DHBK

Thông báo số 1 - v/v triển khai TTTN thuộc học phần Capston Project khoá 2019 khoa CKGT

29/01/2023 21:42

Do một số lý do khách quan, công tác triển khai Capston Project khoá 2019 học kỳ 2/NH2022-2023 thuộc khoa CKGT sẽ được triển khai lùi lại 1 tuần so với kế hoạch năm học. Do đó, thời gian đi TTTN và thực hiện ĐATN như sau:

- Thực tập tốt nghiệp: Tuần 28-33

- Đồ án tốt nghiệp: Tuần 34-48

Để chuẩn bị cho đợt thực tập, sinh viên cần nộp lý lịch thực tập theo mẫu đính kèm về Khoa lúc 9h sáng ngày 31/01/2023 (thứ 3) taị phòng Giáo vụ C122. Sau đó, Khoa sẽ trình ký và đóng dấu cho tất cả sinh viên.

Lưu ý:

1. Lý lịch được viết đúng mẫu (tải tại đây); trình bày cẩn thận; có chữ ký tươi của sinh viên;

2. Nộp theo từng lớp (Lớp trưởng/1 bạn đại diện cho lớp) đi nộp cho cả lớp đã được sắp xếp theo danh sách lớp;

3. Nộp đúng thời gian.