Hội thảo xây dựng Charter trong trường đại học thuộc dự án BUILD-IT

20/04/2022 15:30

Sáng ngày 19/4/2022, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phối hợp với tổ chức BUILD-IT tổ chức Hội thảo xây dựng Charter trong trường đại học. Đây là chuỗi Hội thảo nằm trong dự án BUILD-IT nhằm thúc đẩy trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ. Chuỗi hội thảo nhằm hướng đến nâng cao và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với bối cảnh mới và các chương trình đào tạo được thiết kế mới hiện nay.

A group of people sitting at tables

Description automatically generated with medium confidence
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tham dự chuỗi hội thảo có sự hiện diện của Thầy Joel Depuis, Cô Tamara Christensen đến từ Đại học Bang Arizona, là những chuyên gia trình bày trực tiếp tại hội thảo. Về phía Trường Đại học Bách khoa, có PGS.TS Nguyễn Đình Lâm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Hồng Hải và PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với hơn 10 thầy cô giáo cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Hội thảo xây dựng Charter là chuỗi hoạt động được thiết kế để hỗ trợ việc chắt lọc các kế hoạch chiến lược của Nhà trường thành các bản điều lệ có tầm nhìn xa và phát triển một kế hoạch để kích hoạt các bản điều lệ trong nội bộ và bên ngoài nhà trường. Nội dung được chuyên gia chia sẻ xoay quanh khuôn khổ thiết kế điều lệ và bản kế hoạch kích hoạt tầm nhìn như: những công cụ hỗ trợ mỗi trường trong quá trình phát triển của nhà trường. Chuỗi hoạt động đầy đủ bao gồm hội thảo trên web, các buổi làm việc tại Việt Nam, một buổi kích hoạt và huấn luyện, quy trình đánh giá của chuyên gia và buổi làm việc cuối tại Arizona.

A person wearing glasses

Description automatically generated with low confidence
Cô Tamara Christensen đến từ Đại học Bang Arizona chia sẻ những nội dung về xây dựng Charter trong trường đại học

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
Thầy Joel Depuis
đến từ Đại học Bang Arizona chia sẻ tại buổi tập huấn

Tại Hội thảo, các thành viên sẽ được tìm hiểu sâu cách thức làm thế nào để mình có thể chuyển hoá Kế hoạch chiến lược của Nhà trường thành charter (tuyên bố, tuyên ngôn, tôn chỉ, cam kết, thông điệp). Hội thảo sẽ hỗ trợ xây dựng dự thảo: Bộ giá trị cốt lõi cho Nhà trường và Charter cho Nhà trường trong thời gian đến.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

A person holding a microphone in front of a group of people

Description automatically generated with low confidence

A group of people sitting at a table with computers

Description automatically generated with low confidence

A picture containing person, indoor, drinking

Description automatically generated

A person showing a person something on a white board

Description automatically generated with medium confidence

Two people sitting at a table looking at a tablet

Description automatically generated with low confidence

A group of people in a classroom

Description automatically generated with medium confidence

A group of men sitting at a table looking at a computer

Description automatically generated with medium confidence
Các thầy cô tham dự hội thảo được chia thành nhiều nhóm thảo luận

A group of people posing for a photo

Description automatically generated
Đại diện Đại học Bang Arizona trao quà cho PGS.TS Nguyễn Đình Lâm

A group of people posing for a photo

Description automatically generated
Chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN