DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh TOEIC quốc tế đợt tháng 05/2021

28/04/2021 09:06

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức thi tiếng Anh TOEIC quốc tế đợt tháng 05 năm 2021, thay cho đợt thi tháng 02 năm 2021 theo Kế hoạch 2473/KH-ĐHBK ngày 27/10/2020, thông tin chi tiết xem tại đây.