DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 16/04/2022

26/04/2022 15:36

Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 16/04/2022

- Sinh viên xem kết quả Tại đây 

- Nhận đơn Phúc khảo kết quả thi đến hết ngày 06/05/2022. MỌI THẮC MẮC, SV LIÊN HỆ PHÒNG KT&ĐBCLGD TRƯỜNG ĐHNN; Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236. 3699322