Vào lúc 8h00 ngày 04/05/2017, tại phòng A305 đã diễn ra hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2017 của Khoa Quản lý Dự án – Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.

Căn cứ công văn số 301/ĐHBK-KHCN&HTQT ngày 31/3/2017 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2017 của trường Đại học Bách khoa;

Căn cứ thông báo của Khoa về việc Tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên của Khoa ngày 27/4/2017, Khoa Quản lý Dự án thông báo đến quý Thầy Cô và các sinh viên của Khoa các nội dung sau:

​1. Hội nghị NCKH Sinh viên của Khoa đã khai mạc vào lúc 07h30 ngày 04/5/2017, tại phòng A305 -  phòng Mô phỏng tính toán của khoa Quản lý Dự án -  trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng với 11 đề tài được duyệt báo cáo;

2. Hội nghị NCKH Sinh viên của Khoa kết thúc lúc 13h30 với tinh thần làm việc nghiêm túc, công bằng;

3. Trước 12h00 ngày 08/5/2017, các nhóm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa nội dung theo góp ý của Hội đồng đánh giá và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: nqtrung @ dut.udn.vn để Ban tổ chức tổng hợp in kỷ yếu và gửi về trường đúng hạn;

4. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất (500.000 đồng), 1 giải Nhì (300.000 đồng) và 1 giải Ba (200.000 đồng);

5. Giá trị giải thưởng:

Giải Nhất: được trao cho nhóm Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm đo và chỉnh lý số liệu hỗ trợ xây dựng trị số định mức hao phí trong xây dựng” – Nhóm SV: Lê Thị Bão An và Trần Thị Thanh Tú – Lớp: 13KX;

Giải Nhì: được trao cho nhóm Đề tài: “Xây dựng mô hình phân tích Lợi ích-Chi phí (Cost-Benefit Analysis) dựa trên ngôn ngữ VBA đánh giá nhanh tính hiệu quả dự án đầu tư xây dựng” – Nhóm SV: Lê Xuân Tân và Hoàng Anh Hùng – Lớp 13KX2;

Giải Ba: được trao cho nhóm Đề tài: “Nghiên cứu động cơ và xu hướng mua hàng trực tuyến của sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng” – Nhóm SV: Nguyễn Thị Thùy Trang và Võ Phan Thanh Tú – Lớp: 14QLCN.

6. Tất cả các bài báo tham gia theo đúng qui định sẽ được đăng trên Tuyển tập Nghiên cứu khoa học Sinh viên của khoa Quản lý Dự án;

7. Hội nghị NCKH Sinh viên của Nhà trường dự kiến được tổ chức ngày 20/5/2017;

8. BKDN Techshow 2017 sẽ tổ chức trong hai ngày 19-20/5/2017.

Một số báo cáo của các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên: