Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

15/10/2020 13:44

Chiều ngày 13/10/2020, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tổ chức buổi Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra tại Hội trường khu F, Trường Đại học Bách khoa.


Toàn cảnh buổi Tập huấn

Tham dự Hội thảo, gồm có: PGS.TS Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; thành viên tổ Tập Huấn và các giảng viên có nhu cầu.

Ảnh có chứa bàn, ảnh, ký hiệu, người phụ nữ

Mô tả được tạo tự động
TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Ảnh có chứa văn bản, tờ báo

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Nhà trường trình bày quy trình xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra

Tại buổi Tập huấn, PGS.TS  Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Bách khoa đã trình bày quy trình xây dựng CTĐT theo Chuẩn đầu ra bao gồm các nội dung như xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra cấp Trường; xác định nhu cầu các bên liên quan để xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo, từ đó thiết kế chương trình dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra.


PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Trưởng phòng Đào tạo Nhà trường hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu

Tiếp đến, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng - Phó Phòng Đào tạo tham gia hướng dẫn cách sử dụng các biểu mẫu xây dựng CTĐT đáp ứng Chuẩn đầu ra.


ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc chia sẻ quá trình xây dựng CTĐT ngành Kinh tế xây dựng


TS. Đặng Kim Hoàng tham gia giới thiệu Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành và kết quả triển khai của ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Ngoài ra, tại buổi Tập huấn còn nhận được sự chia sẻ của ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc về quá trình xây dựng CTĐT ngành Kinh tế xây dựng; TS. Đặng Kim Hoàng giới thiệu Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành và kết quả triển khai của ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu.


PGS.TS Nguyễn Đình Lâm chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Dự án liên môn

Tham gia buổi Tập huấn với vai trò là giảng viên đã triển khai mô hình dạy-học qua dự án (PBL), PGS.TS Nguyễn Đình Lâm đã chia sẻ với các thầy, cô tham gia tập huấn những kinh nghiệm quý báu trong trong quá trình triển khai Dự án liên môn. Theo Thầy việc triển khai học theo dự án giúp người học nâng cao kỹ năng nghiên cứu, tiếp cận kiến thức, giải quyết vấn đề của người học cũng như khả năng làm việc nhóm. Vì vậy, vai trò của giảng viên chỉ là người gợi mở, hỗ trợ về tài liệu và giảng giải các kiến thức mới, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng dự án cũng như giám sát việc thực hiện dự án của nhóm thông qua báo cáo hàng tuần.

Cũng tại buổi Tập huấn, Tổ soạn thảo cũng đã lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc của các thầy cô gặp phải trong quá trình xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.