Phân công công việc

23/02/2017 16:37

Stt

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách công việc chung của phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

+ Phụ trách các mảng công tác: Chương trình đào tạo tinh hoa, giảng dạy ngoại ngữ, quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

+ Công tác giáo vụ;

2

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: natuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905.597.275

3842145

Phó Trưởng phòng 

+ Quản lý tài khoản người dùng;

+ Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Xử lý số liệu nhập học; xét miễn học, miễn thi cho SV bằng 2, chương trình 2, liên thông; hồ sơ học vụ, nhận đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;

+ Lập bảng điểm, xác nhận cựu SV chính quy hệ niên chế;

+ Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm;

+ Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

3

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

Email:vnduong@dut.udn.vn

DĐ: 0905.700.100

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD); tổ chức nhập học sinh viên, lễ khai giảng, lễ bế giảng;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

4

Lê Thị Ngọc Hà

Email: ltnha@dut.udn.vn

DĐ: 0905.659.813

ĐT Bàn: 02363.842145

Chuyên viên

+ Thu hồi & quản lý bảng điểm hệ chính quy; hồ sơ phúc khảo, hồ sơ đính chính điểm;

+ Nhập điểm của lớp phụ trách bởi giảng viên thỉnh giảng;

+ Nhận đơn & xử lý phúc khảo cho sinh viên;

+ Hồ sơ xét tuyển bằng 2, chương trình 2; hồ sơ thông tin/ biên soạn giáo trình; hợp đồng thỉnh giảng đại học;

5

Trương Thị Kim Chi

Email: ttkchi@dut.udn.vn

DĐ: 0905.860.676

Chuyên viên

+ Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại trường;

+ Phát bằng cho sinh viên nhận đơn lẻ. Lập hồ sơ xác nhận bằng tốt nghiệp. Quản lý sổ gốc cấp bằng;

+ Quản lý vật tư, cơ sở vật chất nội bộ Phòng.

6

Phạm Thị Hoàng Lý

Email: pthly@dut.udn.vn

DĐ: 0122.9420.292

ĐT Bàn: 02363.733591

Chuyên viên

+ Nhận hồ sơ nhập học sinh viên sau đại học;

+ Phụ trách giáo vụ đào tạo sau đại học;

+ Quản lý toàn bộ hồ sơ triển khai đào tạo và công nhận tốt nghiệp sau đại học;

7

Lê Hoài Nam

Email: lhnam.dt@dut.udn.vn

DĐ: 0907.401.090

 ĐT Bàn: 02363.733591

Chuyên viên

+ Nhận và quản lý phôi văn bằng. In văn bằng;

+ Chuyên viên phối hợp với các Chương trình đào tạo tinh hoa: Quản lý thông tin chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thông tin giảng viên, hợp tác-liên kết trong ngoài trường,...;

+ Lập bảng điểm tiếng Anh;

+ Quản lý phòng học, theo dõi/xử lý lịch dạy bù;

+ Biên soạn cuốn “Niên giám đào tạo”. Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

8

Nguyễn Thị Hải Hà

Email: hahai@dut.udn.vn

DĐ: 0983.950.293

ĐT Bàn: 02363.842145 

Chuyên viên

+ Quản lý tài khoản người dùng hệ thống quản lý đào tạo của Trường;

+ Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Báo giảng;

+ Học phí sinh viên;

+ Tính giờ giảng và lập các báo cáo về giờ giảng;

+ Xử lý điểm đính chính;

9

Nguyễn Thị Khánh Vân

Email: ntkvan@dut.udn.vn

DĐ: 0903.579.026

 ĐT Bàn: 02363.733591

Chuyên viên

+ Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường;

10

Trần Văn Huynh

Email: tvhuynh@dut.udn.vn

DĐ: 0978.554.074

 ĐT Bàn: 02363.842145

Chuyên viên

+ Phối hợp các đơn vị trong công tác lập kế hoạch đào tạo năm học;

+ Lập thời khóa biểu lớp lý thuyết hệ đại học chính quy;

+ Lập lịch giảng, lịch thi hệ VLVH;

+ Công việc liên quan đến triển khai SV học Giáo dục quốc phòng

+ Biên soạn cuốn “Lịch năm học”;

11

Huỳnh Thị Đoan Phượng

Email: doanphuong@dut.udn.vn

DĐ: 0983.941.665

ĐT Bàn: 02363.842145

Chuyên viên

+ Quản lý tài khoản người dùng web tác nghiệp của Trường;

+ Theo dõi, xử lý trục trặc đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Xử lý điểm đính chính, kiểm tra kết quả nhập khung CTĐT trên hệ thống

+ Lập & Quản lý hồ sơ xét miễn học, miễn thi cho SV bằng 2, chương trình 2, liên thông;

+ Xét học vụ, xét giao Đồ án tốt nghiệp, lập các quyết định Nhận/Bảo vệ ĐATN, QĐ học vụ, QĐ Tốt nghiệp

+ Phụ trách theo dõi công tác giáo vụ, đăng ký học các khoa: XDDD&CN, XD công trình thuỷ, XDCĐ

+ Thiết lập các thời gian nhập điểm, nộp điểm, gia hạn hạn nhập điểm, nộp điểm

+ Thiết lập các tham số trên hệ thống tác nghiệp (các công việc, phần quyền liên quan HC1C)

12

Bùi Thị Thu Trang

Email: btttrang@dut.udn.vn

DĐ: 0905.716.525

ĐT Bàn: 02363.733591

Chuyên viên

+ Quản lý công văn, thông tin tại bảng thông báo chính; công tác thư ký; Quyết định thực tập; 

+ Quản lý hộp thư điện tử phòng

+ Nhận hồ sơ/nhập dữ liệu/kiểm dò đăng ký xét tuyển TSR, Học bạ, Năng lực

+  Quản lý đầu vào (QĐ trúng tuyển),danh sách sinh viên đạt chứng chỉ GDTC, GDQP

+ Tổng hợp hồ sơ, minh chứng của PĐT phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

13

Nguyễn Hữu Nam

Email: nhnam.dt@dut.udn.vn

DĐ:  0973.75.71.76

ĐT Bàn: 02363.733591

Chuyên viên

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC