Lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2023 - 2024 và đăng kí thi bổ sung

26/04/2024 08:39

Sinh viên xem lịch thi  TẠI ĐÂY    

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau:

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  26/4/2024  đến  04/5/2024 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa từ ngày: 02/5/2024 đến 04/5/2024 (các ngày làm việc trong tuần nhớ điền mã ca thi).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  07/5/2024 đến 10/5/2024 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)

       - Mọi thắc mắc xin báo về thầy Nguyễn Văn Khai : nvkhai@dut.udn.vn hoặc điện thoại: 0905168760