DHBK

Thông tin lớp sinh hoạt và tài khoản cho sinh viên khóa 2021 theo phương thức xét điểm thi THPT

24/09/2021 16:55

Nhà trường thông báo cho tân sinh viên khóa 2021 nhập học theo phương thức xét điểm thi THPT:

1. Xem Số thẻ SV và Lớp tại danh sách phía dưới;

2. Sinh viên đăng nhập website Hệ thống thông tin sinh viên (http://sv.dut.udn.vn) bằng tài khoản là Số thẻ SV và mật khẩu là “ngày tháng năm sinh” theo định dạng ddmmyyyy (Ví dụ: sinh viên sinh ngày 05/12/2003 thì mật khẩu là 05122003). Sau khi đăng nhập thành công sinh viên phải cập nhật đầy đủ thông tin nhân thân thì mới sử dụng được các chức năng của website.

3. Trường cấp cho mỗi sinh viên 01 tài khoản Microsoft Office 365:

- Tên tài khoản: Số_thẻ_SV@sv1.dut.udn.vn

- Mật khẩu: Sau khi hoàn thành cập nhật thông tin sinh viên ở website http://sv.dut.udn.vn, sinh viên có thể xem mật khẩu tài khoản Office365 do Trường cấp tại mục: Đề nghị trường -> Hỗ trợ tài khoản email, LMS.

- Sinh viên sử dụng tài khoản này để đăng nhập MS Teams, sử dụng Office 365 online, OneDrive và nhiều tính năng khác. Hướng dẫn sử dụng Office 365 phía dưới.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OFFICE 365 CHO SINH VIÊN: