Thêm một dự án Nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN được nhận tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

14/10/2020 09:15

Vào ngày 12/10/2020, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup tổ chức “Lễ ký kết tài trợ dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020” cho 28 dự án với tổng giá trị hơn 136 tỷ đồng.

VINIF tài trợ phi lợi nhuận cho các dự án với mong muốn xây dựng văn hóa, tác phong nghiên cứu hiệu quả và chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học - công nghệ Việt Nam.

Trong số 28 dự án được nhận tài trợ có dự án Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh(Mã dự án: VINIF.2020.DA19). Chủ nhiệm dự án là TS. Nguyễn Thị Phương Quyên, giảng viên Khoa Quản lý Dự án,Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và cộng sự.


Lễ ký kết tài trợ giữa Tập đoàn Vingroup với đại diện dự án Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

Được biết, dự án này nghiên cứu đề xuất một mô hình phân tích dữ liệu cho chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh. Mô hình được đề xuất gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chuỗi dữ liệu lớn được dò tìm và lọc để loại bỏ các tính năng bất thường có thể gây ra lỗi trong sản xuất. Trong giai đoạn 2, các dữ liệu bất thường này được phân tích để tìm ra các nhân tố chính từ các máy công cụ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong nhà máy sản xuất thông minh.

smart factories
Hình ảnh đại diện cho dự án

Mô hình phân tích dữ liệu lớn đề xuất trong dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành thành phần cốt lõi của nền tảng phân tích dữ liệu lớn trong công nghiệp, với các công cụ có thể nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân chính của sự bất thường trong chuỗi dữ liệu lớn có liên quan đến quá trình sản xuất tại các máy công cụ . Bên cạnh đó, mô hình phân tích dữ liệu được đề xuất còn đáp ứng được các mục tiêu sau: 1) cung cấp bộ công cụ để đáp ứng các yêu cầu xử lý nhanh chóng của dữ liệu lớn trong công nghiệp; 2) tăng tốc việc lựa chọn tính năng trong dữ liệu hàng loạt và dữ liệu đa chiều; và 3 ) truyền các quy trình phân tích dữ liệu để phân tích nguyên nhân và nhu cầu xác suất của quá trình chuyển đổi trạng thái sản xuất.

A picture containing clock, meter

Description automatically generated
Tiến độ của dự án

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ hỗ trợ nguồn lực cho các dự án như giới thiệu chuyên gia tư vấn, cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu lớn và sở hữu trí tuệ từ hệ sinh thái nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup. VINIF cũng tạo điều kiện giới thiệu, ứng dụng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nghiên cứu vào thực tế, tư vấn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế và giới thiệu nguồn đầu tư để các dự án tiếp tục hoàn thiện và phát triển sau khi dự án kết thúc.

Để được lựa chọn, Dự án Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh” cũng như các dự án nhận tài trợ, đã trải qua 3 vòng đánh giá, xét chọn nghiêm ngặt và công bằng của Hội đồng Khoa học cùng sự tư vấn của hơn 50 giáo sư, tiến sĩ. Việc đánh giá cũng dựa trên 5 bộ tiêu chí gồm Mức độ cần thiết của đề tài; Năng lực nghiên cứu của tác giả, cơ sở vật chất của đơn vị thực hiện; Tính sáng tạo, ý nghĩa khoa học; Tác động tới kinh tế - xã hội; Tính thuyết phục của mục tiêu cũng như giá trị khoa học - công nghệ của sản phẩm, dịch vụ. Những dự án được lựa chọn có tính ứng dụng thực tiễn cao, có thể mang lại giá trị lâu dài cho xã hội.

Trước đó, vào tháng 08/2019, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN cũng đã được tài trợ 2 dự án của TS. Ngô Ngọc Tri và TS. Nguyễn Tấn Hưng - Giảng viên Nhà trường, nhận tài trợ bởi Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup với tổng mức kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Với các dự án khoa học và công nghệ xuất sắc của giảng viên Nhà trường được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ đã khẳng định thế mạnh về nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Nhà trường, góp phần nâng cao uy tín học hiệu của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Nguồn tin:
https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vingroup-tai-tro-136-ty-dong-cho-28-du-an-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2020-20201013093517013.htm?fbclid=IwAR0URqEQtbLqcuw1_X_cmXiROXnJa0-r3AL7N-bqkVr9Oz7ThdgSA12PLN0

Biên tập: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN