DHBK

[THÔNG BÁO SV CNTT] Đăng ký các lớp tăng cường tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 06 bậc dung cho Việt Nam.

27/06/2023 06:46

Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày Thứ Ba 27/6/2023 đến hết Thứ Năm ngày 29/6/2023.