Danh sách thi tiếng Anh định kỳ sáng chủ nhật 14/4/2024

07/04/2024 20:42

- Sinh viên xem danh sách thi  : TẠI ĐÂY  

      - Địa điểm thi  Khu F và H, Trường Đại học Bách Khoa, Thời gian: Sáng chủ nhật 14/4/2024, Chi tiết trong danh sách phòng thi

     - Thí sinh có mặt tại Phòng thi trước thời gian bắt đầu thi 15 phút để làm công tác chuẩn bị.  

     - Thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên. Nếu không có thẻ SV sinh viên có thể dùng căn cước công dân, Lưu ý: Không có thẻ,  sinh viên sẽ không được dự thi   - Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, bút chì (2B. 6B..), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm;

     - Thí sinh không được sử dụng bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài làm.

     - Thí sinh không được mang điện thoại, các phương tiện thu phát, tài liệu ...vào khu vực thi.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin hỏi trên https://fr.dut.udn.vn/ hoặc ( liên hệ qua số zalo: 0905168760 ; email: nvkhai@dut.udn.vn;)