KIểm định CTDT Theo tiêu chuẩn CTI

24/01/2018 14:30

-Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động

-Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật điện – chuyên ngành Tin học công nghiệp

-Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Thông tin chi tiết....

KIểm định CTDT Theo tiêu chuẩn AUN-QA

- Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

- Chương trình Tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE)

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (CEA)

- Quản lý Công nghiệp (IEM)

- Ngành Công nghệ thực phẩm

- Ngành Kỹ thuật xâydựng - Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí động lực

- Ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

- Ngành Kiến Trúc

- Ngành Kinh Tế Xây Dựng

- Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông

- Ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông

-Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử

-Ngành Kỹ thuật Dầu khí

- Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình Tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE)

-Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)