DHBK

Hội thảo trực tuyến: Introduction to Entrepreneurial Mindset Pedagogies for STEM Faculty

26/04/2022 08:37

Phòng KT&ĐBCLGD trân trọng kính mời Thầy/Cô tham dự hội thảo trực tuyến Introduction to Entrepreneurial Mindset Pedagogies for STEM Faculty. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Dự án BUILD-IT nhằm khuyến khích tư duy về “Entrepreneur” trong giáo dục STEM tại các trường đại học đối tác. Thông tin hội thảo cụ thể như sau:

  • Thời gian: 8g30 – 11g30, ngày 05 &06/05/ 2022
  • Chương trình hội thảo: xem tại đây
  • Đăng ký: Đăng ký tham dự trực tuyến tại website của chương trình trước ngày 02/05/2022Link đăng ký

Hội thảo là cơ hội để giúp Thầy/Cô tìm hiểu về Entrepreneurial Mindset (EM), cách tích hợp EM vào công tác giảng dạy và xây dựng các chiến lược để giới thiệu EM cho sinh viên của mình.

Rất mong các giảng viên, cán bộ trường quan tâm và tham dự buổi hội thảo này./.