DHBK

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3842308

tchc.dhbk@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn