DHBK

Khoa Kiến trúc phát động phong trào "Chung tay nói không với ma tuý, vì chính bạn và cộng đồng"

05/06/2024 20:07

Thực hiện các nội dung CV 2058/ĐHĐN-HSSV về việc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024. Căn cứ Kế hoạch số 1869/KH-ĐHBK ngày 20/5/2024 về việc hưởng ứng thực hiện các đợt cao điểm (Tháng hành động) Khoa Kiến trúc phát động phong trào "Chung tay nói không với ma tuý, vì chính bạn và cộng đồng".