DHBK

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tấn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Kỹ thuật Điện

15/02/2022 08:50

Sáng ngày 12/02/2022, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Tấn với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều khiển để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống MICROGRID. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lê Kim Hùng và PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu.


Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng; TS. Trịnh Trung Hiếu - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN, Thư ký Hội đồng; Các thành viên phản biện gồm: PGS.TS. Nguyễn Đức Huy - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS. Trương Đình Nhơn - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, PGS.TS. Nguyễn Văn Liêm - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM; Các Ủy viên gồm:  PGS.TS. Đào Đức Tùng - Trường Đại học Quy Nhơn, TS. Lê Cao Quyền – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4.


PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tấn

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Văn Tấn. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.


NCS Nguyễn Văn Tấn trình bày tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Được biết mục đích của đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều khiển để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống Microgrid” nhằm đề xuất các giải pháp điều khiển để nâng cao hiệu quả sử dụng của nguồn năng lượng mặt trời (PV) và các nguồn DER khác trong Microgrid. Nội dung luận án tập trung xử lý 3 vấn đề chính: (1) Đề xuất thuật toán MPPT cải tiến cho các hệ thống PV giúp nâng cao khả năng tích hợp của hệ thống PV và hiệu quả vận hành của Microgrid vận hành độc lập, (2) Đề xuất và xây dựng bộ điều khiển bền vững Hinf cho bộ nguồn nghịch lưu của HESS. Bộ điều khiển bền vững Hinf giúp nâng cao hiệu quả vận hành Microgrid vận hành độc lập, (3) Đề xuất thuật toán hạ bậc cho bộ điều khiển bền vững Hinf có chất lượng điều khiển tương đương với bộ điều khiển bền vững Hinf đủ bậc.


PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Chủ tịch Hội đồng nhận xét về Đề tài

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Tấn nhận được nhiều đánh giá, góp ý và ý kiến phản biện đến từ Hội đồng. Đề tài phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất và một số góp ý chuyên môn để phát triển đề tài.

NCS Nguyễn Văn Tấn đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 7/7 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.


NCS Nguyễn Văn Tấn chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

Trong niềm xúc động, NCS Nguyễn Văn Tấn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án, để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các Thầy Cô Khoa Điện và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN