DHBK

Khai thác truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct

25/04/2022 09:40

Căn cứ Công văn số 1336/ĐHĐN-TTTTHLTT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Học liệu và Truyền thông giới thiệu đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người học khai thác CSDL Science Direct với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thông tin: Science Direct Freedom Collection của nhà xuất bản Elsevier.

2. Phạm vi truy cập: Thông tin, dữ liệu gồm khoảng hơn 2.300 tạp chí, 1.100 tạp chí mở và 1.000 tạp chí mở một phần với giới hạn là các bài báo, thông tin khoa học được xuất bản trong vòng 10 năm gần đây thuộc 24 lĩnh vực khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học sức khỏe và khoa học xã hội – nhân văn.

3. Thời gian truy cập: đến hết 31/12/2022

4. Hình thức truy cập: Miễn phí qua trang web: https://www.sciencedirect.com/ từ các địa chỉ IP của Trường đã đăng ký với ĐHĐN và đơn vị cung cấp  (117.2.255.216, 117.2.255.217, 117.2.255.218).

5. Hướng dẫn truy cập: Science Direct Freedom Collection

Lưu ý: Cá nhân có thể lựa chọn Đăng ký/Đăng nhập trên trang CSDL để khai thác tiện ích cá nhân hóa dữ liệu truy cập trên hệ thống và không ảnh hưởng đến phạm vi truy cập CSDL.

6. Thông tin liên hệ, hỗ trợ truy cập và khai thác CSDL:

Tổ Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện, Trung tâm HL&TT, Trường ĐHBK - ĐHĐN

- Email: thuvien@dut.udn.vn.         

- Điện thoại : 0914018240 (Ms. Thanh)

- FanPage: http://facebook.com/ThuvienBKDN

Kính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc chỉ đạo giới thiệu, hướng dẫn và khuyến khích cán bộ, giảng viên, người học sử dụng để phát huy hiệu quả khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường./.