DHBK

Thông báo về Hội thảo ISAT-20

10/09/2021 15:00

Phòng KHCN&HTQT thông báo đến các đơn vị về Hội thảo ISAT-20. Chủ đề của hội thảo năm nay là “Công nghệ tiên tiến đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vữngAdvanced Technologies for SDGs”.

Các chủ đề thảo luận tại hội thảo, không có giới hạn, bao gồm: Biochemistry and Food science; Synthetic Chemistry and Medicinal Chemistry; Information and Communications Technolgy; Energy and Transportation; Advanced Functional Materials; Architectural and Civil Engineering; Intelligent and Secure Systems; Education and Human Studies; Environment Chemistry and Chemical Engineering; Simulation Science, Measurement Science, Computation Science; Electric Engineering and Electronic Engineering; Mechanical Engineering.

Hội thảo được tổ chức online trong hai ngày 23 & 24 tháng 11 năm 2021.

Thông tin chi tiết Hội thảo được đăng tải tại đây.

Trang tin điện tử của Hội thảo: https://www.kogakuin.ac.jp/isat/symposium.html

Link gửi bài tham gia Hội thảo sẽ được Ban tổ chức mở từ ngày 15/09/2021.

Đây là hội thảo thường niên được tổ chức luân phiên giữa 4 trường đại học trong khu vực gồm: Trường ĐH Kogakuin (KU, Nhật Bản), Trường ĐH Nam Đài Loan (STUST, Đài Loan), Trường ĐH Los Baños (UPLB, The Philippines) và Trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Hội thảo ISAT-20 năm nay do KU đăng cai tổ chức.

Kính đề nghị các đơn vị chuyển tiếp thông tin này đến cán bộ giảng viên và học viên cao học của đơn vị mình được biết để tham gia viết bài.

Trân trọng cảm ơn.