DHBK

Thông tin tuyển dụng: Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến tuyển dụng

23/09/2022 16:37
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

- 02 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

 

- 01 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC ỨNG DỤNG

-----------------------

Xem thêm chi tiết tại: