DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Minh Đức

29/06/2023 15:43

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Đào Minh Đức

- Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo thiết bị phục hồi chức năng chi dưới.

- Mã số: 9520103

- Ngày bảo vệ: 19/8/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.