DHKT

Projects and Publications

09/03/2018 09:10

Projects

No

Projects

Authors

Code

Year

1

Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite

Đoàn Thị Thu Loan.

Đ2014-02-102

2014

2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa trên cơ sở nhựa polyethylene

Đoàn Thị Thu Loan.

Đ2012-02-35

2012

3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite

Đoàn Thị Thu Loan.

Đ2011-02-14

2011

 

4

Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon

Đoàn Thị Thu Loan.

B2008-ĐN02-37

2009

5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh

Đoàn Thị Thu Loan.

T2007-02-27

2007

6

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh

Đoàn Thị Thu Loan.

T2001

2001

7

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh

Phạm Ngọc Anh

B961505TĐ

1998

8

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc - tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán

Phạm Cẩm Nam

104.06-2013.21

2015

9

Cấu trúc và tính chất của các chất chống oxy hóa từ hợp chất thiên nhiên: Nghiên cứu bằng phương pháp hóa tính toán

Phạm Cẩm Nam

104.99-2010.61

2013

10

Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano

Phạm Cẩm Nam

B2010 ĐN02-58

2011

 

11

Nghiên cứu ứng dụng diatomite Phú Yên trong công nghiệp sản xuất xi măng và bê tông nhẹ

Phạm Cẩm Nam

B2008-ĐN02-BS

2008

12

Nghiên cứu xử lý hóa học gỗ rừng trồng thành nguyên liệu chất lượng cao dùng trong xây dựng, sản xuất đồ mộc gia đình và xuất khẩu

Phan Thị Thúy Hằng

B2009-ĐN02-44

2011

13

Nghiên cứu tận dụng Lignin tách từ nước thải bã giấy và một số chất thải rắn để làm nguyên liệu sản xuất ván ép

Phan Thị Thúy Hằng

B2004-15-43

2007

14

Nghiên cứu biến tính nhựa phenolformaldehyt bằng lignin từ nước thải bã giấy để làm keo dán

Phan Thị Thúy Hằng

T03-15-60

2003

15

Nghiên cứu ảnh hưởng tăng cường lực cho cao su thiên nhiên mặt lốp xe đạp bằng một số chất độn vô cơ

Phan Thị Thúy Hằng

DN2001-15

2001

16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite từ nhựa Epoxy và Carbon nanotubes

Nguyễn Minh Hoàng

NCCS/DHBK - 2011

2011

National publications

No

Paper title

Author

Journal

Year

1

Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng chống lão hóa của vật liệu composite nền nhựa polyolefine độn trấu

Đoàn Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 59

2016

2

Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng kháng nấm mục của composite nền nhựa polyolefine độn trấu

Đoàn Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 121

2016

3

Investigation on rice husk/ polyolefin composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski

Đoàn Thị Thu Loan

International inorganic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam. Số: 1, Trang: 102-121

2014

4

Tổng hợp epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu đậu nành và ứng dụng cải thiện tính dòn của composite nhựa epoxy thương phẩm

Đoàn Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 39

2014

5

Đánh giá các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa

Đoàn Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1

2014

6

Antioxidant properties of oxygenated terpenoids contained in essential oil extracted from Cleistocalyx operculatus

Pham Cam Nam

Tạp Chí Khoa hoc và Công Nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Số: 54-2B. Trang: 56-61

2016

7

Bond Dissociation Enthalpies and Antioxidant properties of Viatmin A (Retinol): A DFT Study

Pham Cam Nam

Tạp Chí Khoa hoc và Công Nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Số: 56-2B. Trang: 70-76

2016

8

Nghiên cứu phản ứng chức năng hóa fullerene (C60) với các dẫn xuất flavonoid malonate bằng phương pháp hóa tính toán

Pham Cam Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 100

2016

9

Tổng hợp wollastonite từ tro trấu Việt Nam bằng phương pháp thủy nhiệt

Pham Cam Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(82). Trang: 1-4

2014

10

CORROSION RESISTANCE AND MECHANICAL PROPERTIES OF tio2 NANOTUBES / EPOXY COATING ON STEEL SPCC-JISG 3141

Duong Thi Hong Phan

Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 203-209

2017

11

TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA MÀNG PHỦ NANOCOMPOZIT EPOXY/TiO2 GHÉP 3-AMINOPROPYL-TRIETOXYSILAN

Duong Thi Hong Phan

Vietnam Journal of Chemistry. Số: 55. Trang: 272-277

2017

12

PROTECTION OF STEEL JISG 3141 WITH CHROMIUM-FREE CONVERSION COATING BASED ON INORGANIC SALT (Zr/Ti/Mo)

Duong Thi Hong Phan

Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 57-65

2017

13

Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zr/Ti trên nền thép

Duong Thi Hong Phan

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 67

2017

14

Nghiên cứu biến tính hóa học ống nano cacbon nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực

Phan Thị Thuý Hằng

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 36

2017

International publications

No

Paper title

Authors

Journal

Year

1

Jute fibre/epoxy composites: surface properties and interfacial adhesion

Thi-Thu-Loan Doan, Hanna Brodowsky, Edith Maeder

Composites Science and Technology. No: 6. Pages: 1160-1166

2012

2

Development of High Density Polyethylene/Rice Husk Composites

Hieu Nguyen and Loan Doan, Thai Nguyen and Long Truong, Son Do and Thao Vo and Thoi Ho

SPE International Polyolefin Conference, February 27 to March 1st, 2011, Houston, Texas, USA. Pages: CD

2011

3

Multi-functional multi-walled carbon nanotube-jute fibres and composites

Rong-Chuan Zhuang, Thi Thu Loan Doan, Jian-Wen Liu, Jie Zhang, Shang-Lin Gao and Edith Mäder

Carbon. No: 49. Pages: 2683-2692

2011

 

4

Investigation on mechanical behavior of jute fibre and jute/polypropylene microcomposite

Doan Thi Thu Loan, Edith Maeder

Asian Workshop on Polymer Processing 2010 December 7-10, Hanoi, VIETNAM. Pages: 197-201

2010

5

Jute fibre/polypropylene composites II. Thermal, hydrothermal and dynamic mechanical behavior

Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder

Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952–963

2006

6

Jute/polypropylene composites I. Effect of matrix modification. Authors

Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder

Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952–963

2006

7

Electrokinetic properties of natural fibres

C. Bellmann a, A. Caspari, V. Albrecht, T.T. Loan Doan, E. Maeder, T. Luxbacher,R.Kohl

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. No: 267. Pages: 19–23

2005

8

Jute/PP composites: fibre statistic  properties and matrix modifications

Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder

15th International Conference on composite Materials, Durban, South Africa. Pages: CD.

2005

 

9

The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride

Phạm Ngoc Anh, Doan Thi Thu Loan, Duong The Hy, Nguyen Tuan Hien

2nd International polymer symposium September 16-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30

1998

10

Insight into the antioxidant properties of nonphenolic terpenoids contained in essential oils extracted from the buds of Cleistocalyx operculatus: a DFT study

Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thongb and Pham Cam Nam

RSC Advances - Taylor & Francis. No: 6. Pages: 30824-30844

2016

11

Ab initio Chemical Kinetics for the HCCO + H Reaction

Pham-Cam Nam, P. Raghunath, Lam K. Huynh, Shucheng Xu, M. C. Lin

Combustion Science and Technology (Taylor & Francis)

2016

12

Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism

Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam

Chemical Physics letters. No: 652. Pages: 56-61

2016

13

Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach

Nguyen Minh Thong,Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam Nam

Journal of Molecular Modeling No: 22. Pages: 113-120

2016

14

Surface Enhanced Raman Scattering of Melamine on Silver Substrate: An Experimental and DFT Study

Nguyen Thi Thai An, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam, Bui The Huy, Hong Nhung Tran

No: 169. Pages: 230-237

2016

15

A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: Design, synthesis, characterization and application

Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam,Tran Duong, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang

Dyes and Pigments. No: 116. Pages: 89–96

2015

16

Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study

Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam

Chemical Physics Letters. No: 625. Pages: 30-35

2015

17

Antibaterial Activities of the extracts of Mimosa pudica L.: An in-vitro Study

Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat

International Journal on Advance Science Engineering Information Technology. No: Vol. (2005) No.5. Pages: 358 -361

2015

18

A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method

Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam

American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95

2015

19

Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis

Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam

Springer International Publishing. No: 46. Pages: 464-469

2015

20

Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method

Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, Pham Cam Nam

Chemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139-145

2014

21

Ab initio chemical kinetics for the HCCO + OH reaction

Tam V.-T. Mai, P. Raghunath, Xuan T. Le, Lam K. Huynh, Pham-Cam Nam, M.C. Lin

Chemical Physics Letters. No: 592. Pages: 175-181

2014

22

Performance of an integrated approach for prediction of bond dissociation enthalpies of phenols extracted from ginger and tea

Pham Cam Nam, Asit Chandra, Minh Tho Nguyen

Chemical Physics Letters. No: 555 (3). Pages: 44-50

2013

23

The Se-H bond of benzeneselenols (ArSe-H): Relationship between bond dissociation enthalpy and spin density of radicals

Pham Cam Nam, Minh Tho Nguyen, Pham Cam Nam. Chemical Physics. No: 415

 

2013

24

Electroactive polyacrylates bearing linear conjugated systems based on EDOT moieties

Djibril Faye, The Hy Duong, Inmaculada Vieitez, Frederic Gohier, Hugues Brisset, Pierre Frere, Jean-François Briand, Philippe Leriche, Christine Bressy

ScienceDirect (Polymer). No: 117. Pages: 17-24

2017

25

Phenotypic Heterogeneity in Attachment of Marine Bacteria toward Antifouling Copolymers Unraveled by AFM

Sofiane El-Kirat-Chatel, Aurore Puymege, The H. Duong, Perrine Van Overtvelt, Christine Bressy, Lénaïk Belec, Yves F. Dufrêne and Maëlle Molmeret

Frontiers in Microbiology. No: 01399. Pages: 1-12

2017

26

Polysiloxane-Based Block Copolymers with Marine Bacterial Anti-Adhesion Properties

The Hy Duong, Jean-François Briand, André Margaillan, and Christine Bressy

ACS applied materials & interfaces. No: 7. Pages: 15578-15586

2015

27

Well-defined diblock copolymers of poly(tert-butyldimethylsilyl methacrylate) and poly(dimethylsiloxane) synthesized by RAFT polymerization

The Hy Duong, Christine Bressy, André Margaillan

No: 1. Pages: 39-47

2014

28

Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings

F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen

European Polymer Journal. No: 66. Pages: 253-265

2015

29

Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in phosphonic acid amphiphile aqueous micellar solutions for waterborne corrosion protection coatings

F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. No: 53. Pages: 1606–1616

2015

30

Surface modification of TiO2 nanotubes by Grafting with APTS coupling agents

Hong Phan Duong, Minh Duc Le, Hung Cuong Dao, Chia-Yun Chen

Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105043

2017

31

Vertically-Aligned of Sub-Millimeter Ultralong Si NanowireArrays and Its Reduced Phonon Thermal Conductivity

Chia-Yun Chen,Duong Hong Phan,Cheng-Chou Wong,and Ta-Jen Yen

Journal of The Electrochemical Society No: 158. Pages: D302-D3

2011

32

Industrially benign super-compressible piezoresistive carbon foams with predefined wetting properties: from environmental to electrical applications

Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Jarmo Kukkola, Anne-Riikka Rautio, Olli Pitkänen, Aron Dombovari, Gabriela Simone Lorite, Teemu Sipola, Geza Toth, Melinda Mohl, Jyri-Pekka Mikkola, Krisztian Kordasạm Ngọc Tùng

Scientific Reports 4, 6933 (2014

2014

33

Catalytic Hydrogenation of D-xylose over Ru Decorated Carbon Foam Catalyst in a SpinChem® Rotating Bed Rea

Tung Ngoc Pham, Ajaikumar Samikannu, Anne-Riikka Rautio, Koppany L Juhasz, Zoltan Konya, Johan Wärnå, Krisztian Kordas, Jyri-Pekka Mikkola

Topic in Catalysis (2016) 59: 116

2016

34

Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol

Kocík, Ajaikumar Samikannu, Hasna Bourajoini, Tung Ngoc Pham, Jyri-Pekka Mikkola, Martin Hájek, Libor Čapek Jaroslav

Journal of Cleaner Production No: 155. Pages: 34-38

2017

35

Gas phase synthesis of isopropyl chloride from isopropanol and HCl over alumina and flexible 3-D carbon foam supported catalysts

Natalia Bukhanko, Christopher Schwarz, Ajaikumar Samikannu, Tung Ngoc Pham, William Siljebo, Johan Wärnå, Andrey Shchukarev, Anne-Riikka Rautio, Krisztian Kordás, Jyri-Pekka Mikkola

Applied Catalysis A: General. No: 542. Pages: 212-225

2017

36

Robust hierarchical 3D carbon foam electrode for efficient water electrolysis

Tung Ngoc Pham, Tiva Sharifi, Robin Sandström, William Siljebo, Andrey Shchukarev, Krisztian Kordas, Thomas Wågberg, Jyri-Pekka Mikkola

Nature Publishing Group/Scientific Reports. No: 7. Pages: 6112

2017

 

No.

Paper Title

Year

1

Bài báo: Nghiên cứu thu nhận gelatin từ vảy cá hồi bằng phương pháp axit. Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan và Nguyễn Thị Mơ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên sản xuất thực phẩm và dược phẩm". Số: 1. Trang: 124-129. Năm 2017. (26/02/2018)

2017

2

Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng flavourzyme để thu nhận đạm thủy phân từ nội tạng cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis). Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan* và Phạm Thị Duyên. Tạp chí Hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 80-85. Năm 2017. (26/02/2018)

2017

3

Bài báo: Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 66-70. Năm 2017. (23/12/2017)

2017

4

Bài báo: Nghiên cứu điều kiện thủy phân thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) bằng enzyme protamex thương mại. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Bùi Viết Cường, Ngô Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Thị Mỹ. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: Vol. 55, No. 5A. Trang: 108-115. Năm 2017. (23/10/2107)

2017

5

Bài báo: Nghiên cứu chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Hường, Đặng Thị Thiện, Đoàn Thị Ngọc Thúy. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (116). 2017. Trang: 107-111. Năm 2017. (08/10/2017)

2017

6

Article: Conversion of Jerusalem artichoke tuber powder into fructooligosaccharides, fructose, and glucose by a combination of microwave heating and HCl as a catalyst. Authors: Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthaphat Limpraditthanont, and Siwarutt Boonyarattanakalin. Thammasat International Journal of Science and Technology. No: 3. Pages: 31-45. Year 2016. (08/02/2016)

2016

7

Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm men từ dịch nhựa cây đoác (Arenga pinnata) và khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men rượu đoác. Tác giả: Dương Ngọc Phú, Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 131. Năm 2016.

2016

8

Bài báo: Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtilis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase từ natto thươngphẩm. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh*, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Văn Hà Vy, Võ Viết Lai. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 78. Năm 2016. (08/10/2016)

2016

9

Article: Conversion of konjac powder into glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose by hydrolysis facilitated by microwave heating and HCl catalyst. Authors: Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthaphat Limpraditthanont and Siwarutt Boonyarattanakalin. The Journal of Industrial Technology. No: 2. Pages: 45-61. Year 2016. (02/08/2016)

2016

10

Bài báo: Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mủ trôm (Sterculia foetida). Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Nguyễn Huyền My, Trương Văn Thiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 103. Năm 2016. (19/04/2016)

2016

11

Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp thu nhận gelatin từ da cá tra. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Phan Thị Thanh Vân. Tạp chí Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (6e1,2). Trang: 68-72. Năm 2015. (18/06/2016)

2015

12

Bài báo: Nghiên cứu thu nhận và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính lipase từ mủ đu đủ”. Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô, Phan Thị Luyến. Tạp chí Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: số 53 (6e1,2). Trang: 291-294. Năm 2015. (18/06/2016)

2015

13

Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng gelatin thu nhận từ da cá ngừ đại dương. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô. Tạp chí KH&CN- Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (4B). Trang: 38-43. Năm 2015. (18/06/2016)

2015

14

Article: Antimicrobial Activities of the Extracts from Bark of Ironwood (Mesua ferrea) and their Role in Production of Traditional Sugar Palm Wine. Authors: Nguyen Thi Dong Phuong, Dang Minh Nhat. J. Food and Nutrition Sciences. Special Issue: Food Processing and Food Quality. No: Volume 3(1-2). Pages: 65-69. Year 2015. (04/06/2015)

2015

15

Article: Antibacterial activity of the extract of Mimosa pudica L.: an in-vitro study. Authors: Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat. International Journal on Advanced Science, Engineering, Information Technology. No: 5 (5). Pages: 358-361. Year 2015. (18/06/2016)

2015

16

Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp tồn trữ khoai lang tím đến sự tổn thất sau thu hoạch. Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên*; Huỳnh Thị Kim Cúc, NGuyễn Thị THu Thủy, Trương Thị Minh Hạnh; Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 93- 98. Năm 2015. (01/10/2015)

2015

17

Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết xuất pectin từ vỏ chuối và ứng dụng tạo màng bao bảo quản mận. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: số 11(96), 2015, quyển 2. Trang: trang 136-140. Năm 2015.(12/04/2016)

2015

18

Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma Longifolia) ở Thừa THiên- Huế bằng phương pháp chưng ninh và ứng dụng sản xuất cà phê- mật nhân. Tác giả: Trương Thị Minh Hanh, Trần Ý Đoan Trang,. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số: tập 53, No. 4B. Trang: trang 246-255. Năm 2015. (12/04/2016)

2015

19

Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ dưa hấu và thăm dò ứng dụng tạo màng bao bảo quản sapoche. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số: tập 53, No. 4B. Trang: 22-30. Năm 2015. (12/04/2016)

2015

20

Bài báo: Study on chemical and biological activities of Hydnophytum Formicarum extracts and their application in biscuit. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Bích Thảo. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 6(91)2015. Trang: 10-15. Năm 2015. (20/04/2016)

2015

21

Bài báo: Tối ưu hóa điều kiện chiết tách chất màu anthocyanin từ củ khoai lang tím. Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên1(*), Huỳnh Thị Kim Cúc1, Trương Thị Minh Hạnh2, Đào Hùng Cường3. Tạp chí hóa học. Số: 53/2015. Trang: 205-209. Năm 2015. (12/04/2016)

2015

22

Article: Food Loss and Food Waste as Global Issues. Authors: Dao Thi Anh Thu, Nguyen Thi Truc Loan. Global & Policy- Journal of International Relations. No: Vol III, No 2. Pages: 1- 22. Year 2015. (17/03/2016)

2015

23

Article: The effects of acid method on gelatin quality and yield fromSalmon (Salmonidae) scales. Authors: Nguyen Thi Truc Loan, Dao Thi Anh Thu. Научная перспектива Научно-аналитический журнал. No: 12 (70) / 2015. Pages: 132-134. Year 2015. (17/03/2016)

2015

24

Bài báo: Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ Kefir. Tác giả: Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)

2015

25

Bài báo: Antimicrobial activities of the extracts from bark of ironwood (Mesua ferrea) and their role in production of traditional sugar palm wine. Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Đặng Minh Nhật. Journal of Food and Nutrition Sciences. Số: Vol 8 (1-2). Trang: 65-69. Năm 2015. (24/12/2015)

2015

26

Bài báo: Nhân giống invitro cây khoai mỡ (Dioscorea alata Linn.). Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Dương Thị Kiều, Trương Thị Bích Phượng. Tạp chí Công nghệ Sinh học. Số: Tập 8, số 3B. Trang: 1255 - 1261. Năm 2010. (24/12/2015)

2015

27

Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp thu nhận gelatin từ da cá hồi. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô, Cao Thị Ngọc Xinh. Tạp chí KH&CN- Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: số 52 (5C). Trang: 393-399. Năm 2014 (04/06/2015)

2014

28

Bài báo: Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) bằng chủngLactobacillus casei.. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Nguyễn Quang Trung. TC Phát triển Khoa học & CN, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Số: Tập 17 số K3. Trang: 65-71. Năm 2014. (04/06/2015)

2014

29

Bài báo: Thu nhận enzym xenlulaza từ nấm mốc Tricoderma harzianum để thủy phân bã đậu nành. Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh*; Châu Thị Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 145. Năm 2014. (19/09/2014)

2014

30

Bài báo: Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric trên môi trường rắn sử dụng chủng nấm mốc Aspergillus niger. Tác giả: Trương Thị MinhHạnh1, Nguyễn Anh Tuấn2 1Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 2 Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ. Chuyên san Kỹ thuật công nghệ Tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia TP HCM. Số: K1/2014. Tập 17- 2014. Trang: 94-101. Năm 2014. (16/06/2015)

2014

31

Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của cây Kiến kỳ nam (Hydnophytum fomicarum) và ứng dụng sản xuất trà dược dạng nước đóng chai. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phước Lâm. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(78). Trang: trang 38-42. Năm 2014. (26/06/2014)

2014


OTHER INFORMATION