DHKT

Lecturers Scientific research

05/10/2020 08:30

LECTURERS’ SCIENTIFIC RESEARCH
(
From 2018 up to now)

Food Technology

Projects

TT

Project Name

Level

Time

Project Member

Responsibility

Status

1

Towards a risk based food safety management system in Danang, Vietnam

Dự án quốc tế South Iniciative

2020-2021

Mieke Uttendaele, Dang Minh Nhat, Mac Thi Ha Thanh, Nguyen Thi Dong Phuong

Đồng chủ nhiệm Dự án

Đang thực hiện

2

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến phân bón sinh học và thức ăn nuôi cá diêu hồng thừ phế phụ phẩm chế biến thực phẩm

Nhà nước

2019-2020

Đặng Minh Nhật, Bùi Xuân Đông và cộng sự

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch mangiferin từ lá xoài và đề xuất ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm dành cho người tiểu đường

Đại học Đà Nẵng

2018-2020

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

4

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng, nguồn nhiệt từ lò sấy và xúc tác HCl nhằm tiến tới qui mô sản xuất lớn

Trường

2019

Bùi Viết Cường

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

5

Ứng dụng lipase từ mủ đu đủ để sản xuất dầu cá giàu DHA và EPA từ phế liệu thuỷ sản

Bộ

2018-2019

Đặng Minh Nhật, Phan Việt Hà, Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhanh hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm*

Trường

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột nhàu từ quả nhàu tươi và xác định một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm

Trường

2019

Mạc Thị Hà Thanh, Đào Thị Anh Thư, Võ Văn Khoa(*), Cao Thị Ngọc Ánh(*), Lê Nguyễn Tố Uyên(*)

Chủ nhiệm đề tài

 

Đã nghiệm thu

(*): Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Publication:

National

TT

Publication Title

Journal Name

Publication year

Authors

1

Tối ưu hoá quá trình  thuỷ phân dầu cá hồi bằng lipase từ mủ đu đủ

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 18(1). Trang: 55-59., năm 2020.

2020

Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật

2

Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.18(3), Trang 33, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Đậu Thị Hiền(*), Mạc Thị Hà Thanh

3

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân bột bánh dầu đậu phộng nhằm thu dịch protein thủy phân bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 18-22, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; loại:T/c. Nhà xuất bản: Đại học đà nẵng

2019

Bùi Viết Cường, Lê Thị Kim Dung

4

Ảnh hưởng của thời gian tiền lên men và hàm lượng trehalose đến khả năng sống sót của nấm men và chất lượng bánh mì từ bột nhào lạnh đông

Tạp chí: Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Trang: 86 của Vol. 17, No, năm 2019. Chỉ số ISSN: ; Loại:Tạp chí. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Hoàng Thị Thu, Đặng Minh Nhật.

5

So sánh quá trình chiết mangiferin từ lá xoài keo trong dung môi ethanol bằng phương pháp chiết truyền thống và chiết có hỗ trợ siêu âm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 78-82, năm 2019. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan.

6

Dự đoán nhan hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, , năm 2019. Chỉ số ISSN: 2588-1256; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Nông lâm Huế

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan, Trần Thị Nguyên(*), Trần Thị Hoài Thu(*).

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.17(11), Trang 22, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Cao Thị Ngọc Ánh(*), Mạc Thị Hà Thanh

8

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác hcl nhằm thu dịch protein thủy phân

 

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thảo My.

9

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác naoh nhằm thu dịch protein thủy phân

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 16-23, năm 2018. Chỉ số ISSN: ; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Trường Đại học Nha Trang

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông và Trần Thị Thu Vân.

10

Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng số 5(126).2018

2018

Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu.

11

Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 11(132).2018, Quyển 2, Trang: 157-161., năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

2018

Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh.

12

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19-22

2018

Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường

13

Ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý bằng kiềm đến hiệu suất và chất lượng gelatin chiết xuất từ vảy cá hồi

 

Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng, 38-42, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

 

2018

Nguyễn Thị Trúc Loan, Từ Thị Mỹ Lệ(*)

(*): Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

International

TT

Tên bài báo/báo cáo hội nghị khoa học

Tên tạp chí/hội nghị

Năm thực hiện

Tên tác giả

1

Study of the Lipid Oxidation for Shelf – Life Prediction of Mayonnaise using Arrhenius Equation

Test engineering and management, Loại:SCOPUS Journal, Volume 82, 5337 - 5345

2020

Nguyen Thi Truc Loan

2

Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling.

Book chapter, Microbial Cyclic Di-Nucleotide Signaling, Springer Publisher.

2020

Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX., Pham H.T.

3

Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design

Journal of Food Processing and Preservation , , năm 2019. Chỉ số ISSN: 0145-8892; Loại:SCIE Journal. Nhà xuất bản: Wiley, 111 river st, hoboken, USA, NJ, 07030-5774 Science Citation Index Expanded Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

2019

Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong

4

 The isolation and characterization of lipase from carica papaya latex using zwitterion sodium lauroyl sarcosinate as agent

 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences

vol. 13, 2019, no. 1, p. 773-778

https://doi.org/10.5219/1164

2019

Dang Minh Nhat, Phan Thi Viet Ha

5

AiiM Lactonase Strongly Reduces Quorum Sensing Controlled Virulence Factors in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burned Patients

Frontiers in microbiology, 10, 2657

2019

López-Jácome, L. E., Garza Ramos-Martínez, G., Hernández-Durán, M., Franco-Cendejas, R., Romero-Martínez, D., Thi Nguyen, P. D., ... & Sanchéz Reyes, J. L.

6

Исследование и разработкапеченья из яхты с прибавлениеm мангифери-на для диабетиков

Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.), Loại: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, ISBN УДК 664.004.2, 410-420

2019

Nguyen Thi Truc Loan

7

Отходы сельскохозяйственного производства – перспективное сырье для химической промышленности

Lambert Academic Publishing. – 203 c.

2019

Готлиб Е.М., Рахматуллина А.П., Нгуен Т.Л.А., Чан Х.Т.,  Фыонг Ха

8

Onwards and upwards: a new potassium importer under the spell of cyclic-di-AMP.

Journal of Bacteriology, JB.00150-19

2019

Pham, H. T. & turner, m. S.

9

Effect of initial 5 days fermentation under low salt condition on the quality of soy sauce

LWT - Food Science and Technology, 92(300), 234–241

 

2018

Hoang, N. X., ferng, s., ting, c. H., lu, y. C., yeh, y. F., lai, y. R., chiou, r. Y. Y., hwang, j. Y., & hsu, c. K.

10

Quorum sensing between Gram-negative bacteria responsible for methane production in a complex waste sewage sludge consortium

 

Applied microbiology and biotechnology, , năm 2018. Chỉ số ISSN: 1432-0614; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

2018

Nguyen, P. D. T., Mustapha, N. A., Kadokami, K., Garcia-Contreras, R., Wood, T. K., & Maeda, T. T

11

Microstructure of pacific squid like material for the food industry

 

Вестник Красноярского Государственного Аграрного Университета, 233-239, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1819-4036; Loại:T/C. Nhà xuất bản: КрасГАУ

2018

 V. S. Slobodyanik, S. M. Suleymanov, A.V. Grebenshchikov, Nguyen Thi Truc Loan

12

Enhanced uptake of potassium or glycine betaine or export of cyclic-di-AMP restores osmoresistance in a high cyclic-di-AMP Lactococcus lactis mutant.

PLoS Genetics, 14, e1007574

 

2018

Pham, H. T., nhiep, n. T. H., vu, t. N. M., huynh, t. N., zhu, y., huynh, a. L. D., chakrabortti, a., marcellin, e., lo, r., howard, c. B., bansal, n., woodward, j. J., liang, z. X. & turner, m. S.

13

Экологические и технические преимущества использования масла каучукового дерева, по сравнению с соевым маслом

Бутлеровские сообщения. – т.53, №3. – С. 130 – 135

2018

Е.М. Готлиб, Нгуен Т.Л.А., Ха Тхи Ньа Фьюнг, Д.Г. Милославский, Р.А. Ахмедьянова

Chemical Engineering – Oil & Gas Department

Project

No

Project Name

Year (Start/End)

Level

Responsibility

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời

2019

Nhà nước

Chủ nhiệm

3

Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất

2018/2021

Nhà nước

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh

2016/2018

ĐHĐN

(B2016-ĐN02-04)

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu thu hồi dầu gốc từ dầu nhờn thải bằng phương pháp trích ly keo tụ

2020/2022

ĐHĐN

(B2019-DN02-68)

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite giữa poly(vinyl alcohol) và nanoclay ứng dụng trong tạo màng hoặc bao bì phân hủy sinh học

2018/2019

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế, mô phỏng và tối ưu quá trình sản xuất nhiên liệu biodiesel

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

13

Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đặc trưng xúc tác oxi hóa hoàn toàn trên cơ sở oxit mangan nhằm phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ở nhiệt độ thấp

2020

Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài

14

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ

2020

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

15

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm dầu

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

Publication

International

No

Publication name

Publication Year

Authors/Co-Authors

Journal Name

1

Foldable flexible electronics based on few-layer graphene coated on paper composites

2020

Đồng tác giả

Carbon – Elsevier. No: 167. Pages: 169-180

2

A Nitrogen-Doped Carbon Coated Silicon Carbide as a Robust and Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Sour Gases Desulfurization in the Presence of Aromatics as Contaminants

2020

Đồng tác giả

Catalysis Science & Technology, doi.org/10.1039/D0CY00945H

3

Nickel Nanoparticles Decorated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes (Ni/N-CNT); a Robust Catalyst for the Efficient and Selective CO2 Methanation

2019

Đồng tác giả

ACS Applied Energy Materials. No: 2. Pages: 1111-1120

4

Induction Heating: An Enabling Technology for the Heat Management in Catalytic Processes

2019

Đồng tác giá

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: 9, XXX. Pages: 7921-7935

5

Second Youth of a Metal-Free Dehydrogenation Catalyst: When γ-Al2O3 Meets Coke Under Oxygen- and Steam-Free Conditions

2019

Đồng tác giả

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: Vol.9, Iss. 10. Pages: 9474 - 9484

6

Control of the crystal morphology of VOHPO4· 0.5 H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Đồng tác giả

Journal of Catalysis. No: Vol. 377. Pages: 638 - 651

7

Macroscopic graphite felt containing palladium catalyst for liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde.

2019

Đồng tác giả

Applied Catalysis B: Environmental. No: 244. Pages: 128-139

8

Biosourced Foam-Like Activated Carbon Materials as High-Performance Supercapacitors

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: 1700123, DOI: 10.1002/adsu.201700123. Pages: 1-12

9

Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applications in emulsion polymerization and anti-corrosion coating

2018

Đồng tác giả

Korean Journal of Chemical Engineering. No: 35(6). Pages: 1365-1372

10

Carbon Felt Monoliths Coated with a Highly Hydrophobic Mesoporous Carbon Phase for the Continuous Oil Sorption/Filtration from Water

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: DOI: 10.1002/adsu.201800040. Pages: 1800040 (1-9)

11

Tridimensional few-layer graphene-like structures from sugar-salt mixtures as high-performance supercapacitor electrodes

2018

Đồng tác giả

Materials Today Energy. No: 10. Pages: 118-125

12

CO2 Methanation Under Dynamic Operational Mode Using Nickel Nanoparticles Decorated Carbon Felt (Ni/OCF) Combined with Inductive Heating.

2019

Đồng tác giả

Catalysis Today

13

Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S

2018

Đồng tác giả

Catalysts

 

14

Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube

2018

Đồng tác giả

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

16

Molecular-size selective hydroconversion of FCC light cycle oil into petrochemical light aromatic hydrocarbons

2020

Đồng tác giả

Catalysis Today

17

Measurements and modelling of the viscosity of six synthetic crude oil mixtures

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

18

Theoretical Investigation of the Reaction of Pyrene Formation from Fluoranthene

2019

Đồng tác giả

The Journal of Physical Chemistry A

19

Predicting the viscosity of liquid mixtures consisting of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species based on molecular description

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

20

Predicting the viscosity of industrially relevant fluid mixtures by means of molecular approach

2018

Đồng tác giả

EQUIFASE 2018

(Proceedings)

21

Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

22

Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

23

Density Measurements of Waste Cooking Oil Biodiesel and Diesel Blends Over Extended Pressure and Temperature Ranges.

2018

Đồng tác giả

Energies, 11(5).2018/ 1212

24

Predicting the phase equilibria of esters/alcohols mixtures and biodiesel density from its fatty acid composition using the modified group-contribution PC-SAFT.

2018

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria, 472 (2018)/128-146

25

Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature.

2018

Đồng tác giả

Fuel 233.  (2018) /497-503

26

Free-volume theory coupled with modified group-contribution PC-SAFT for predicting the viscosities. II. Alcohols and their mixtures.

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 502 (2019)/112298

27

Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 523, 2020, 112689

28

Novel Architecture Titanium Carbide (Ti3C2Tx) MXene Cocatalysts toward Photocatalytic Hydrogen Production: A Mini-Review

2020

Đồng tác giả

Nanomaterials

29

Synthesis of Diatomite-Based Mesoporous Wool-Ball-Like Microspheres and their Application for Toluene Total Oxidation Reaction

 2020

Tác giả

Nanomaterials

30

MXenes: Applications in electrocatalytic, photocatalytic hydrogen evolution reaction and CO2 reduction

2020

Đồng tác giả

Molecular Catalysis SCI

31

Tailoring porous structure, reducibility and Mn4+ fraction of ɛ-MnO2 microcubes for the complete oxidation of toluene

2020

Tác giả

Applied Catalysis A: General SCI

32

Control of the crystal morphology of VOHPO4.0.5H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Tác giả

Journal of Catalysis SCI, Q1

33

Thermal hazard analysis of a biomass pretreatment process using ionic liquids

2019

Đồng tác giả

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

 

National:

No

Publication name

Publication Year

Authors/Co-Authors

Journal Name

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến sự hình thành vật liệu pva hydrogel

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19

2

Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng. số: vol. 17, no. 10.1. trang: 1-4

3

The effect of synthesis temperature on the carbon yield and characteristics of nano composite C-CNFs

2020

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại  học Đà Nẵng

4

Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ

2020

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF

2019

Đồng Tác giả

Tạp chí Hóa học

6

Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG

2019

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

7

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

The University of Danang, Journal of Science and Technology

8

Vật liệu Hydrogel - Tính chất và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

9

Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde

2019

Tác giả

Tạp chí Hóa học Việt Nam

10

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN. Số: 17(6).2019/37-40

11

Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN

12

Nghiên cứu khả năng phối trộn biodiesel tổng hợp từ dầu mỡ cá thải tại các cơ sở chế biến thủy sản vào nhiên liệu diesel thỏa mãn TCVN2

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - Bộ KHCN

13

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

14

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnO2 và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và ethanol

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

15

Ảnh hưởng của loại tác nhân khử đến sự hình thành tiền chất VOHPO4.0.5H2O trong tổng hợp dung môi nhiệt một giai đoạn

2018

Tác giả

Tạp chí xúc tác hấp phụ, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

16


Tổng hợp oxit mangan có bề mặt riêng lớn cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol ở nhiệt độ thấp

2018

Tác giả

 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

17

Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

1. Assoc. Prof. PHAM CAM NAM

1. International journals

[1] Article: Tautomerism and antioxidant power of sulfur-benzo [h] quinoline: DFT and molecular docking studies. Authors: Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Quan V Vo, Adam Mechler, Nguyen Minh Thong. Journal of Molecular Liquids. No: Volume 363. Pages: 119908-119913. Year 2022. 

[2]       Article: B and Au doped ZnO and ZnO/Cu (111) bilayer films: A DFT investigation. Authors: Ho Viet Thang, Do Vu Thuy Tram, Pham Le Minh Thong, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry. No: 60(3). Pages: 323-332. Year 2022. 

[3]       Article: Radical Scavenging Activity of Natural Anthraquinones: a Theoretical Insight. Authors: Nguyen Quang Trung, Nguyen Minh Thong, Dao Hung Cuong, Tran Duc Manh, Loc Phuoc Hoang, Nguyen Khoa Hien, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Quan V Vo. ACS Omega (ACS). No: 6(20). Pages: 13391-13397. Year 2021. 

[4]       Article: The mechanistic and kinetic study of the radical scavenging activity of natural abietanes: a theoretical insight. Authors: Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Loc Phuoc Hoang, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Quan V Vo. Chemical Physics letters. No: 777. Pages: 138737-138742. Year 2021. 

[5]       Article: Is natural fraxin an overlooked radical scavenger?. Authors: Pham Cam Nam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Duong Tuan Quang, Loc Phuoc Hoang, Adam Mechler, Quan V Vo. RSC Advances (RCS). No: 1(24). Pages: 14269-14275. Year 2021.  

[6]       Article: Thermodynamics and kinetics in antibody resistance of the 501Y.V2 SARS-CoV-2 variant†. Authors: Son Tung Ngo, *Trung Hai Nguyen,Duc-Hung Pham,Nguyen Thanh Tung de and Pham Cam Nam*. RSC Advances (RSC). No: 11. Pages: 38307-38315. Year 2021.

[7]       Article: Computational estimation of potential inhibitors from known drugs against the main protease of SARS-CoV-2. Authors: Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Nguyen Xuan Ha, Pham Cam Nam, Huong Thi Thu Phung. RSC Advances (RCS). No: 11(28). Pages: 17478-17486. Year 2021. 

[8]       Article: A coumarin derivative-Cu 2+ complex-based fluorescent chemosensor for detection of biothiols. Authors: Nguyen Khoa Hien‡ a, Mai Van Bay‡bc, Phan Diem Trana, Nguyen Tan Khanhd, Nguyen Dinh Luyenb, Quan V. Voe, Dang Ung Vanf, Pham Cam Nam*g and Duong Tuan Quang*b. RSC Advances (RSC). No: 10. Pages: 36265-36274. Year 2020. 

[9]       Article: In Silico Evaluation of the Radical Scavenging Mechanism of Mactanamide. Authors: Quan V. Vo*, Nguyen Thi Hoa, Pham Cam Nam*, Duong Tuan Quang, and Adam Mechler*. ACS Omega (ACS). No: 5, 37. Pages: 24106–24110. Year 2020. 

[10]     Article: Oversampling Free Energy Perturbation Simulation in Determination of the Ligand‐Binding Free Energy. Authors: Son Tung Ngo Trung Hai Nguyen Nguyen Thanh Tung Pham Cam Nam Khanh B. Vu Van V. Vu. Journal of Computational Chemistry (John Wiley & Sons, Inc.). No: 41(7). Pages: 611-618. Year 2020. 

[11]     Article: Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones. Authors: Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Hoa, Quan V Vo. ACS omega - ACS. No: 5(14). Pages: 7895–7902. Year 2020. 

[12]     Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler. RSC advances (RSC Adv). No: 10. Pages: 20089-20097. Year 2020. 

[13]     Article: Functionalization and Antioxidant Activity of Polyaniline-fullerene Hybrid Nanomaterials: A Theoretical Investigation. Authors: Nguyen Minh Thong*a, Quan V. Vo*b, Trinh Le Huyencd, Mai Van Baye, Nguyen Nho Dungf, Pham Thi Thu Thaodg and Pham Cam Nam*d. RSC Advances - Royal Society of Chemistry. No: 10. Pages: 14595-14605. Year 2020. 

[14]     Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights. Authors: Quan V. Vo*ab, Nguyen Minh Tam*cd, Le Trung Hieue, Mai Van Bayf, Nguyen Minh Thongg, Trinh Le Huyenhi, Nguyen Thi Hoaj and Adam Mechlerk. RSC Advances - Royal Society of Chemistry. No: 10. Pages: 14937-14943. Year 2020. 

[15]     Article: Pivotal Role of Heteroatoms in Improving the Corrosion Inhibition Ability of Thiourea Derivatives. Authors: Dinh Quy Huong, Nguyen Thi Lan Huong, Tran Thi Anh Nguyet, Tran Duong, Dinh Tuan, Nguyen Minh Thong, and Pham Cam Nam*. ACS Omega (ACS). No: 5,42. Pages: 27655–27666. Year 2020. 

[16]     Article: Substituent Effects on the N–H Bond Dissociation Enthalpies, Ionization Energies, Acidities, and Radical Scavenging Behavior of 3, 7-Disubstituted Phenoxazines and 3, 7-Disubstituted Phenothiazines. Authors: Pham Thi Thu Thao, Binh Thuc Tran, Nguyen Minh Thong*, Duong Tuan Quang, Nguyen Khoa Hien, Minh Tho Nguyen, and Pham Cam Nam*. ACS Omega (ACS). No: 5, 42. Pages: 27572–27581. Year 2020.

[17]     Article: Coumarin-Based Dual Chemosensor for Colorimetric and Fluorescent Detection of Cu2+ in Water Media. Authors: Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Chi Bao, Quan V. Vo, Nguyen Duc Cuong, Tran Vinh Thien, Nguyen Thi Ai Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam*, and Duong Tuan Quang*. ACS Omega (ACS). No: 5, 33. Pages: 21241–21249. Year 2020.

[18]     Article: Phytochemical investigation of Eurycoma longifolia roots collected in Gia Lai province, Viet Nam. Authors: Vo Khanh Ha Truong Thi Minh Hanh Pham Cam Nam Giang Thi Kim Lien Mai Thi Phuong Chi Tran Thi Phuong Thao. Vietnam Journal of Chemistry (ESCI). No: 58,5. Pages: 705-710. Year 2020.

[19]     Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V Vo*; Pham Cam Nam* Thuc N Dinh; Adam Mechler; Thi TV Tran. Journal of the Serbian Chemical Society . No: 84 (5). Pages: 445–453. Year 2019.

[20]     Article: Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole3-carbinols: A DFT study. Authors: Vo Van Quan* ,Ho Thi Phu, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of CHEMISTRY (ESCI). No: 57, 6. Pages: 728-734. Year 2019.

[21]     Article: Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Authors: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Pham Cam Nam, Dang Ung Van* , Duong Tuan Quang*. Vietnam Journal of CHEMISTRY (ESCI). No: 57, 4. Pages: 389-400. Year 2019.

[22]     Article: Antioxidant Motifs in Flavonoids: O−H versus C−H Bond Dissociation. Authors: Quan V. Vo*Pham Cam Nam*Nguyen Minh ThongNguyen Tien TrungCam-Tu D. PhanAdam Mechler. ACS Omega - JACS. No: 4, 5. Pages: 8935-8942. Year 2019.

[23]     Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Vo Quan V., Nam Pham C., Dinh Thuc N., Mechler Adam, Tran Thi T.V. Journal of the Serbian Chemical Society. No: 84(5). Pages: 445-453. Year 2019.

[24]     Article: Autodock Vina Adopts More Accurate Binding Pose but Autodock4 Forms Better Binding Affinity. Authors: Nguyen Thanh Nguyen, Trung Hai Nguyen, T Ngoc Han Pham, Nguyen Truong Huy, Mai Van Bay, Minh Quan PHAM, Pham Cam Nam, Van V Vu, Son Tung Ngo. Journal of Chemical Information and Modeling. No: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00778. Pages: N/A. Year 2019.  

[25]     Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Quan V. Vo, *a Pham Cam Nam,b Mai Van Bay,c Nguyen Minh Thong, *d Le Trung Hieue and Adam Mechler. RSC Advances; The Royal Society of Chemistry. No: 9. Pages: 42020-42028. Year 2019.  

[26]     Article: Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole‐3‐carbinols: A DFT study. Authors: Vo Van Quan, Ho Thi Phu, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry. No: 58(6). Pages: 728-734. Year 2019.  

[27]     Article: Hydroxyl Radical Scavenging of Indole-3-Carbinol: A Mechanistic and Kinetic Study. Authors: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. ACS omega JACS. No: 4(21). Pages: 19375-19381. Year 2019.  

[28]     Article: Facile post-synthesis and gas sensing properties of highly porous NiO microspheres. Authors: Nguyen Duc Cuong, Pham Long Quang, Nguyen Thi Ngoc Anh, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam, Khuc Quang Trung, Son Tang Nguyen, Nguyen Van Hieu. Sensors and Actuators A: Physical. No: 296. Pages: 110-120. Year 2019.  

[29]     Article: C-Terminal Plays as the Possible Nucleation of the Self-Aggregation of the S-Shape Aβ11–42 Tetramer in Solution: Intensive MD Study. Authors: guyen Thanh Tung, Philippe Derreumaux, Van V Vu, Pham Cam Nam, Son Tung Ngo. ACS omega JACS. No: 4(6). Pages: 11066-11073. Year 2019.  

[30]     Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Quan V Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Adam Mechler. RSC Advances; The Royal Society of Chemistry. No: 9(72). Pages: 42020-42028. Year 2019.  

[31]     Article: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media. Authors: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Subin Son, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. sensors -(Basel) - MDPI. No: 19. Pages: 128-138. Year 2019.  

[32]     Article: Is Indolinonic Hydroxylamine a Promising Artificial Antioxidant?. Authors: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. The Journal of Physical Chemistry B. No: 123(37). Pages: 7777-7784. Year 2019.  

[33]     Article: Experimental and theoretical study of corrosion inhibition performance of N-phenylthiourea for mild steel in hydrochloric acid and sodium chloride solution. Authors: Dinh Quy Huong, Tran Duong, Pham Cam Nam. Journal of molecular modeling. No: 25(7). Pages: 204-210. Year 2019.  

[34]     Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Dinh Tuan, Pham Cam Nam. ACS omega JACS. No: 4(12). Pages: 14996-15003. Year 2019.  

[35]     Article: Experimental and theoretical study of corrosion inhibition performance of N-phenylthiourea for mild steel in hydrochloric acid and sodium chloride solution. Authors: Dinh Quy Huong; Tran Duong; Pham Cam Nam*. Journal of molecular modeling. No: 25. Pages: 204-214. Year 2019.  

[36]     Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler, Thi Thi Van Tran. Journal of the Serbian Chemical Society. No: 01. Pages: 1-10. Year 2019.  

[37]     Article: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans, Scientific Reportsvolume 8, Article number: 12361 (2018). Authors: Quan V. Vo*, Pham Cam Nam*, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong & Adam Mechler. Scientific Reports - Nature. No: 8. Pages: 1-10. Year 2018.  

[38]     Article: Isolation, Quantification and Antioxidant Activity of Extracts and Compounds from the Aerial Parts of Archidendron bauchei (Jack) I. Niels. Authors: Hieu Trung Le, Tran Thi Van Thi*, Pham Cam Nam*, Le Lam Son, Quan Van Vo.. Letters in Organic Chemistry. No: Volume 15 , Issue 11 , 2018. Pages: 972 - 980. Year 2018.  

[39]     Article: Exceptional case of Kasha's rule: Emission from higher-lying singlet electron excited states into ground states in coumarin-based biothiol sensing. Authors: Nguyen KhoaHiena1Doan ThanhNhanbc1Won YoungKimd1MaiVan BaybePham Cam Namf Dang UngVangIn-TaekLimhJong SeungKimdDuong TuanQuangbdD. Dyes and Pigments. No: 152. Pages: 118-126. Year 2018.  

[40]     Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V. Vo*, Pham Cam Nam*, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler, Thi Thi Van Tran. Journal of the Serbian Chemical Society (SCIE). No: 83 (0) 1–9 (2018). Pages: 1-9. Year 2018.

[41]     Article: Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates. Authors: Author links open overlay panelQuan V.Vo,imoneRochfort, Pham C.NamdTuan L.NguyeneTrung T.NguyeneAdamMechlerf. Carbohydrate Research Volume 455, 2 January 2018, Pages 45-53. No: 455. Pages: 45-53. Year 2018.  

[42]     Article: Is Vitamin A an Antioxidant or a Prooxidant?. Authors: Duy Quang Dao, Thi Chinh Ngo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. The journal of physical chemistry B. No: 121 (40). Pages: 9348-9357. Year 2017.  

[43]     Article: DFT study of the interactions between thiophene-based corrosion inhibitors and an Fe4 cluster. Authors: Duy Quang Dao, Truong Dinh Hieu, Thong Le Minh Pham, Dinh Tuan, Pham Cam Nam & Ime Bassey Obot. Journal of Molecular Modeling volume - Springer. No: 23, 260. Pages: 1-7. Year 2017.  

[44]     Article: Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high-performance ethanol gas sensor. Authors: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Cường, Le Cao Nguyen, Đinh Quang Khiếu, Phạm Cam Nam, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Sensors and Actuators: B. Chemical (SCI, IF2017 = 5.4). No: 255. Pages: 3275–3283. Year 2017.  

[45]     Article: Insight into the antioxidant properties of nonphenolic terpenoids contained in essential oils extracted from the buds of Cleistocalyx operculatus: a DFT study† (SCIE, IF=3.84). Authors: Thi Chinh Ngo,a Duy Quang Dao,*aNguyen Minh Thongb and Pham Cam Nam*cd. RSC Advances - Taylor & Francis. No: 6. Pages: 30824-30844. Year 2016.  

[46]     Article: Ab initio Chemical Kinetics for the HCCO + H Reaction (SCI, DOI: 10.1080/00102202.2016.1151878). Authors: Pham-Cam Nam, P. Raghunath, Lam K. Huynh, Shucheng Xu, M. C. Lin. Combustion Science and Technology (Taylor & Francis, SCI, DOI:10.1080/00102202.2016.1151878). No: xxx. Pages: xx. Year 2016.  

[47]     Article: Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism. Authors: Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam*. Chemical Physics letters (SCI, IF = 1.98, Q2). No: 652. Pages: 56-61. Year 2016.  

[48]     Article: Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach (SCIE). Authors: Nguyen Minh Thong,Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam Nam*. Journal of Molecular Modeling (Springer, SCIE, impact factor 1.77, Q3). No: 22. Pages: 113-120. Year 2016.  

[49]     Article: Surface Enhanced Raman Scattering of Melamine on Silver Substrate: An Experimental and DFT Study (SCI, IF=2.6). Authors: Nguyen Thi Thai An, Duy Quang Dao*, Pham Cam Nam*, Bui The Huy, Hong Nhung Tran. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy - Sciencedirect. No: 169. Pages: 230-237. Year 2016.  

[50]     Article: A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: Design, synthesis, characterization and application (SCI, impact factor 3.468, ISSN: 0143-7208, ELSEVIER). Authors: Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam,Tran Duong, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. Dyes and Pigments. No: 116. Pages: 89–96. Year 2015.  

[51]     Article: Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 625. Pages: 30-35. Year 2015.

[52]     Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. (not ISI). Authors: Nguyen Minh Thong*, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam. American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015.  

[53]     Article: Antibaterial Activities of the extracts of Mimosa pudica L.: An in-vitro Study (SCOPUS). Authors: Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat. International Journal on Advance Science Engineering Information Technology (SCOPUS). No: Vol. (2005) No.5. Pages: 358 -361. Year 2015.  

[54]     Article: Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis . Authors: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam.. Springer International Publishing. No: 46. Pages: 464-469. Year 2015.  

[55]     Article: Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139-145. Year 2014.  

[56]     Article: Ab initio chemical kinetics for the HCCO + OH reaction (SCI). Authors: Tam V.-T. Mai, P. Raghunath, Xuan T. Le, Lam K. Huynh, Pham-Cam Nam, M.C. Lin. Chemical Physics Letters. No: 592. Pages: 175-181. Year 2014.  

[57]     Article: Performance of an integrated approach for prediction of bond dissociation enthalpies of phenols extracted from ginger and tea (SCI). Authors: Pham Cam Nam, Asit Chandra, Minh Tho Nguyen. Chemical Physics Letters. No: 555 (3). Pages: 44-50. Year 2013.  

[58]     Article: The Se-H bond of benzene selenols (ArSe-H): Relationship between bond dissociation enthalpy and spin density of radicals (SCI). Authors: Pham Cam Nam*, Minh Tho Nguyen [*]Corresponding author: Pham Cam Nam, Email: camnamp@yahoo.com. Chemical Physics. No: 415. Pages: 18 - 25. Year 2013.  

[59]     Article: The cyclohexadienylidenemethanone radical cation as a more stable distonic isomer of inoinzed benzaldehyde (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Chemical Physics Letter. No: 456. Pages: 141-145. Year 2008.  

[60]     Article: Ion/molecule reactions involving ionized toluene or ionized methyl benzoate and neutral methyl isocyanide (SCI). Authors: Dechamps, N., Flammang, R.; Boulvin, M.; Lamote, L.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 270. Pages: 101-110. Year 2008.  

[61]     Article: Gas-phase nitrosation of ethylene and related events in the C2H4NO+ landscape (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Dechamps, N., Flammang, R.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Diazi, F.; Berruyer, F.; Bouchoux, G.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 112. Pages: 5418-5428. Year 2008.  

[62]     Article: Unimolecular chemistry of metastable dimethyl isophthalate radical cations (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M.T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 275(1-3). Pages: 110-116. Year 2008.  

[63]     Article: Effects of fluorine-substitution on the molecular properties of dimethyl ethers: A theoretical investigation (SCI). Authors: Pham Cam Nam, Minh Tho Nguyen, Zeegers-Huyskens, Th.. Journal of Molecular Structure (THEOCHEM). No: 821. Pages: 71-81. Year 2007.  

[64]     Article: On the loss of a methyl radical from metastable dimethyl terephthalate molecular ions (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Boulvin, M.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 261. Pages: 134-139. Year 2007.  

[65]     Article: Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2of methyl benzoate radical cation by associative ion–molecule reactions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 249-250. Pages: 484-492. Year 2006.  

[66]     Article: Internal energy effects on charge stripping spectra of [C7H8]+ and [C5H6]+ radical cations (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Chemical Physics Letter. No: 419(1-3). Pages: 139-143. Year 2006.  

[67]     Article: Decarboxylation of metastable methyl benzoate molecular ions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. No: 17. Pages: 807-814. Year 2006.  

[68]     Article: A theoretical study of the substituent effects on the S-H bond dissociation energy and ionization energy of 3-pyridinethiol: prediction of novel antioxidant (SCI). Authors: Pham.Cam Nam; Nguyen M. T.;Chandra A. K.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 110. Pages: 10904-10911. Year 2006.  

[69]     Article: 1-Boryl-3,4-dimethylphosphole trimer: synthesis, crystal structure and quantum chemical calculations (SCI). Authors: Pham-Tran, N.-N.; Tran Huy, N.-H.;Pham Cam Nam; Ricard, L.; Nguyen, M. T.,. Journal of Organometallic Chemistry. No: 691. Pages: 4058-4061. Year 2006.  

[70]     Article: Methyl and phenyl substitution effect on the proton affinity of hydrides of 1st and 2nd row elements and substituent effect on the proton affinity of ring-carbons in benzene: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Nguyen M. T.; Chandra A. K. . The Journal of Physical Chemistry A. No: 110(13). Pages: 4509-4515. Year 2006.  

[71]     Article: The C-H and a(C-X) bond dissociation enthalpies of toluene, C6H5-CH2X (X=F, Cl), and their substituted derivatives: a DFT study (SCI). Authors: Pham CamNam, Nguyen, M. T.;Chandra, A. K.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 109(45). Pages: 10342-10347. Year 2005.  

[72]     Article: Neptrosine interaction in the minor groove of D(GGCCAATTGG) studied by combination of resolution enhancement and ab initio calculations (SCI). Authors: Van Hecke K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. Van Meervelt, L. The FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies). No: 272. Pages: 3531-354. Year 2005.  

[73]     Article: A specific gas phase substitution reaction between enol radical cations and t-butyl nitrite (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Wantier, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Bouchoux, G.; Flammang R.. European Journal of Mass Spectrometry. No: 10. Pages: 889- 898. Year 2004.  

[74]     Article: Effects of substituents on the P-H bond dissociation enthalpies of phenylphosphines: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Chandra, A. K.; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 108(51). Pages: 11362-11368. Year 2004.  

[75]     Article: Gas phase nitrosation of substituted benzenes (SCI). Authors: Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Flammang, R.; Bouchoux, G.; Pham Cam Nam; Nguyen M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 232(1). Pages: 31-40. Year 2004.  

[76]     Article: Ring versus nitrogen protonation of anilines (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Pascal, L.; Van Haverbeke, Y.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen; M. T.. Letter in Organic Chemistry. No: 1(1). Pages: 23-30. Year 2004.  

[77]     Article: Singlet-triplet energy gaps of gas-phase RNA and DNA Bases. A quantum chemical study (SCI). Authors: Nguyen, M. T.; Zhang, R.; Pham Cam Nam; Ceulemans, A.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 108(31). Pages: 6554-6561. Year 2004.  

[78]     Article: The triplet state of cytosine and its derivatives: electron impact and quantum chemical study (SCI). Authors: Abouaf, R.; Pommier, J.; Dunet, H.; Quan, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.. Journal of Chemical Physics. No: 121. Pages: 11668-11674. Year 2004.  

[79]     Article: The S-H bond dissociation enthalpies and acidities of para and meta substituted thiophenols: a quantum chemical study (SCI). Authors: Chandra, A. K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 107(43). Pages: 9182-9188. Year 2003.

[80]     Article: Electronic structure of zwiterionic diamino-meta-quinonoid molecules: identity of UV absorption bands (SCI). Authors: Delaere, D.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. . Chemical Physics Letters -Sciencedirect. No: 382(3-4). Pages: 349-354. Year 2003.  

[81]     Article: A theoretical study of the zwitterionic quinonoid molecules (SCI). Authors: Le, H. T., Pham Cam.Nam;Luong, V. D.; Veszprémi, T.; Nguyen, M. T.. Molecular Physics. No: 101(15). Pages: 2347-2353. Year 2003.  

[82]     Article: A quantum chemical study of the protonation of phenylphosphine and its halogenated derivatives (SCIE). Authors: Pham Cam Nam; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T.. European Journal of Mass Spectrometry. No: 9. Pages: 257-266. Year 2003.

[83]     Article: Protonation and methylation of thiophenol, thioanisole and their halogenated derivatives: mass spectrometric and computational study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Flammang, R.; Le, H. T.; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T. International Journal of Mass Spectrometry. No: 228(2-3). Pages: 151-165. Year 2003.  

2.Domestic journals

[1] Article: Binding of inhibitors to the monomeric and dimeric SARS-CoV-2 Mpro. Authors: Nguyen Minh Tam, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Nguyen Thanh Tung, Van V Vu, Son Tung Ngo. RSC Advances. Number: 11(5). Page: 2926-2934. 2021 AD.  

[2] Author: Houssem Boulebd, Adam Mechler, Authors: Nguyen Thi Hoa, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Quan V Vo. Journal of Chemistry (RSC). Number: 45(17). 7774-7780. 2021 AD.  

[3] Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Authors: Mai Van Bay Nguyen Khoa Hien Phan Tu Quy Pham Cam Nam Dang Ung Van Duong Tuan Quang. Journal of Chemistry. Number: 57(4). 389-400. January 2019.  

[4] The Effect of Structure and Temperature on Corrosion Inhibition of Thiourea Derivatives in 1.0 M HCl Solution. Authors: Huong Quy Dinh, Tran Duong, Pham Cam Nam. ACS OMEGA JACKS. Number: 4(11). Page: 14478-14489. January 2019.  

[5] Antioxidant properties of oxygenated terpenoids contained in essential oil extracted from cleistocalyx operculatus. Authors: Chi Thi Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam Journal of Academy of Science and Technology. Number: 54-2B. Page: 56-61. 2016.  

[6] Bond Dissociation Enthalpies and Antioxidant properties of Viatmin A (Retinol): A DFT Study. Authors: Duy Quang Dao, Thi Chi Ngo, Minh Thong Nguyen, Pham Cam Nam  Vietnam Academy of Science and Technology. Number: 56-2B. Page: 70-76. 2016.  

[7] The study functionally turns fullerene (C60) into malonate flavonoid derivatives by computational method. Authors: Nguyen Minh Thong; Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang: 5(102).2016. Page: 100. November 2016.  

[8] Thesis: Theoretical study of antioxidant activity of phenolic active substances extracted from Sandstone. Authors: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam International University - Ho Chi Minh City National University. Page: 544-549. November 11, 2015 12:56 p.m.

[9] Article: Synthesis of wollastonite from Vietnam rice husk by hydrothermal method. Author: Tran Ngoc Cuong; Pham Cam Nam*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 9(82). Page: 1-4. November 3, 2014 2:33 p.m.

[10] The study calculated the potential surface of the CH3OH + O2 and C2H5OH + O2 reactions. Authors: Viet Thang Ho, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 6(67). Page: 132-136. January 2013.  

[11] Synthesis of POTASSIUM TITANATE K4Ti3O8 FROM ILMENITE THUA THIEN-HUE BY SUBMOLTEN SALT METHOD (SMS). Authors: Nguyen Van Quang, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 1(62). Page: 96. Year 2013.  

[12] Article: A proposed analytical procedure for determining trace element of cadmium and lead in fish using inductively coupled Plasma Mass Spectrometry. Authors: Dai-Tu Lam, Hoang Thi Dinh Tram, Do Van Quang, Ha Phuoc Huy, Pham Cam Nam. The 3rd analytica Vietnam Conference 2013. Number: 3. Page: 211-216. October 2013.  

[13] Presentation: Composite materials based on TiO2 nano and diatomite Phu Yen. Author: Nguyen Van Quang, Lam Dai Tu, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam Proceedings of IWNA 2013, November 14-16, 2013, Vung Tau, Vietnam. Page: NFT-022-P. In 2013.  

[14] Article: (RO)B3LYP/6-311++G(2df.2p)//B3LYP/6-311G(d.p): Reliable DFT method for determining bond-breaking energy. Authors: Pham Thi Qui, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 49. Page: 61-66. 2011.  

[15] The article: Determination of key parameters for the synthesis of nano-sized TiO2 from Hue ilmenite by hydrothermal method using KOH and H2C2O4. Authors: Hoang Thi Cuc, Huynh Thi Hong Tham, Ho Viet Thang, Do Van Quang, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 4(39). Page: 30-35. New Year 2010.

[16] The role of Phu Yen diatomite in Porland cement production on the basis of Long Tho clinker. Authors: Pham Cam Nam, Tran Thanh Tuan, Tran Ngoc Tuyen. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 3(38). Page: 60-69. New Year 2010. 

[17] The article: Determination of the characteristics of Phu Yen diatomite raw materials by FT-IR, XRF, XRD in combination with DFT theoretical calculation methods. Authors: Tran ThanhTuan, Lam Dai Tu, Vo Dinh Vu, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 3(38). Page: 60-69. 2009. 

[18] Article: Study of diatomite insulating light materials. Author: Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 5. Trang: 296-300. Năm 1998.

[19] Article: Early results on Phu Yen diatomite materials and directions for application in the building material manufacturing industry. Author: Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 3. Page: 49-55. 1998.  

[20] Article: Lead-free enamel for rapid heating technology. Author: Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 2. Page: 71-74. 1997.  

[21] Article: Research on raw materials in the central region for the ceramics industry. Author: Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 1. Page: 22-25. 1996.

2. Assoc. Prof. Doan Thi Thu Loan

1. International Journals

[1] Effect of different polyolefin copolymers on properties of melt mixed polypropylene blends. Author: Michael Thomas Müller, Ms. Nguyen Journal of Applied Polymer Science. Volume139, Issue 30. Pages: 1-12. Year 2022. 

[2] Re-Use of Marble Stone Powders in Producing Unsaturated Polyester Composites Authors: Doan Thu Loan Exam, Hanna M. Brodowsky, Uwe Gohs, Edith Mäder. Advanced Engineering Materials. No: 20 (7). Pages: 1-7. Year 2018. 

[3] Re-Use of Marble Stone Powder in Producing Unsaturated Polyester Composites Authors: Doan Exam, Hanna M Brodowsky, Uwe Gohs, and Edith Maeder. Advanced Engineering Materials. No: 20. Pages: 1-7. Year 2018. 

[4] Development of rice husk/polyolefin composite Authors: Doan Thi Thu Loan, Hanna Brodowski. Proceedings of SPE international polyolefin conference, 2018 February 25-28 Houston, Texas, USA. No: 1. Pages: 1-7. Year 2018. 

[5] Jute fiber/epoxy composites: surface properties and interfacial adhesion Authors: Doan-Suan, Hanna Brodowsky, Edith Maeder. Composites Science and Technology. No: 6. Pages: 1160-1166. Year 2012. 

[6] High Density Polyethylene/Rice Husk Composites Authors: Nguyen and Loan Doan, Long Truong, Son Do and Thao Vo and Thoi Ho. SPE International Polyolefin Conference, February 27 to March 1st, 2011, Houston, Texas, USA. Pages: CD. Year 2011. 

[7] Multi-functional multi-walled carbon nanotube-jute fibers and composites Authors: Rong-Chuan Zhuang, Shi Qiuwan Doan, Jian-Wen Liu, Jie Zhang, Shang-Lin Gao and Edith Mäder. Carbon. No: 49. Pages: 2683-2692. Year 2011. 

[8] Article: Investigation on mechanical behavior of jute fiber and jute/polypropylene microcomposite.. Authors: Doan Thi Thu Loan, Edith Maeder. Asian Workshop on Polymer Processing 2010 December 7-10, Hanoi, Vietnam. Pages: 197-201. Year 2010. 

[9] Article: Jute fiber/polypropylene composites II Thermal, hydrothermal and dynamic mechanical behavior. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952-963. Year 2006.

[10] Polypropylene composites I. Effect of matrix modification. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952-963. Year 2006. 

[11] Electrokinetic properties of natural fibers. Authors: C. Bellmann, A. Caspari, V. Albrecht, T. Loan Doan, E. Maeder, T. Luxbacher, R. Kohl. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. No: 267. Pages: 19-23. Year 2005. 

[12] Article: Jute/PP composites: fiber statistical properties and matrix modifications. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. 15th International Conference on Composite Materials, Durban, South Africa. Pages: CD. Year 2005. 

[13] Article: The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride. Authors: Pham Ngoc Anh, Doan Thi Thu Loan, Duong The Hy, Nguyen Tuan Hien. 2nd International polymer symposium September 16th-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30. Year 1998.  

2. Domestic Journals

[1] Article: Improving the impact resistance of polypropylene plastics. Author: Doan Thi Thu Loan, Doan Thi Thu Loan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: Vol 20, No 5. Page: 1-5. December 2022. 

[2] Article: A survey of several factors affecting the properties of the composite from unsaturated polyester resins and waste stone powders. Author: Assoc. Prof. Dr. Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 18, No. 7, 2020. Page: 29.   

[3] Article: CHARACTERISTIC ASSESSMENT OF WASTE STONE POWDER FROM NON NUOC STONE AND THE ABILITY TO MANUFACTURE PRODUCTS. Author: Assoc. Prof. Dr. Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang logy. No.: 5(126).2018, Page: 79. 

[4] Article: The effect of additives on the aging resistance of polyolefin resin substrate composite materials padded with rice husk. Author: Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 5(102).2016. Page: 59. March 2016. 

[5] Article: The effect of additives on the antifungal resistance of composite substrate resin polyolefine padded husk. Author: Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. No. 3(100).2016. Page: 121. March 2016. 

[6] Research on rice husk/ polyolefin composites. Author: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski. IIBCC2014-14th International organic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam. Number: 1. Page: 102-121. January 2014.

[7] Article: Synthesis of epoxy by soybean petrochemical epoxy method and application of improving the fluidity of commercial epoxy resin composite. Author: Dr. Doan Thi Thu Loan*; Nguyen Dinh Long. Journal of Science and Technology, The University of Danang. No. 11(84).2014, Book 1. Page: 39. 2014. 

[8] Article: Assessment of the thermal and mechanical characteristics of the substrate polyolefin-padded husk and sawdust composite. Author: Hanna Brodowsky; Dr. Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. No. 6(79).2014, Book 1. Year 2014. 

[9] Article: Thermal analysis of weight composite substrates polyolefin padded rice husk and sawdust. Author: Dr. Doan Thi Thu Loan*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. No. 6(79).2014, Book 1. Page: 31. Year 2014. 

[10] Effect of process temperature and composition on properties of polyethylene/sawdust composites. Author: Doan Thi Thu Loan and Tran Thi Thu Hang. Journal of Chemistry. Number: 2AB (51). 496-501. 2013. 

[11] Article: Study of the effect of the compound on the properties of the polyethylene resin substrate composite padded rice husk. Author: Doan Thi Thu Loan and Nguyen Duc Hieu. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 1(62). Page: 79-84. November 2013. 

[12] Article: Study of composite materials from vinyl esters and jute fibers. Author: Doan Thi Thu Loan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 2 (51). Page: 33-39. November 2012. 

[13] Article: Study on the effect of nanoclay on rubber features on tire surface works. Author: Doan Thi Thu Loan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 7(48). Page: 51-57. January 2011. 

[14] Article: Research and manufacture of nanoclay composite materials based on unsaturated polyester resins. Author: Doan Thi Thu Loan, Ho Viet Loc, Nguyen Minh Hoang. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 1(42). Page: 28-34. January 2011. 

[15] Article: The study of fabrication of nanoclay composite materials and the influence of nanoclay on the properties of fiberglass reinforced polyester resin composite. Author: Doan Thi Thu Loan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 1. Page: 28-35. 2010.  

[16] Article: The study of fabrication of composite nanoclay materials and the influence of nanoclay on the properties of fiberglass reinforced polyester resin composite. Author: Doan Thi Thu Loan, Pham Ngoc Anh, Hoang Thi Minh Hanh. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 6. Page: 22-28. 1999. 

3. Assoc. Prof. NGUYEN VAN DUNG

[1]       Article: Research on manufacturing cordierite ceramic from Hiep Tien kaolin for automobile exhaust gas conversion catalyst. Author: Nguyen Van Dung, Nguyen Thi Trung Chinh. Chemistry Journal. No.: T.55(4E23). Page: 197-201. 2017.

[2]       Article: Research on using A Luoi kaolin as pozzolan admixture for Portland cement. Author: Nguyen Van Dung, Nguyen Thi Hong Yen. Chemistry Journal. Number: T.55(3E12). Page: 129-132. 2017.

[3]       Article: Research and fabrication of Ormosil coating on glass surface. Author: Nguyen Van Dung, Vo Thi Thanh Kieu. Chemistry Journal. No.: T.53(3E12). Page: 441-444. 2015.

[4]       Article: Study on strength and microstructure of geopolymer materials from red mud-fly ash mixture. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 7(92). Page: 85-88. 2015.

[5]       Article: Research on manufacturing hydroxyapatite porous ceramic from Lang Co shells, Thua Thien-Hue. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 6(79). Page: 9-12. 2014.

[6]       Discussion: Some opinions on training in chemical engineering and technology at Phu Yen University. Author: Nguyen Van Dung. Proceedings of the Scientific Conference on Teaching and Researching Chemistry, Phu Yen University. Page: 82-85. 2014.

[7]       Article: Research on making geopolymer concrete from fly ash. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 5(78). Page: 22-25. 2014.

[8]       Article: Research on production of autoclaved aerated concrete using fly ash admixture. Author: Nguyen Van Dung. Science and technology magazine The University of Da Nang. No.: 1(62). Page: 31-35. 2013.

[9]       Article: Corrosion and deterioration of ceramics and refractory materials during use. Part 1: Aging and corrosion of bricks, building tiles and ceramic tiles. Author: Nguyen Van Dung. Journal of construction ceramics. No.: 79 (June and July). Page: 48-52. 2013.

[10]     Article: Corrosion and deterioration of ceramics and refractory materials during use. Part 2: Aging and corrosion of ceramic and refractory antiquities. Author: Nguyen Van Dung . Journal of construction ceramics. No.: 80. Page: 70-72. 2013.

[11]     Article: Research on making silica colloidal solution from sodium silicate. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 55. Page: 14-20. 2012.

[12]     Article: Research on making geopolymer materials from fly ash. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 5(54). Page: 23-30. 2012.

[13]     Article: Research on using rice starch in making aluminum oxide ceramics. Author: Nguyen Van Dung, Vo Dinh Vu, Ta Van Khoa. Science and Technology Journal of Vietnam Academy of Science and Technology. Number: 1(50). Page: 319-327. 2012. 

[14]     Article: Research on properties of Dai Loc stalagmites (Quang Nam), Dak Lak stalagmites, Indian stalagmites and their use in porcelain production. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 3(44). Page: 43-51. 2011. 

[15]     Article: Investigate properties of Hiep Tien kaolin (Lam Dong) and its application in porcelain production. Author: Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 6(47). Page: 25-31. 2011.

[16]     Article: Physical and technical properties of ceramic and granite tiles. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. Number: 66. Page: 41-48. The year 2011.

[17]     Article: Quality ceramic construction. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. No.: 60. Page: 48-49. 2010.

[18]     Article: Research on production of high-voltage insulating porcelain with high a-Al2O3 content with high mechanical strength. Author: DR. Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Number: 2(37). Page: 57-64. 2010.

[19]     Article: Study on the effect of dispersing additives on the properties of kaolin slurry. Author: Nguyen Van Dung, Phan Nhat Linh, Huynh Nhat Thach, Vo Ky Anh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 4(39). Page: 75-81. 2010.

[20]     Article: Using ceramic tiles-Technical requirements. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. Number: 59. Page: 50-52. 2010.

[21]     Article: History of ceramics in the world. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. No.: 55. Page: 16-21. 2009.

[22]     Article: Sanitary wares - Raw materials and production technology. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. No.: 56. Page: 54-57. 2009.

[23]     Article: Exploiting raw materials in ceramic production. Author: DR. Nguyen Van Dung. Journal of Construction Ceramics. No.: 57. Page: 49-52. 2009.

[24]     Article: Research on the production of frit and frit enamel coated on ceramic tiles. Author: DR. Nguyen Van Dung. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No.: 3(26). Page: 25-31. 2008.

[25]     Article: Research on using A Luoi kaolin (Thua Thien-Hue) to produce high-grade civil porcelain. Author: DR. Nguyen Van Dung. Science & Technology Magazine The University of Da Nang. No.: 1(18). Page: 18-21. 2007.

4. Dr. DUONG THE HY

1.International Journals

[1]       Article: Thermal degradation of hydroxyalkylated poly(dimethylsiloxane)s and poly(dimethylsiloxane)-poly(trialkylsilyl methacrylate) based block copolymers synthesized by RAFT polymerization . Authors: The Hy Duong, Andre Margaillan, Christine Bressy. Polymer Degradation and Stability. No: 164. Pages: 136-144. Year 2019. 

[2]       Article: 96X Screen-Printed Gold Electrode Platform to Evaluate Electroactive Polymers as Marine Antifouling Coatings. Authors: Hugues Brisset, Jean-Francois Briand, Raphaelle Barry-Martinet, The Hy Duong, Pierre Frere,Frédéric Gohier, Philippe Leriche, and Christine Bressy. Journal of ACS. No: 90. Pages: 4978-4981. Year 2018. 

[3]       Article: Bacterial anti-adhesion activity based on the electrochemical properties of polymethacrylates bearing ferrocenyl pendant groups. Authors: Ronald W. Nguema Edzang, The Hy Duong, Jean-Francois Briand, Marlène Lejars, Jean-ManuelRaimundo, Christine Bressy and Hugues Brisset. Biofouling. No: 9. Pages: 1055-1063. Year 2018. 

[4]       Article: Electroactive polyacrylates bearing linear conjugated systems based on EDOT moieties. Authors: Djibril Faye, The Hy Duong, Inmaculada Vieitez, Frederic Gohier, Hugues Brisset, Pierre Frere, Jean-François Briand, Philippe Leriche, Christine Bressy. ScienceDirect (Polymer). No: 117. Pages: 17-24. Year 2017. 

[5]       Article: Phenotypic Heterogeneity in Attachment of Marine Bacteria toward Antifouling Copolymers Unraveled by AFM. Authors: Sofiane El-Kirat-Chatel, Aurore Puymege, The H. Duong, Perrine Van Overtvelt, Christine Bressy, Lénaïk Belec, Yves F. Dufrêne and Maëlle Molmeret. Frontiers in Microbiology. No: 01399. Pages: 1-12. Year 2017. 

[6]       Presentations: Screen-printed 96 well-microplates for screening electroactive coatings. Authors: Briand Jean-François, Barry-Martinet Raphaëlle, Fayard Aurore, Demol Guillaume, Duong The Hy, Brisset Hugues, Pierre Frere, Gohier Frédéric, Leriche Philippe, Bressy Christine. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. 

[7]       Presentations: Electroactive polymers based on ferrocenyl methacrylates for antifouling applications. Authors: Nguema Edzang Ronald, Duong The Hy, Lejars Marlène, Briand Jean-François, Raimundo Jean-Manuel, Bressy Christine, Brisset Hugues. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. 

[8]       Presentations: Polymers supported Electroactive species for antifouling applications. Authors: Duong The Hy, Faye Djibril, Gohier Frédéric, Brisset Hugues, Frère Pierre, Briand Jean-François, Leriche Philippe, Christine Bressy. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. 

[9]       Presentations: Poly(tri-alkylsilylester methacrylate)/Poly(dimethylsiloxane) block copolymers: RAFT-mediated polymerization, characterizations and self-assembly behavior. Authors: Duong The Hy, Belec Lénaïk, Canilho Nadia, Margaillan André, Bressy Christine. Frontiers in Polymer Science, Riva del Garda (Italy), mai 2015 (poster). Pages: xxx. Year 2015. 

[10]     Article: Polysiloxane-Based Block Copolymers with Marine Bacterial Anti-Adhesion Properties. Authors: The Hy Duong, Jean-François Briand, André Margaillan, and Christine Bressy.. ACS applied materials & interfaces. No: 7. Pages: 15578-15586. Year 2015. 

[11]     Presentations: Polysiloxane-based block copolymers: new binders resistant to marine bacterial adhesion. Authors: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine. Sea Tech Week - 9th Marine Science Conference, Brest (France), octobre 2014. Pages: xxx. Year 2014. 

[12]     Presentations: Block and graft PDMS-based copolymers: two architectures of seawater hydrolysable polymers with tuneable marine antifouling properties. Authors: Bressy Christine, Lejars Marlène, Duong The Hy, Margaillan André. GFP national, Saint-Malo (France), octobre 2014. Pages: xxx. Year 2014. 

[13]     Presentations: Polysiloxane-based block copolymers: anti-adhesive binders for marine bacteria. Authors: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine. Nature Inspires Chemistry Engineers (NICE) - 2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, Nice (France), October 2014. Pages: xxx. Year 2014. 

[14]     Presentations: Seawater hydrolyzable graft and block PDMS-based copolymers: How does the architecture affect the antifouling performances of coatings?. Authors: Margaillan André, Lejars Marlène, Duong The Hy, Bressy Christine. 17th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Singapour, juillet 2014. Pages: xxx. Year 2014. 

[15]     Article: Well-defined diblock copolymers of poly(tert-butyldimethylsilyl methacrylate) and poly(dimethylsiloxane) synthesized by RAFT polymerization. Authors: The Hy Duong, Christine Bressy, André Margaillan. ScienceDirect. No: 1. Pages: 39-47. Year 2014.  

[16]     Presentations: Synthèse de copolymères hybrides à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de trialkylsilyle) pour revêtement antifouling. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. Worshop "Antifouling & Biofouling" - 7èmes Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, Toulon (France), avril 2013. Pages: xxx. Year 2013. 

[17]     Presentations: Elaboration de copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de tri-alkylsilyle) par procédé RAFT. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. 40èmes édition des journées d’études des polymères (JEPO40), Anduze (Gard), France, du 30 septembre au 5 octobre 2012. Pages: xxx. Year 2012

[18]     Presentations: Elaboration des copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) par procédé RAFT. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. 6èmes journées Franco-Italiennes de Chimie, Marseille – Campus St Charles, France, 16 – 17 Avril 2012 (poster). Pages: xxx. Year 2012. 

2. Domestic journals

[1] Radiofrequency-driven selective oxidation of H2S on hierarchical metal-free catalyst containing defects. Author: Tri Truong-Huu, Cuong Duong-Viet, Hy Duong-The, Jean-Mario Nhut, Thierry Romero, Lai Truong-Phuoc, Housseinou Ba, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A. Number: Vol.620. Page: 118171. 2021 New. 

[2] Article: FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE FILM BASED ON POLY(VINYL ALCOHOL) AND CHITOSAN. Author: Duong The Hy. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 18, No. 5.1. Page: 16-19. 2020 Year. 

[3] Article: SYNTHESIS OF CARBON NANOFIBERS ON POROUS CARBON SURFACES FROM LPG. Author: Truong Huu Tri, Nguyen Dinh Lam, Tran Nguyen Ngoc, Bui Thi Huong Lan, Le Duc Nguu, Duong The Hy, Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 17, No. 5. Page: 63-67. January 2019. 

[4] Article: Study on the effect of porous carbon surface functionalization of product performance and properties in the synthesis of C-CNF composite nanocompounds. Author: Duong The Hy, Le Duc Nguu, Pham Huu Linh, Nguyen Dinh Lam and Truong Huu Tri. Chemistry Journal. No.57, 61E1,2. Page: 151-157. January 2019. 

[5] Article: STUDY ON SEVERAL FACTORS AFFECTING THE CURING PROCESS AND PROPERTIES OF POLY(VINYL ALCOHOL) FILMS. Author: Duong The Hy. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 17, No. 10.1. Page: 5 - 8. January 2019. 

[6] The synthetic copolymer block based on poly(dimethylsiloxane) by RAFT polymerization. Author: Duong The Hy. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 7(116). Page: 48-51. October 2017. 

[7] Article: SYNTHESIS OF BLOCK COPOLYMER BASED ON POLY(DIMETHYLSILOXANE) BY RAFT POLYMERIZATION. Author: Duong The Hy. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 7(116).2017. Page: 48-51. In 2017.

5. Dr. HO VIET THANG

1.International Journals

 [1]      Article: Vibrational Properties of CO Adsorbed on Au Single Atom Catalysts on TiO2 (101), ZrO2 (101), CeO2 (111), and LaFeO3 (001) Surfaces: A DFT Study. Authors: HV Thang, F Maleki, S Tosoni, G Pacchioni. Topics in Catalysis. No: 65. Pages: 1573–1586. Year 2022. 

[2]       Article: DFT study of electronic properties of N-doped ZnO and ZnO/Cu (111) bilayer films. Authors: HV Thang, TLM Pham, G Pacchioni. Surface Science. No: 716. Pages: 121978. Year 2022. 

[3]       Article: Do stoichiometric or nonstoichiometric models of a polar surface affect their structural, energetic and electronic structure properties? A DFT case study of Ru/MgO (111). Authors: HV Thang, HYT Chen. Journal of Physics: Condensed Matter. No: 34 (21). Pages: 214007. Year 2022. 

[4]       Article: DFT insights into the electronic structure of Rh single-atom catalysts stabilized on the CeO2 (1 1 1) surface. Authors: HV Thang, TLM Pham. Chemical Physics Letters. No: 803. Pages: 139810. Year 2022. 

[5]       Article: Reductant composition influences the coordination of atomically dispersed Rh on anatase TiO2. Authors: Chithra Asokan,‡ Ho Viet Thang,‡ Gianfranco Pacchioni and Phillip Christopher(‡ These authors contributed equally to this work). Catalysis Science & Technology. No: 10. Pages: 1597-1601. Year 2020. 

[6]       Article: On the Real Nature of Rh Single-Atom Catalysts Dispersed on the ZrO2 Surface. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. Chem Cat Chem. No: 12. Pages: 1-11. Year 2020. 

[7]       Article: Electronic Structure of Al, Ga, In and Cu doped ZnO/Cu(111) Bilayer Films. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 369-377. Year 2019. 

[8]       Article: Structural evolution of atomically dispersed Pt catalysts dictates reactivity. Authors: Leo DeRita, Joaquin Resasco, Sheng Dai, Alexey Boubnov, Ho Viet Thang, Adam S Hoffman, Insoo Ro, George W Graham, Simon R Bare, Gianfranco Pacchioni, Xiaoqing Pan, Phillip Christopher. Nature materials. No: 22. Pages: 1-9. Year 2019. 

[9]       Article: CO Oxidation Promoted by a Pt4/TiO2 Catalyst: Role of Lattice Oxygen at the Metal/Oxide Interface. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. Catalysis Letters. No: 149. Pages: 390-398. Year 2019. 

[10]     Article: Electronic Structure of CuWO4: Dielectric-Dependent, Self-Consistent Hybrid Functional Study of a Mott-Hubbard Type Insulator. Authors: Ho Viet Thang, Elisa Albanese, Gianfranco Pacchioni. Journal of Physics: Condensed Matter. No: 31. Pages: 145503. Year 2019. 

[11]     Article: Nature of Atomically Dispersed Ru on Anatase TiO2: Revisiting Old Data Based on DFT Calculations. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 7271-7282. Year 2019.

[12]     Article: The Epitaxal Growth of ZnO Films on Cu (111) Surface: Thickness Dependence. Authors: Ho Viet Thang*, Sergio Tosoni, Gianfranco Pacchioni. Applied Surface Science. No: 483. Pages: 133-139. Year 2019. 

[13]     Article: Spontaneous Formation of Gold Cluster Anions on ZnO/Cu(111) Bilayer Films. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 7644-7653. Year 2019. 

[14]     Article: DFT Insights into Comparative Hydrogen Adsorption and Hydrogen Spillover Mechanisms of Pt4/Graphene and Pt4/Anatase (101) Surfaces. Authors: Amita Sihag, Zong-Lun Xie, Ho Viet Thang, Chin-Lung Kuo, Fan-Gang Tseng, Matthew Stephen Dyer, Hsin-Yi Tiffany Chen. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 25618−25627. Year 2019. 

[15]     Article: H2 adsorption on wurtzite ZnO and on ZnO/M (111)(M= Cu, Ag and Au) bilayer films. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. ChemNanoMat. No: 4. Pages: 1-9. Year 2019. 

[16]     Article: Evidence of Charge Transfer to Atomic and Molecular Adsorbates on ZnO/X(111) (X = Cu, Ag, Au) Ultrathin Films. Relevance for Cu/ZnO Catalysts. Authors: Ho Viet Thang, Sergio Tosoni, Gianfranco Pacchioni. ACS Catalysis. No: 8. Pages: 4110-4119. Year 2018. 

[17]     Article: Oxygen Vacancy in Wurtzite ZnO and Metal-Supported ZnO/M(111) Bilayer Films (M = Cu, Ag, Au). Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 122. Pages: 20880-20887. Year 2018. 

[18]     Article: Nature of Stable Single Atom Pt Catalysts Dispersed on Anatase TiO2. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni, Leo DeRita, Phillip Christopher. Journal of Catalysis. No: 367. Pages: 104-114. Year 2018. 

[19]     Article: The Brønsted Acidity of Three- and Two-Dimensional Zeolites. Authors: Ho Viet Thang, Jan Vaculík, Jan Přech, Martin Kubů, Jiri Čejka, Petr Nachtigall, Roman Bulánek, Lukas Grajciar. Microporous and Mesoporous Materials. No: 282. Pages: 121-132. Year 2018.  

[20]     Article: Single-Atom Ru Species Dispersed on Zirconia-Based Catalysts: A DFT and FTIR Study of CO adsorption. Authors: Ho Viet Thang, Sergio Tosoni, Liu Fang, Pieter Bruijnincx, Gianfranco Pacchioni. ChemCatChem. No: 10. Pages: 2634-2645. Year 2018.  

[21]     Article: The Lewis Acidity of Three- and Two-Dimensional Zeolites: The Effect of Framework Topology. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, Lukáš Grajciar. Catalysis Today. No: 304. Pages: 12-21. Year 2018.  

[22]     Presentations: DFT Study Electron Transfer at ZnO/X(111) Interfaces (X = Cu, Ag, Au). Authors: Ho Viet Thang, Sergio Tosoni, Gianfranco Pacchioni. Workshop on The electrode Potential in Electrochemistry-A Challenge for Electronic Structure Theory Calculations, Castle Reisensburg near Ulm, Germany, November 26-29, 2017. Pages: xxx. Year 2017.  

[23]     Article: Understanding the Structure of Cationic Sites in Alkali Metal-Grafted USY Zeolites. Authors: Tobias C. Keller, Miroslav Položij, Begoña Puértolas, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, and Javier Pérez-Ramírez. The Journal of Physical Chemistry C. No: 120 (9). Pages: 4954–4960. Year 2016.  

[24]     Article: The effect of the zeolite pore size on the Lewis acid strength of extra-framework cations. Authors: Ho Viet Thang, Karel Frolich, Mariya Shamzhy, Pavla Eliášová, Miroslav Rubeš, Jiří Čejka, Roman Bulánek, Petr Nachtigall. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 18. Pages: 18063-18073. Year 2016.  

[25]     Presentations: Computational Investigation of the Brønsted Acidity in Three- and Two-Dimensional Zeolites. Authors: Ho Viet Thang and Petr Nachtigall. Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion. 4 - 6 April 2016, London, United Kingdom. Pages: xxx. Year 2016.  

[26]     Presentations: Alkali Metal-Grafted High-Silica USY Zeolite Catalysts for Bio-Oil Upgrading via Aldol Condensations. Authors: Tobias C. Keller, Miroslav Položij, Begoña Puértolas, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, Javier Pérez-Ramírez. CASCATBEL workshop, Thermochemical lignocellulose conversion technologies, 18-20 May 2016. Porto Carras, Chalkidiki, Greece. Pages: xxx. Year 2016.  

[27]     Presentations: FTIR Study of CO Adsorption-Desorption on Protonated Zeolites Prepared by ADOR Mechanism. Authors: Yadolah Ganjkhanlou, Jan Vaculík, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 48th Symposium on catalysis, November 7-9, 2016, Prague, Czech Republic. Pages: xxx. Year 2016.  

[28]     Presentations: Theoretical Investigation of Na-Grafted Hierarchical USY Activity and Selectivity in Aldol Condensation Reactions. Authors: Miroslav Položij, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 48th Symposium on catalysis, November 7-9, 2016, Prague, Czech Republic. Pages: xxx. Year 2016.  

[29]     Article: Catalyst design from theory to practice: general discussion. Authors: Charles Campbell, Rutger van Santen, Michail Stamatakis, Nicola Collis, Hans-Joachim Freund, Craig Plaisance, Joachim Sauer, Bruce Garrett, Elad Gross, Andrzej Kotarba, Bert Weckhuysen, Wataru Ueda, Christian Reece, Richard Catlow, Annette Trunschke, Ludovic Briquet, Viet Thang Ho, Itai Panas, David Willock, Cynthia Friend, Michael Bowker, Neil Robinson, Albert Bruix, Shelaka Gupta, Bruce Gates, Avelino Corma, Robert Madix, Dimitrios Manganas, Alberto Roldan, Alexander O'Malley and Jakub Staszak-Jirkovský. Faraday Discussions. No: 188. Pages: 279-307. Year 2016. 

[30]     Presentations: Brønsted Acidity in Conventional and Hierarchical Zeolites. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 16th DFT International conference on Density Functional Theory and its applications, Debrecen, 31st August-5th September, 2015, Hungary. Pages: xxx. Year 2015.  

[31]     Presentations: Brønsted Acidity of 2D and 3D ZSM-5 Probed by 31P NMR of Adsorbed Phosphine Oxides. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Petr Nachtigall. 6th Czech-Italian-Spanish Conferenceon Molecular Sieves and Catalysis, Amantea – June 14-17 2015, ITALY. Pages: xxx. Year 2015.  

[32]     Presentations: Brønsted Acid Characterization in 3D and 2D Zeolite. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 6th International FEZA Conference 2014, Leipzig University, Germany. Pages: 59. Year 2014.  

[33]     Presentations: Characterization of Li+ Sites of (Al)IPC-2 Zeolite. Authors: R. Bulanek, M. Kolárová, H. Viet Thang, P. Nachtigall, P. Chlubná. 6th International FEZA Conference 2014, Leipzig University, Germany. Pages: 60. Year 2014.  

[34]     Article: Measuring the Brønsted acid strength of zeolites – does it correlate with the O–H frequency shift probed by a weak base?. Authors: Carlos O. Arean, Montserrat R. Delgado, Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Miroslav Rubeš, Roman Bulánek and Pavla Chlubná-Eliášová. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 10129-10141. Year 2014. 

[35]     Presentations: Theoretical Investigation of AcidoBasic Properties of 3D and 2D Zeolite. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. Summer School Catalysis of Biomass, Libelice Castle, 8-11 June, Czech Republic. Pages: xxx. Year 2014. 

[36]     Article: Computational Investigation of the Lewis Acidity in Three- and Corresponding Two-Dimensional Zeolites: UTL vs. IPC-1P. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Rubes, Ota Bludsky, and Petr Nachtigall. The Journal of Physical Chemistry A. No: 118. Pages: 7526-7534. Year 2014. 

[37]     Article: Theoretical investigation of layered zeolites with MWW topology: MCM-22P vs. MCM-56. Authors: M. Položij, Ho Viet Thang, M. Rubeš, P. Eliášová, J. Čejka and P. Nachtigall. Dalton Transactions. No: 27. Pages: 10443-10450. Year 2014. 

[38]     Presentations: Basic Properties of Na and Na2O Containing FAU Zeolites. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Mar Llorca Torres, Petr Nachtigall. 46th Symposium on Catalysis, November 3-5, 2014 , Prague, Czech Republic. Pages: 10. Year 2014. 

[39]     Presentations: Adsorption of CO2 In FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition. Authors: Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Lukas Grajciar, Ota Bludsky, Carlos Otero, Arean, Roman Bulanek, Eva Frydova. 5th Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, June 16-19, 2013, Segovia, Spain. Pages: 51. Year 2013. 

[40]     Article: Superparamagnetic Hollow Hybrid Nanogels as a Potential Guidable Vehicle System of Stimuli-Mediated MR Imaging and Multiple Cancer Therapeutics. Authors: Wen-Hsuan Chiang †, Viet Thang Ho †, Hsin-Hung Chen, Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Sung-Chyr Lin, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu (These authors contributed equally to this work). Langmuir. No: 29(21). Pages: 6434–6443. Year 2013. 

[41]     Presentations: Computational Investigation of IPC-1P and MWW Layered Zeolite Frameworks. Authors: Lukas Grajciar, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. Workshop on Layered Materials. Challenges in layered materials: Synthesis, Characterization, Properties. September 11-14, 2013. Liblice Castle, Czech Republic. Pages: O4. Year 2013.

[42]     Article: Adsorption of CO2 in FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition. Authors: Ho Viet Thang, Lukáˇs Grajciar, Petr Nachtigall, Ota Bludsk´y, Carlos Otero Areán,Eva Fr´ydová, Roman Bulánek. Catalysis Today. No: 227. Pages: 50-56. Year 2013. 

[43]     Presentations: Adsorption in 3D and 2D Zeolites: Theoretical Investigation. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Petr Nachtigall, Ota Bludský, Michal Trachta, Jan Hermann. 45th Symposium on Catalysis, Prague, Czech Republic. Pages: 24. Year 2013. 

[44]     Article: Dual Stimuli-Responsive Polymeric Hollow Nanogels Designed as Carriers for Intracellular Triggered Drug Release. Authors: Wen-Hsuan Chiang,† Viet Thang Ho,† Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu (These authors contributed equally to this work). Langmuir. No: 28 (42). Pages: 15056–15064. Year 2012. 

[45]     Article: Nano-Scaled Polymeric Vesicles with Temperature- and pH-Sensitive Cross-Linked membranes as Doxorubicin Delivery Carriers. Authors: Viet Thang Ho, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Proceedings of Annual Meeting of the Polymer Society, Taipei, Taiwan. No: 2012. Pages: 125. Year 2012. 

[46]     Presentations: Novel Thermo-and pH-Responsive Cross-Linked Polymersomes as Effective Drug Delivery Vehicles. Authors: Hsin-Hung Chen, Wen-Hsuan Chiang, Viet Thang Ho and Hsin-Cheng Chiu. Proceedings of 9th World Biomaterials Congress, June 1-5, 2012, Chengdu, China. Pages: 143. Year 2012. 

[47]     Article: Cross-linked Thermo-Responsive Polymeric Vesicles as Doxorubicin Delivery Carriers. Authors: Viet Thang Ho, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Proceedings of The 6th Taiwan-Japan and 1st Asia International Symposium on Chemical-Environment-Biomedical Technology. No: 6. Pages: 39. Year 2011. 

2.Domestic journals:

[1] Article: Density functional theory insights into the bonding of CH3OH and CH3O with Ir(111) surface. Author: Thong Le Minh Pham, Thanh Khoa Phung, Ho Viet Thang, Mr. Thi Le, Nguyen Thi Thai An. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 24. Page: 1828-1834. January 2021.  

[2] Article: STUDY OF USING WASTE PLASTIC IN THE PRODUCTION OF UNBURNED BRICKS 7.5 MPa. Author: Ho Viet Thang*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Page: 56. 2020 Year.  

[3] Article: RESEARCH ON MAKING USE OF WASTE GLASS FOR THE PRODUCTION OF CONCRETE MARKS 350. Author: Ho Viet Thang*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 18, No. 11.1, 2020. Page: 21. January 2020.  

[4] Article: The Nature of CO Adsorption In Zeolite Faujasite. Author: Ho Viet Thang*. Journal of Science and Technology, The University of Danang. No. 12(85).2014, Book 1. Page: 78. 2014.  

[5] CO interaction with Cu(I)-MCM-22 zeolite: density functional theory investigation. Author: Ho Viet Thang*. Journal of Science and Technology, The University of Danang gy. Number: 3. Page: 19-26. 2014.  

[6] The article: A Computational Study of Potential Energy Surface (PES) of CH3OH + O2 and C2H5OH + O2 Reactions. Author: Viet Thang Ho, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang, Number: 6(67). Page: 132-136. 2013.  

[7] The Preparation of Iron Oxide Nanoparticles-Loaded Polymers for Drug-Targeting DeliverySystem and Magnetic Resonance Imaging (MRI). Author: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Journal of Science and Technology, The University of Danang, Number: 12 (61) Vol 1. Page: 16-23. January 2012.  

[8] The article: Determination of Key Parameters for the Synthesis of Nano-Sized TiO2 From Hue Ilmenite By Hydrothermal Method using KOH and H2C2O4. Author: Hoang Thi Cuc, Huynh Thi Hong Tham, Ho Viet Thang, Do Van Quang, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 39. Page: 30-35. 2010.

6. Dr. NGUYEN MINH HOANG

1. International journals

[1]       Article: Measuring Tensile Strength of a Detergent‐Stabilized Soap Film. Authors: Chi M Phan, Cuong V Nguyen, Hoang M Nguyen. Journal of Surfactants and Detergents. No: 11. Pages: 111. Year 2021. 

[2]       Article: Application of a cashew-based oxime in extracting Ni, Mn and Co from aqueous solution. Authors: Chi M Phan, Son A Hoang, Son H Vu, Hoang M Nguyen, Cuong V Nguyen, Anita E Hyde, Shin-ichi Yusa. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. No: 8. Pages: 231. Year 2021.

[3]       Article: Radio-frequency induction heating powered low-temperature catalytic CO2 conversion via bi-reforming of methane. Authors: Hoang M Nguyen, Chi Phan, Shaomin Liu, Cuong Pham-Huu, Lam Nguyen-Dinh. Chemical Engineering Journal. No: 1. Pages: 19347. Year 2021. 

[4]       Article: PURIFICATION AND ANALYSIS CATALYTIC FUNCTIONS OF RECOMBINANT INFLUENZA VIRAL POLYMERASES. Authors: Khanh Tan Nguyen, Hung Manh Tran, Anh Tuan Trieu, Hoang M Nguyen, Phu Tran Vinh Phu. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. No: 1. Pages: 111. Year 2021. 

[5]       Article: Measuring tensile strength of a detergent-stabilized soap film. Authors: Chi M. Phan, Cuong V. Nguyen, Hoang M. Nguyen. The Journal of Surfactants and Detergents. No: 1. Pages: 1-5. Year 2021.

[6]       Article: Size-tailored microwave absorption and reaction activity of Co3O4 nanocatalysts. Authors: Hoang M Nguyen, Chi M Phan, Gia Hung Pham, Yusuke Asakuma, Robert Vagnoni, Shaomin Liu. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 94. Pages: 174-179. Year 2021. 

[7]       Article: Microwave-assisted dry and bi-reforming of methane over M-Mo/TiO2 (M= Co, Cu) bimetallic catalysts. Authors: Hoang M Nguyen, Gia Hung Pham, Moses O Tade, Chi Minh Phan, Robert Vagnoni, Shaomin Liu. Energy & Fuels. No: 34. Pages: 7284–7294. Year 2020. 

[8]       Article: Comparative study on the performance of microwave-assisted plasma DRM in nitrogen and argon atmospheres at a low microwave power. Authors: Nabil Majd Alawi, Jaka Sunarso, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 85. Pages: 118-129. Year 2020. 

[9]       Article: Microwave-assisted catalytic methane reforming: A review. Authors: Hoang M Nguyen, Jaka Sunarso, Claudia Li, Gia Hung Pham, Chi Phan, Shaomin Liu. Applied Catalysis A: General Volume. No: 599. Pages: 117620-117641. Year 2020. 

[10]     Article: Syngas formation by dry and steam reforming of methane using microwave plasma technology. Authors: Nabil Majd Alawi, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 579. Pages: 012-022. Year 2019. 

[11]     Presentations: Syngas production via steam combined dry reforming of methane under microwave heating. Authors: Hoang M. Nguyen, Gia Hung Pham, Robert Vargoni, Shaomin Liu. 2019 9th International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2019). Pages: 11. Year 2019.

[12]     Article: A novel UiO-66 encapsulated 12-silicotungstic acid catalyst for dimethyl ether synthesis from syngas. Authors: Fuping Li, Min Ao, Gia Hung Pham, Yun Jin, Minh Hoang Nguyen, Nabil Majd Alawi, Moses O Tade, Shaomin Liu. Catalysis Today. No: 000. Pages: 000-000. Year 2019. 

[13]     Article: Dry reforming of methane over Co–Mo/Al 2 O 3 catalyst under low microwave power irradiation. Authors: Hoang M Nguyen, Gia Hung Pham, Ran Ran, Robert Vagnoni, Vishnu Pareek, Shaomin Liu. Catalysis Science & Technology. No: 20. Pages: 5315-5324. Year 2018. 

[14]     Article: Role of Capping Agent in Wet Synthesis of Nanoparticles. Authors: Chi M Phan, Hoang M Nguyen. The Journal of Physical Chemistry A. No: 121 (17). Pages: 3213–3219. Year 2017. 

[15]     Article: TOC removal from laundry wastewater by photoelectrochemical process on Fe2O3nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyena*, Chi M. Phana*, Tushar Sena* & Son A. Hoangb*. Desalination and Water Treatment. No: 2015. Pages: 1-7. Year 2015. 

[16]     Presentations: Photoelectrochemical degradation of Sodium dodecyl sulfate based on α-Fe2O3 nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes. Pages: 11. Year 2015. 

[17]     Article: Degradation of Sodium Dodecyl Sulphate by Photoelectrochemical and Electrochemical Processes. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. Chemical Engineering Journal. No: 287. Pages: 633-639. Year 2015. 

[18]     Presentations: Degradation of organic compounds in laundry wastewater by photoelectrochemical process. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen, Son A. Hoang. The 6th International Workshop on Advanced Materials Science

2. Domestic journals

[1] Article: RESEARCH AND MANUFACTURE OF NANOCLAY COMPOSITE MATERIALS BASED ON UNSATURATED POLYESTER RESINS. Author: Doan Thi Thu Loan, Ho Viet Loc, Nguyen Minh Hoang. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number 1(42). Page: 34-41. 2011.

7. Dr. PHAM NGOC TUNG

[1]       Article: Core–Shell Carbon Nanofibers-NiFe Structure on 3D Porous Carbon Foam: Facilitating a Promising Trajectory toward Decarbonizing Energy Production. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Zsuzsanna Vincze, Peter Zettinig, Solomon Tesfalidet, Thomas Wågberg, Jyri‐Pekka Mikkola. Advanced Sustainable Systems. No: 2022. Pages: 2200310. Year 2022. 

[2]       Article: NiCo Nanoneedles on 3D Carbon Nanotubes/Carbon Foam Electrode as an Efficient Bi-Functional Catalyst for Electro-Oxidation of Water and Methanol. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Solomon Tesfalidet, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola. Catalysts/MDPI publisher. No: 11. Pages: 500. Year 2021. 

[3]       Article: Preparation and Application of Efficient Biobased Carbon Adsorbents Prepared from Spruce Bark Residues for Efficient Removal of Reactive Dyes and Colors from Synthetic Effluents. Authors: Glaydson Simões dos Reis, Sylvia H Larsson, Mikael Thyrel, Tung Ngoc Pham, Eder Claudio Lima, Helinando Pequeno de Oliveira, Guilherme L Dotto. Coatings_MDPI publisher. No: 7. Pages: 772. Year 2021. 

[4]       Article: Application of design of experiments (DoE) for optimised production of micro-and mesoporous Norway spruce bark activated carbons. Authors: Glaydson Simões dos Reis, Sylvia H Larsson, Manon Mathieu, Mikael Thyrel, Tung Ngoc Pham. Biomass Conversion and Biorefinery. No: 11. Pages: 1-19. Year 2021. 

[5]       Article: Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol. Authors: Jaroslav Kocík, Ajaikumar Samikannu, Hasna Bourajoini, Tung Ngoc Pham, Jyri-Pekka Mikkola, Martin Hájek, Libor Čapek. Elsevier/Journal of cleaner production. No: 155. Pages: 34-38. Year 2017. 

[6]       Article: Gas phase synthesis of isopropyl chloride from isopropanol and HCl over alumina and flexible 3-D carbon foam supported catalysts. Authors: Natalia Bukhanko, Christopher Schwarz, Ajaikumar Samikannu, Tung Ngoc Pham, William Siljebo, Johan Wärnå, Andrey Shchukarev, Anne-Riikka Rautio, Krisztian Kordás, Jyri-Pekka Mikkola. Elsevier/Applied Catalysis A: General. No: 542. Pages: 212-225. Year 2017. 

[7]       Article: Robust hierarchical 3D carbon foam electrode for efficient water electrolysis. Authors: Tung Ngoc Pham, Tiva Sharifi, Robin Sandström, William Siljebo, Andrey Shchukarev, Krisztian Kordas, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 7. Pages: 6112. Year 2017. 

[8]       Article: Catalytic hydrogenation of d-xylose over Ru decorated carbon foam catalyst in a SpinChem® rotating bed reactor. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Anne-Riikka Rautio, Koppany L Juhasz, Zoltan Konya, Johan Wärnå, Krisztian Kordas, Jyri-Pekka Mikkola. Springer US/Topics in catalysis. No: 59. Pages: 1165-1177. Year 2016. 

[9]       Article: Industrially benign super-compressible piezoresistive carbon foams with predefined wetting properties: from environmental to electrical applications. Authors: Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Jarmo Kukkola, Anne-Riikka Rautio, Olli Pitkänen, Aron Dombovari, Gabriela Simone Lorite, Teemu Sipola, Geza Toth, Melinda Mohl, Jyri-Pekka Mikkola, Krisztian Kordas. Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 4. Pages: 6933. Year 2014. 

8. Dr. PHAN THẾ ANH

1. International journal

[1]       Article: Novel carrier for seafood wastewater treatment using moving bed biofilm reactor system. Authors: T.Anh Phan†, Tung Ngoc Pham, The Hy Duong, Hoang M. Nguyen. Environmental Engineering Research. No: 28(5): 220508. Pages: 1-11. Year 2023. 

[2]       Article: Synthesis and preparation of hydrophobic CNTs-coated melamine formaldehyde foam by green and simple method for efficient oil/water separation. Authors: The-Anh Phan, Kim-Hoang Dang, Lam Nguyen-Dinh. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY. No: Vol. 14, No. 4. Pages: pp. 531–537. Year 2020. 

[3]       Article: Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applications in emulsion polymerization and anti-corrosion coating. Authors: The-Anh Phan, François-Xavier Perrin and Lam Nguyen-Dinh. Korean J. Chem. Eng. No: 35(6). Pages: 1365-1372. Year 2018.  

[4]       Article: Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings. Authors: F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen. European Polymer Journal. No: 66. Pages: 253-265. Year 2015.  

[5]       Article: Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in phosphonic acid amphiphile aqueous micellar solutions for waterborne corrosion protection coatings. Authors: F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. No: 53. Pages: 1606–1616. Year 2015.  

[6]       Article: Preparation of micro-nano-composites of TiO2/carbon nanostructures, C/CNT macroscopic shaping and their applications. Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Dinh Lam Nguyen, Thu Trang Thi Nguyen, The Anh Phan & Huynh Anh Hoang. Journal of Experimental Nanoscience, Publisher: Taylor & Francis. No: ISSN 1745-8080 (Print). Pages: 1-13. Year 2012.  

[7]       Presentations: Synthèse de la polyaniline dopée acide décylphosphonique en milieu micellaire . Authors: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier PERRIN. 2ème Journées scientifiques franco-vietnamiennes. Pages: 15. Year 2011.  

[8]       Article: “Micro nano composite” materials based on the carbon nanostructures with macroscopic shaping for photo-catalytic and adsorption applications. Authors: Phan The Anh, Vu Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Lam. Proceedings Second International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA). No: 0. Pages: 338. Year 2009.

2. Domestic journals

[1] Article: Synthesis of hydrogel-based materials from cellulose microcrystals with high moisturizing capacity, slow release of water and environmental friendliness. Author: Ngoc Tuyet Thi Nguyen, Thang Thanh Huynh, Anh Phan The, and Lam Dinh Nguyen. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 20, No. 9. Page: 39-42. October 2022.  

[2] Article: Study of the effect of synthetic conditions on the formation of PVA hydrogel materials. Author: Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Vol. 18, No. 4.1. Page: 14-18. October 2020.  

[3] The study of formaldehyde melamine foam denaturation by graphene application as oil absorption material. Author: Phan The Anh and Dang Kim Hoang. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 5. Page: 6-9. October 10, 2019  

[4] Article: Effect of strengthening agent on physicochemical properties and anti-corrosion effect of polyaniline. Author: Phan The Anh and Nguyen Dinh Lam. Chemistry Magazine. Number: 55(4E23). Page: 1-6. February 2017.

[5] Poly(D, L-LACTIC ACID): BIODEGRADABLE SYNTHETIC POLYMER BY DIRECT POLYMERIZATION. Author: Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 5(102). Page: 1-4. October 2016.  

[6] Article: Synthesis and study of the effect of polyaniline content on the anti-corrosion effect of the coating film. Author: Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam. UN Science and Technology Journal. Number: 11(108). Page: 1-6. 2016  

[7] Article: Synthesis and characterization assessment of polyaniline product enhanced by decylphosphonic acid (PANI-DPA) obtained from emulsion polymerization. Author: Phan The Anh, F.X.Perrin, Nguyen Dinh Lam. Oil and Gas Magazine. Number: 1. Page: 47-53. New Year 2016.  

[8] Article: Surface polymerization method for the synthesis of Polyaniline Nanofibers enhanced by decylphosphonic acid. Author: Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam. Oil and Gas Magazine. Number: 7. Page: 36-41. 2013.  

[9] Article: Synthesis of polyaniline by the method of emulsion polymerization. Author: Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam, François-XavierX Perrin. Journal of Science and Technology - University of Da Nang. Number: 44. Page: 12-19. 2011.  

[10] The study of the superhydrophobic properties of C-CNT complex materials and their applicability to Biogas storage. Author: Bui Van Ga, Phan The Anh, Nguyen Dinh Lam, Nguyen Van Dong. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: 5(34). Page: 50-58. 2009.  

[11] Article: Shaping and studying the hydrophobicity of C-CNT composite materials. Author: Phan The Anh, Vu Thi Thu Ha, Huynh Anh Hoang, Nguyen Dinh Lam. Chemistry Magazine. Number: 47. Page: 310-315. 2009.

9. Dr. DUONG THI HONG PHAN

1. International Journals

[1]       Article: Synergistic absorbents based on SnFe2O4@ZnO nanoparticles decorated with reduced graphene oxide for highly efficient dye adsorption at room temperature. Authors: Pawan Kumar Singh, Kuan-Yi Kuo, Jui-Teng Lee, Po-Hsuan Hsiao, Joom Ching Juan, Hong Phan Duong, Chia-Yun Chen. Royal Society of Chemistry Advances. No: 11. Pages: 17840-17848. Year 2021. 

[2]       Article: Self-formed silver nanoparticles on freestanding silicon nanowire. Authors: Pin-Ju Chien,Yongcun Zhou, Kun-Hung Tsai, Hong Phan Duong, and Chia-Yun Chen. Royal Society of Chemistry, RSC Advances. No: 9. Pages: 26037-26042. Year 2019. 

[3]       Article: Modification of TiO2 nanotubes with 3-aminopropyl triethoxysilane and its performances in nanocomposite. Authors: Hong Phan Duong, Chia-Hsiang Hung, Hung Cuong Dao, Minh Duc Le and Chia-Yun Chen. New J. Chem, SCI, Q1, IF = 3,269. No: 42. Pages: 8745-8751. Year 2018.

[4]       Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by Grafting with APTS coupling agents. Authors: HongPhan Duong1, *, MinhDuc Le1, HungCuongDao2, Chia-Yun Chen3. Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105043. Year 2017. 

[5]       Article: Vertically-Aligned of Sub-Millimeter Ultralong Si NanowireArrays and Its Reduced Phonon Thermal Conductivity. Authors: Chia-Yun Chen,Duong Hong Phan,Cheng-Chou Wong,and Ta-Jen Yen. Journal of The Electrochemical Society. No: 158. Pages: D302-D306. Year 2011. 

2. Domestic journals

[1] Article: CORROSION RESISTANCE AND MECHANICAL PROPERTIES OF TiO2 NANOTUBES / EPOXY COATING ON STEEL SPCC-JISG 3141. Author: Duong Thi Hong Phan1, Dao Hung Cuong, Le Minh Duc. Vietnam Journal of Science and Technology. Number: 55. Page: 203-209. 2017.  
[2] Article: SYNTHESIS AND MECHANICAL PROPERTIES OF 3-AMINOPROPYL-TRIETOXYSILAN COMBINED EPOXY/TiO2 NANOCOMPOSITE FILM. Author: Duong Thi Hong Phan1, Le Minh Duc, Dao Hung Cuong. Vietnam Journal of Chemistry. Number: 55. Page: 272-277. 2017.
[3] Article: PROTECTION OF STEEL JISG 3141 WITH CHROMIUM-FREE CONVERSION COATING BASED ON INORGANIC SALT (Zr/Ti/Mo). Author: Duong Thi Hong Phan, Le Minh Duc, Dao Hung Cuong. Vietnam Journal of Science and Technology. Number: 55. Page: 57-65. 2017.
[4] Article: Study on the Mo/Zr/Ti multi-metal corrosion-inhibiting passive layer on steel substrates. Author: Duong Thi Hong Phan*; Le minh Duc; Dao Hung Cuong. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Number: No. 7(116).2017. Page: 67. Year 2017.  

10. Dr. PHAN THI THUY HANG

[1]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Tran Manh Luc, Research on the reinforcing ability of modified carbon nanotubes on epoxy coating properties, Journal of Chemistry 55(4E23) 166-171, 2017.

[2]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Tran Manh Luc, A study on physico-mechanical and anticorrosive properties of chemically modified graphene-based Epoxy nanocomposite coatings, Journal of Science and Technology of Vietnam Academy of Sciences, 55(5B) 47-56, 2017.

[3]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, The effect of nanocarbon structures on the perfomances of Epoxy-based paint coating for steel surfaces, Journal of Science and Technology of Vietnam Academy of Sciences, 55(5B) 287-295, 2017.

[4]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Research on chemical modification of carbon nanotubes to improve dispersion in polar media, Journal of Science and Technology, The University of Danang, No. 07 (116), 2017.

[5]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Synthesis of functionalized graphene from natural graphite to improve dispersion in polar media, Journal of Science and Technology, The University of Danang No 11 (120) Vol. 3, 2017.

[6]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Utilization of functionalized graphene in based-Epoxy paint coatings for anti-corrosive protection of steel surfaces, 2018, Proceedings The first International conference “Material machines and methods for sustainable development” (ISBN-978-604 -95-0502-7).

[7]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, The effect of functionalized carbon nanotubes on thermal-mechanical performance of Epoxy nanocomposite coatings, Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management (IJRTEM) ISSN: 2455-3689, 2(9), 90 - 95. 2018.

[8]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Influence of the 1d and 2d structure combination system of nanocarbons on the thermal properties of epoxy coatings, 2019, Journal of Science and Technology, The University of Danang, Vol 17, no. 10.1, pp. 18-22.

[9]       Article: Phan Thi Thuy Hang, Hoang Thi Lan Phuong, Research on separation and application of wild pineapple fibers used as UPE-based composite reinforcement, Journal of Science and Technology, The University of Danang, No. 1/2005.

11.Dr. TRINH LE HUYEN

1. International journals

[1]       Article: Another look at the structure of the (H2O)n•־ system: water anion vs. hydrated electron. Authors: Trinh Le Huyen, Long Van Duong, Devashis Majumdar, Jerzy Leszczynski & Minh Tho Nguyen. Structural Chemistry. No: 32. Pages: 655–665. Year 2021. 

[2]       Article: The radical scavenging activity of abietane diterpenoids: Theoretical insights. Authors: Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Thong, T. L. Huyen, Quan V. Vo, and Adam Mechler.. J. Mol. Graphics Modell. No: 105. Pages: 07892. Year 2021. 

[3]       Article: Insight into Anticorrosion Mechanism of Ampicillin on Mild Steel in Acidic Environment: A Combined Experimental and Theoretical Approach. Authors: Tuan Dinh, Nguyen Minh Thong , Dinh Quy Huong , T. L. Huyen, Tran Duc Manh , Phan Tu Quy , Tran Xuan Mau ,and Pham Cam Nam. Journal of Chemistry. No: 26. Pages: 1-12. Year 2021. 

[4]       Article: A Theoretical Study of the Kinetics of the Gas-Phase Reaction between Phenyl and Amino Radicals. Authors: T. V. Pham, Hoang T. T. Trang, Trinh Le Huyen, Tue Ngoc Nguyen.. ACS Omega. No: 5(2). Pages: 1277-1286. Year 2020. 

[5]       Article: Functionalization and antioxidant activity of polyaniline–fullerene hybrid nanomaterials: a theoretical investigation. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Nguyen Nho Dung, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. RSC Advances. No: 10. Pages: 14595-14605. Year 2020. 

[6]       Article: Ab Initio Chemical Kinetics for Nitrogen Tetroxide Reactions with 1,1- and 1,2- Dimethylhydrazines. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Propellants, Explosives, Pyrotechnics. No: 45(9). Pages: 1478-1486. Year 2020. 

[7]       Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler.. RSC Advances. No: 10. Pages: 20089-20097. Year 2020. 

[8]       Article: Quantum Chemical Modeling of Spontaneous Reactions of N2O4 with Hydrazines in CCl4 Solution at Low Temperature. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1188. Pages: 112951. Year 2020. 

[9]       Article: A Computational Study on the Redox Reactions of Ammonia and Methylamine with Nitrogen Tetroxide. Authors: H. Phuong Trac, Trinh Le Huyen, and Ming-Chang Lin. J. Phys. Chem. A. No: 124(48). Pages: 9923–9932. Year 2020. 

[10]     Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Tam, Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler.. RSC Advances. No: 10. Pages: 14937-14943. Year 2020. 

[11]     Article: A model study on the mechanism and kinetics for the dissociation of water anion. Authors: Trinh Le Huyen, L. V. Duong, M. T. Nguyen, M. C. Lin.. International Journal of Chemical Kinetics. No: 51(8). Pages: 610-617. Year 2019. 

[12]     Article: Ab Initio Chemical Kinetics for Hypergolic Reactions of Nitrogen Tetroxide with Hydrazine and Methyl Hydrazine. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1163. Pages: 112505. Year 2019. 

[13]     Article: A model study on the mechanism and kinetics for reactions of the hydrated electron with H3O+ and NH4+ ions. Authors: Trinh Le Huyen, T. V. Pham, M. T. Nguyen and M. C. Lin. Chemical Physics Letters. No: 731(16). Pages: 136604. Year 2019. 

[14]     Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam.. ACS Omega. No: 4(12). Pages: 14996-15003. Year 2019. 

[15]     Article: Antioxidant activities of [60] fullerene derivatives from chalcone, flavone andflavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism. Authors: Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 652(16). Pages: 56-61. Year 2016.


OTHER INFORMATION