DHBK

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ TÀI NGUYÊN INTERNET, QUẢN TRỊ INTERNET CHO THANH NIÊN VIỆT NAM

17/05/2023 04:57

Kính gửi Quý trường,

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Trường!

VNNIC là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực nhiện nhiệm vụ quản lý, thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet quốc gia (tên miền.VN, địa chỉ Internet, số hiệu mạng – ASN) và các hệ thống hạ tầng Internet quan trọng quốc gia (hệ thống máy chủ tên miền quốc gia – DNS; Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia – VNIX).

Hiện nay, Internet là hạ tầng quan trọng nhất cho các hoạt động kinh tế số, xã hội số, là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số. Trước yêu cầu về phát triển Internet trong kỷ nguyên thông minh, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho thanh niên, sinh viên là thiết yếu, nhằm tạo đà đóng góp cho sự phát triển bền vững của Internet Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, nhận thức được vai trò của sinh viên đối với tương lai của Internet, VNNIC đã kết nối đưa nguồn lực chuyên gia quốc tế, trong nước tổ chức các chương trình đào tạo (trực tiếp, trực tuyến) về tài nguyên, quản trị Internet cho sinh viên các trường đại học công nghệ trên cả nước. Trong đó, Chương trình Program for Youth*, được tổ chức trong chuỗi sự kiện VNNIC Internet Conference hàng năm, là điểm nhấn quan trọng.

Năm 2023, VNNIC phát triển, mở rộng Chương trình Program for Youth 2023 với chuỗi hoạt động webinar, workshop, tài trợ (fellowship) dành cho sinh viên/thanh niên tại Việt Nam giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia APNIC và các Nhà đăng ký tên miền quốc gia .vn. Bên cạnh được đào tạo các kiến thức, công nghệ quan trọng của Internet, các vấn đề quản trị và an toàn Internet, sinh viên được thực hành, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp trên môi trường mạng với tên miền quốc gia “.vn”, đáp ứng được yêu cầu học tập và làm việc trong kỷ nguyên số.

Chương trình Program for Youth 2023 diễn ra từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2023 với các hoạt động sau đây (Chương trình chi tiết tại file đính kèm).

Trung tâm Internet Việt Nam trân trọng kính mời Quý trường cử sinh viên tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Program for Youth, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các kiến thức, công nghệ mới, phát triển các kỹ năng số cho hoạt động học tập, định hướng nghề nghiệp sau này.

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình tại địa chỉ: https://bit.ly/ProgramforYouth. Thời gian đăng ký từ ngày 08/05 – 24/05/2023. Đầu mối liên hệ trao đổi thông tin: Bà Nguyễn Lê Tuệ Minh - Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên (Điện thoại: 096.229.3583; Email: minhnlt@vnnic.vn).

VNNIC kính gửi thông tin và mong nhận được sự tham gia, ủng hộ từ Quý Trường.

Trân trọng cảm ơn.