DHKT

Lecturers Scientific research

05/10/2020 08:30

LECTURERS’ SCIENTIFIC RESEARCH
(
From 2018 up to now)

Food Technology

Projects

TT

Project Name

Level

Time

Project Member

Responsibility

Status

1

Towards a risk based food safety management system in Danang, Vietnam

Dự án quốc tế South Iniciative

2020-2021

Mieke Uttendaele, Dang Minh Nhat, Mac Thi Ha Thanh, Nguyen Thi Dong Phuong

Đồng chủ nhiệm Dự án

Đang thực hiện

2

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến phân bón sinh học và thức ăn nuôi cá diêu hồng thừ phế phụ phẩm chế biến thực phẩm

Nhà nước

2019-2020

Đặng Minh Nhật, Bùi Xuân Đông và cộng sự

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch mangiferin từ lá xoài và đề xuất ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm dành cho người tiểu đường

Đại học Đà Nẵng

2018-2020

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

4

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng, nguồn nhiệt từ lò sấy và xúc tác HCl nhằm tiến tới qui mô sản xuất lớn

Trường

2019

Bùi Viết Cường

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

5

Ứng dụng lipase từ mủ đu đủ để sản xuất dầu cá giàu DHA và EPA từ phế liệu thuỷ sản

Bộ

2018-2019

Đặng Minh Nhật, Phan Việt Hà, Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhanh hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm*

Trường

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột nhàu từ quả nhàu tươi và xác định một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm

Trường

2019

Mạc Thị Hà Thanh, Đào Thị Anh Thư, Võ Văn Khoa(*), Cao Thị Ngọc Ánh(*), Lê Nguyễn Tố Uyên(*)

Chủ nhiệm đề tài

 

Đã nghiệm thu

(*): Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Publication:

National

TT

Publication Title

Journal Name

Publication year

Authors

1

Tối ưu hoá quá trình  thuỷ phân dầu cá hồi bằng lipase từ mủ đu đủ

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 18(1). Trang: 55-59., năm 2020.

2020

Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật

2

Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.18(3), Trang 33, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Đậu Thị Hiền(*), Mạc Thị Hà Thanh

3

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân bột bánh dầu đậu phộng nhằm thu dịch protein thủy phân bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 18-22, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; loại:T/c. Nhà xuất bản: Đại học đà nẵng

2019

Bùi Viết Cường, Lê Thị Kim Dung

4

Ảnh hưởng của thời gian tiền lên men và hàm lượng trehalose đến khả năng sống sót của nấm men và chất lượng bánh mì từ bột nhào lạnh đông

Tạp chí: Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Trang: 86 của Vol. 17, No, năm 2019. Chỉ số ISSN: ; Loại:Tạp chí. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Hoàng Thị Thu, Đặng Minh Nhật.

5

So sánh quá trình chiết mangiferin từ lá xoài keo trong dung môi ethanol bằng phương pháp chiết truyền thống và chiết có hỗ trợ siêu âm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 78-82, năm 2019. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan.

6

Dự đoán nhan hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, , năm 2019. Chỉ số ISSN: 2588-1256; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Nông lâm Huế

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan, Trần Thị Nguyên(*), Trần Thị Hoài Thu(*).

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.17(11), Trang 22, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Cao Thị Ngọc Ánh(*), Mạc Thị Hà Thanh

8

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác hcl nhằm thu dịch protein thủy phân

 

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thảo My.

9

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác naoh nhằm thu dịch protein thủy phân

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 16-23, năm 2018. Chỉ số ISSN: ; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Trường Đại học Nha Trang

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông và Trần Thị Thu Vân.

10

Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng số 5(126).2018

2018

Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu.

11

Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 11(132).2018, Quyển 2, Trang: 157-161., năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

2018

Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh.

12

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19-22

2018

Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường

13

Ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý bằng kiềm đến hiệu suất và chất lượng gelatin chiết xuất từ vảy cá hồi

 

Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng, 38-42, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

 

2018

Nguyễn Thị Trúc Loan, Từ Thị Mỹ Lệ(*)

(*): Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

International

TT

Tên bài báo/báo cáo hội nghị khoa học

Tên tạp chí/hội nghị

Năm thực hiện

Tên tác giả

1

Study of the Lipid Oxidation for Shelf – Life Prediction of Mayonnaise using Arrhenius Equation

Test engineering and management, Loại:SCOPUS Journal, Volume 82, 5337 - 5345

2020

Nguyen Thi Truc Loan

2

Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling.

Book chapter, Microbial Cyclic Di-Nucleotide Signaling, Springer Publisher.

2020

Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX., Pham H.T.

3

Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design

Journal of Food Processing and Preservation , , năm 2019. Chỉ số ISSN: 0145-8892; Loại:SCIE Journal. Nhà xuất bản: Wiley, 111 river st, hoboken, USA, NJ, 07030-5774 Science Citation Index Expanded Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

2019

Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong

4

 The isolation and characterization of lipase from carica papaya latex using zwitterion sodium lauroyl sarcosinate as agent

 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences

vol. 13, 2019, no. 1, p. 773-778

https://doi.org/10.5219/1164

2019

Dang Minh Nhat, Phan Thi Viet Ha

5

AiiM Lactonase Strongly Reduces Quorum Sensing Controlled Virulence Factors in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burned Patients

Frontiers in microbiology, 10, 2657

2019

López-Jácome, L. E., Garza Ramos-Martínez, G., Hernández-Durán, M., Franco-Cendejas, R., Romero-Martínez, D., Thi Nguyen, P. D., ... & Sanchéz Reyes, J. L.

6

Исследование и разработкапеченья из яхты с прибавлениеm мангифери-на для диабетиков

Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.), Loại: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, ISBN УДК 664.004.2, 410-420

2019

Nguyen Thi Truc Loan

7

Отходы сельскохозяйственного производства – перспективное сырье для химической промышленности

Lambert Academic Publishing. – 203 c.

2019

Готлиб Е.М., Рахматуллина А.П., Нгуен Т.Л.А., Чан Х.Т.,  Фыонг Ха

8

Onwards and upwards: a new potassium importer under the spell of cyclic-di-AMP.

Journal of Bacteriology, JB.00150-19

2019

Pham, H. T. & turner, m. S.

9

Effect of initial 5 days fermentation under low salt condition on the quality of soy sauce

LWT - Food Science and Technology, 92(300), 234–241

 

2018

Hoang, N. X., ferng, s., ting, c. H., lu, y. C., yeh, y. F., lai, y. R., chiou, r. Y. Y., hwang, j. Y., & hsu, c. K.

10

Quorum sensing between Gram-negative bacteria responsible for methane production in a complex waste sewage sludge consortium

 

Applied microbiology and biotechnology, , năm 2018. Chỉ số ISSN: 1432-0614; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

2018

Nguyen, P. D. T., Mustapha, N. A., Kadokami, K., Garcia-Contreras, R., Wood, T. K., & Maeda, T. T

11

Microstructure of pacific squid like material for the food industry

 

Вестник Красноярского Государственного Аграрного Университета, 233-239, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1819-4036; Loại:T/C. Nhà xuất bản: КрасГАУ

2018

 V. S. Slobodyanik, S. M. Suleymanov, A.V. Grebenshchikov, Nguyen Thi Truc Loan

12

Enhanced uptake of potassium or glycine betaine or export of cyclic-di-AMP restores osmoresistance in a high cyclic-di-AMP Lactococcus lactis mutant.

PLoS Genetics, 14, e1007574

 

2018

Pham, H. T., nhiep, n. T. H., vu, t. N. M., huynh, t. N., zhu, y., huynh, a. L. D., chakrabortti, a., marcellin, e., lo, r., howard, c. B., bansal, n., woodward, j. J., liang, z. X. & turner, m. S.

13

Экологические и технические преимущества использования масла каучукового дерева, по сравнению с соевым маслом

Бутлеровские сообщения. – т.53, №3. – С. 130 – 135

2018

Е.М. Готлиб, Нгуен Т.Л.А., Ха Тхи Ньа Фьюнг, Д.Г. Милославский, Р.А. Ахмедьянова

Chemical Engineering – Oil & Gas Department

Project

No

Project Name

Year (Start/End)

Level

Responsibility

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời

2019

Nhà nước

Chủ nhiệm

3

Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất

2018/2021

Nhà nước

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh

2016/2018

ĐHĐN

(B2016-ĐN02-04)

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu thu hồi dầu gốc từ dầu nhờn thải bằng phương pháp trích ly keo tụ

2020/2022

ĐHĐN

(B2019-DN02-68)

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite giữa poly(vinyl alcohol) và nanoclay ứng dụng trong tạo màng hoặc bao bì phân hủy sinh học

2018/2019

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế, mô phỏng và tối ưu quá trình sản xuất nhiên liệu biodiesel

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

13

Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đặc trưng xúc tác oxi hóa hoàn toàn trên cơ sở oxit mangan nhằm phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ở nhiệt độ thấp

2020

Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài

14

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ

2020

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

15

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm dầu

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

Publication

International

No

Publication name

Publication Year

Authors/Co-Authors

Journal Name

1

Foldable flexible electronics based on few-layer graphene coated on paper composites

2020

Đồng tác giả

Carbon – Elsevier. No: 167. Pages: 169-180

2

A Nitrogen-Doped Carbon Coated Silicon Carbide as a Robust and Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Sour Gases Desulfurization in the Presence of Aromatics as Contaminants

2020

Đồng tác giả

Catalysis Science & Technology, doi.org/10.1039/D0CY00945H

3

Nickel Nanoparticles Decorated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes (Ni/N-CNT); a Robust Catalyst for the Efficient and Selective CO2 Methanation

2019

Đồng tác giả

ACS Applied Energy Materials. No: 2. Pages: 1111-1120

4

Induction Heating: An Enabling Technology for the Heat Management in Catalytic Processes

2019

Đồng tác giá

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: 9, XXX. Pages: 7921-7935

5

Second Youth of a Metal-Free Dehydrogenation Catalyst: When γ-Al2O3 Meets Coke Under Oxygen- and Steam-Free Conditions

2019

Đồng tác giả

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: Vol.9, Iss. 10. Pages: 9474 - 9484

6

Control of the crystal morphology of VOHPO4· 0.5 H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Đồng tác giả

Journal of Catalysis. No: Vol. 377. Pages: 638 - 651

7

Macroscopic graphite felt containing palladium catalyst for liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde.

2019

Đồng tác giả

Applied Catalysis B: Environmental. No: 244. Pages: 128-139

8

Biosourced Foam-Like Activated Carbon Materials as High-Performance Supercapacitors

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: 1700123, DOI: 10.1002/adsu.201700123. Pages: 1-12

9

Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applications in emulsion polymerization and anti-corrosion coating

2018

Đồng tác giả

Korean Journal of Chemical Engineering. No: 35(6). Pages: 1365-1372

10

Carbon Felt Monoliths Coated with a Highly Hydrophobic Mesoporous Carbon Phase for the Continuous Oil Sorption/Filtration from Water

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: DOI: 10.1002/adsu.201800040. Pages: 1800040 (1-9)

11

Tridimensional few-layer graphene-like structures from sugar-salt mixtures as high-performance supercapacitor electrodes

2018

Đồng tác giả

Materials Today Energy. No: 10. Pages: 118-125

12

CO2 Methanation Under Dynamic Operational Mode Using Nickel Nanoparticles Decorated Carbon Felt (Ni/OCF) Combined with Inductive Heating.

2019

Đồng tác giả

Catalysis Today

13

Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S

2018

Đồng tác giả

Catalysts

 

14

Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube

2018

Đồng tác giả

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

16

Molecular-size selective hydroconversion of FCC light cycle oil into petrochemical light aromatic hydrocarbons

2020

Đồng tác giả

Catalysis Today

17

Measurements and modelling of the viscosity of six synthetic crude oil mixtures

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

18

Theoretical Investigation of the Reaction of Pyrene Formation from Fluoranthene

2019

Đồng tác giả

The Journal of Physical Chemistry A

19

Predicting the viscosity of liquid mixtures consisting of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species based on molecular description

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

20

Predicting the viscosity of industrially relevant fluid mixtures by means of molecular approach

2018

Đồng tác giả

EQUIFASE 2018

(Proceedings)

21

Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

22

Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

23

Density Measurements of Waste Cooking Oil Biodiesel and Diesel Blends Over Extended Pressure and Temperature Ranges.

2018

Đồng tác giả

Energies, 11(5).2018/ 1212

24

Predicting the phase equilibria of esters/alcohols mixtures and biodiesel density from its fatty acid composition using the modified group-contribution PC-SAFT.

2018

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria, 472 (2018)/128-146

25

Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature.

2018

Đồng tác giả

Fuel 233.  (2018) /497-503

26

Free-volume theory coupled with modified group-contribution PC-SAFT for predicting the viscosities. II. Alcohols and their mixtures.

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 502 (2019)/112298

27

Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 523, 2020, 112689

28

Novel Architecture Titanium Carbide (Ti3C2Tx) MXene Cocatalysts toward Photocatalytic Hydrogen Production: A Mini-Review

2020

Đồng tác giả

Nanomaterials

29

Synthesis of Diatomite-Based Mesoporous Wool-Ball-Like Microspheres and their Application for Toluene Total Oxidation Reaction

 2020

Tác giả

Nanomaterials

30

MXenes: Applications in electrocatalytic, photocatalytic hydrogen evolution reaction and CO2 reduction

2020

Đồng tác giả

Molecular Catalysis SCI

31

Tailoring porous structure, reducibility and Mn4+ fraction of ɛ-MnO2 microcubes for the complete oxidation of toluene

2020

Tác giả

Applied Catalysis A: General SCI

32

Control of the crystal morphology of VOHPO4.0.5H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Tác giả

Journal of Catalysis SCI, Q1

33

Thermal hazard analysis of a biomass pretreatment process using ionic liquids

2019

Đồng tác giả

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

 

National:

No

Publication name

Publication Year

Authors/Co-Authors

Journal Name

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến sự hình thành vật liệu pva hydrogel

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19

2

Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng. số: vol. 17, no. 10.1. trang: 1-4

3

The effect of synthesis temperature on the carbon yield and characteristics of nano composite C-CNFs

2020

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại  học Đà Nẵng

4

Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ

2020

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF

2019

Đồng Tác giả

Tạp chí Hóa học

6

Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG

2019

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

7

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

The University of Danang, Journal of Science and Technology

8

Vật liệu Hydrogel - Tính chất và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

9

Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde

2019

Tác giả

Tạp chí Hóa học Việt Nam

10

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN. Số: 17(6).2019/37-40

11

Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN

12

Nghiên cứu khả năng phối trộn biodiesel tổng hợp từ dầu mỡ cá thải tại các cơ sở chế biến thủy sản vào nhiên liệu diesel thỏa mãn TCVN2

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - Bộ KHCN

13

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

14

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnO2 và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và ethanol

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

15

Ảnh hưởng của loại tác nhân khử đến sự hình thành tiền chất VOHPO4.0.5H2O trong tổng hợp dung môi nhiệt một giai đoạn

2018

Tác giả

Tạp chí xúc tác hấp phụ, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

16


Tổng hợp oxit mangan có bề mặt riêng lớn cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol ở nhiệt độ thấp

2018

Tác giả

 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

17

Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

 


OTHER INFORMATION