DHBK

Hội thảo Quốc tế ICCRI 2022

10/09/2021 09:36

Trường ĐHBK, ĐHĐN phối hợp với Trường ĐHBK HCM và The Hong Kong Polytechnic University tổ chức hội thảo quốc tế 5th International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI 2022) dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022

Các lĩnh vực của hội thảo cụ thể như: Control and Robotics, Robust control, Complex systems, Co-operative control, Mobile robotics, Modeling and identification, Robot control, Informatics, Intelligent Control Systems and Optimization, Robotics and Automation Signal Processing, Sensors, Systems Modelling, Control Industrial Informatics ......

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng xem tại đường link: ICCRI 2022