Khoa Điện làm việc với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) trong hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo 

21/04/2022 15:47

Chiều ngày 19/4/2022, Đoàn Công tác Khoa Điện, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đến làm việc với Công ty Truyền tải điện 2 trong khuôn khổ nội dung chương trình trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa 2 bên.

Tham dự chương trình làm việc, về phía Công ty Truyền tải điện 2 có Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc Công ty PTC2, Ông Lê Đình Chiến – Phó Giám đốc Công ty PTC2, Ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Giám đốc Công ty PTC2, cùng lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn của Công ty. Về phía Lãnh đạo Khoa Điện có PGS.TS Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa Điện, PGS.TS Lê Đình Dương – Phó trưởng Khoa Điện, TS. Võ Quang Sơn - Phó Trưởng Khoa Điện, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ môn, giảng viên của Khoa Điện.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Lê Tiến Dũng đại diện Khoa Điện đã báo cáo tóm tắt cơ cấu tổ chức, các nội dung liên quan về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị. Trong những năm gần đây, Khoa Điện tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp và hỗ trợ cho các đơn vị ngành điện trong xu thế phát triển KHCN của thế giới. Báo cáo cũng đề xuất các hướng hợp tác về đào tạo, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh với PTC2.


PGS. TS Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa Điện phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 cũng thông tin một số nét chính về bộ máy sản xuất, quy mô quản lý, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là việc chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện.


Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua buổi làm việc hai bên đã thống nhất một số nội dung hợp tác:

+ Hai đơn vị sẽ hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp hỗ trợ Khoa Điện trong việc tiếp nhận sinh viên đến kiến tập, thực tập tại PTC2 và các đơn vị thành viên, đồng thời tham gia hướng dẫn đồ án Capstone Project cho sinh viên; Đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng hoặc định hướng nghiên cứu cho các cán bộ của PTC2, góp phần tạo nên các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu;

+ Hai bên sẽ tiếp tục thông tin, trao đổi trực tiếp để tổ chức đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của PTC2; PTC2 hỗ trợ Khoa Điện phản hồi ý kiến khảo sát doanh nghiệp về nhu cầu của ngành đào tạo, chương trình đào tạo và thị trường lao động, về năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp;

+ Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Công ty Truyền tải điện 2 sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Công ty.

Buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa. Công ty Truyền tải điện 2 và Khoa Điện thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác sâu rộng và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Công ty trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Khoa Điện