DHBK

Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Kansai (Nhật Bản) năm học 2022

17/09/2021 09:02

Phòng KHCN&HTQT kính gửi thông báo đến các đơn vị về Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Kansai (Nhật Bản) năm học 2022.

Việc ứng tuyển cho năm học 2022 này dành riêng cho các đại học đối tác của Đại học Kansai.

Hạn cuối nộp hồ sơ cho kỳ mùa Xuân 2022 là 18/11/2021, cho kỳ mùa Thu 2022 là 21/4/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong các link sau:

- Hướng dẫn nộp hồ sơ kỳ mùa Xuân 2022:

https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022s_info.pdf

- Hướng dẫn nộp hồ sơ kỳ mùa Thu 2022:

https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022f_info.pdf

- Danh sách giảng viên hướng dẫn:

https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022list_of_academic_advisors.pdf

- Hồ sơ ứng tuyển:

https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/index.html#a_eng

Kính đề nghị quý đơn vị chuyển tiếp thông tin này đến cán bộ giảng viên có quan tâm.

Trân trọng cám ơn.