DHBK

Kế hoạch xét chọn “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”

10/11/2016 01:35

Căn cứ Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” ban hành kèm theo Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố nhân Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương 1997 - 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng xây dựng kế hoạch xét tặng cụ thể như sau:

alt

Bình chọn "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu" tại đây

- Nhằm tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố qua 20 năm trực thuộc Trung ương.

- Thông qua hoạt động xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”, tạo không khí thi đua sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

- Việc xét chọn công dân tiêu biểu phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thông qua hình thức suy tôn của nhân dân và bỏ phiếu kín của Hội đồng xét tặng, tuân thủ các quy định của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”. Qua đó, xây dựng mô hình mới trong công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, sau thời gian triển khai, đến nay, đã có 29 cá nhân tiêu biểu được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”. Trong 29 cá nhân này sẽ chọn ra 20 cá nhân tiêu biểu. 29 cá nhân đều được công khai trên các cơ quan báo, đài thành phố và Trang Thông tin điện tử Thành ủy, Cổng Thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, quận, huyện, Mặt trận và hội, đoàn thể, xin ý kiến của nhân dân. Đồng thời, gửi toàn bộ danh sách các cá nhân xin ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã.

Thời gian tiến hành bình chọn từ ngày 10/11 đến hết ngày 05/12/2016.

Thành phố sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng 20 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” được tặng Bằng chứng nhận, Cúp danh hiệu và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo tiền thưởng là 20 triệu đồng.

Xem chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn