DHBK

Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT và xét theo điểm thi ĐGTD do ĐHBKHN tổ chức

22/08/2023 17:43

Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT:

Điểm chuẩn xét theo điểm thi ĐGTD do ĐHBKHN tổ chức: