DHBK

Đăng ký tham gia IT Job Fair 2021 (ngày 27/11/2021)

23/11/2021 08:50

Khoa CNTT thông báo các SV Khoá 2018 (Đặc thù hợp tác doanh nghiệp và Ngoại ngữ Nhật) chuẩn bị Thực tập tốt nghiệp vào Tháng 02/2022 đăng ký tham gia với doanh nghiệp trong Sự kiện IT Job Fair 2021 tổ chức online vào ngày 27/11/2021.

SV đăng ký doanh nghiệp trước 12h00 Thứ Tư ngày 24/11/2021 (mỗi SV tham gia với 03 doanh nghiệp) theo LINK

Thông tin chi tiết của Sự kiện IT Job Fair 2021 sẽ được thông báo sau.