DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm Thanh

20/07/2023 11:45

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Tâm Thanh

- Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng từ trường để nâng cao hiệu quả cấp đông fillet cá tra Việt Nam.

- Mã số: 9520115

- Ngày bảo vệ: 09/09/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.