Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 07&08/04/2024.

01/04/2024 22:00

Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng kính thông báo đến các em Công văn số 1022/TB-ĐHNN Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 07&08/04/2024.

          - Sinh viên xem danh sách phòng thi: TẠI ĐÂY      (File PDF)

 

          - Địa điểm thi Trường đại học Ngoại ngữ: 131 Lương nhữ học

          - Lịch tập huấn, giờ thi, quy định xem trong thông báo:  TẠI ĐÂY

  Mọi vướng mắc xin báo về: nvkhai@dut.udn.vn ; hoặc SĐT: 0905168760 (thầy Khai)