DHBK

Tổ chức KS ý kiến sinh vên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo năm học 2020-2021

06/08/2021 20:13

Căn cứ Kế hoạch số 811/QĐ-ĐHBK ngày 31/3/2021 của Trường Đại học Bách khoa về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, Trường Đại học Bách khoa triển khai khảo sát ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo (CTĐT) và hoạt động đào tạo (HĐĐT) của Trường trong năm học 2020-2021.

Sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020 đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang thông tin điện tử http://fb.dut.udn.vn để đánh giá CTĐT và HĐĐT trực tuyến, thời gian đánh giá từ 05/8/2021 đến 05/9/2021.

Nhà trường rất mong các anh chị sinh viên, học viên, cựu sinh viên, cựu học viên tham gia các khảo sát trên với tinh thần tự giác, chân thành, khách quan. Căn cứ kết quả khảo sát và điều kiện thực tế, Nhà trường cải tiến các hoạt động và sự quản lý của Trường để mang lại chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn cho người học.