DHBK

Gần 120 nhà khoa học tham dự Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25

02/08/2022 10:16

Trong hai ngày 21 và 22/7/2022, Trường Đại học Phenikaa phối hợp với Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam. Hội nghị được tổ chức nhằm trình bày, thảo luận và trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Cơ học Thủy khí cùng các lĩnh vực liên quan của các Hội viên Hội Cơ học Thủy khí và các nhà khoa học, các nhà quản lý trong cả nước. 

https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tin-tuc/tin-tuc/tin-tuc-thong-bao/gan-120-nha-khoa-hoc-tham-du-hoi-nghi-khoa-hoc-co-hoc-thuy-khi-toan-quoc-lan-thu-25