DHBK

Danh mục đề tài cấp Tỉnh, Thành phố năm 2021

28/04/2022 09:31

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam

PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa

Quảng Nam

2

Đánh giá diễn biến ngập lụt và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt thành phố Tam Kỳ trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

Quảng Nam

3

Ứng dingj trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình cảnh báo sạt, trượt dưới tác động của biến đổi khí hậu tại các đường giao thông có nguy cơ sạt, trượt trên địa bàn Tỉnh Kon Tum

TS. Trần Trung Việt

Kon Tum