DHBK

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2022

22/03/2022 09:51

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị,Kính gửi Thầy/Cô phụ trách SVNCKH của Khoa.

 

Phòng KHCN&HTQT nhận được thông tin từ Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Đà Nẵng về cuộc thi SVNCKH TP Đà Nẵng 2022. Để chuẩn bị cho hội đồng KHCN TP xét duyệt đề tài SV NCKH TP năm 2022. Kính đề nghị các đơn vị, Thầy/Cô phụ trách SVNCKH của Khoa, các GV hướng dẫn SV NCKH cấp trường năm 2022 thông báo đến các em sinh viên và nhóm sinh viên hoàn thành các hồ sơ được đính kèm trong Công văn (xem tại đây)

 

Thời gian nộp 02 bản cứng (đầy đủ chữ ký) trước ngày 10/8/2022 tại Phòng S02.03 tòa nhà SmartBuilding và gửi bản điện tử (file word) về địa chỉ email : khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn.

 

Trân trọng.

Phòng KHCN&HTQT

Department of Science, Technology and International Cooperation

The University of Danang - University of Science and Technology

54 Nguyen Luong Bang St., Lien Chieu, Danang, Viet Nam

Tel: +84236 3679868

Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn