DHBK

ĐHĐN gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh sau đại học Khóa 43 đến ngày 13/06

07/06/2021 15:43

Ban Đào tạo đã gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh sau đại học Khóa 43 đến ngày 13/6.

Các trường hướng dẫn thí sinh đăng ký bổ sung đối với các thí sinh không bổ sung kiến thức qua đường link sau:

http://ts.udn.vn/DkySDH/DangkyHDan.aspx?id=65&keys=5678