Kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng anh định kỳ (nội bộ) ngày 19/05/2024

18/04/2024 14:36

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng anh định kỳ (nội bộ)  ngày 19/05/2024 như sau:

- Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng: Tại đây

- Kế hoạch Thi tiếng Anh nội bộ Trường Đại học Bách Khoa năm học 2023-2024 xem: Tại đây

- Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 23/4/2024 đến ngày 02/5/2024

- Thời gian thu lệ phí thi: Từ 06/5/2024 đến 10 giờ ngày 08/5/2024 ; Lệ phí: 70.000đ/SV/1 lượt thi

- Hình thức thu lệ phí thi: Thu qua tài khoản cá nhân sinh viên tại Ngân hàng (khóa 2018 về trước: Chuyển khoản theo cú pháp bên dưới, Khóa 2019 - 2022: ngân hàng BIDV; Sinh viên khóa 2023 Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng). 

- Lưu ý: khoá 2023 sẽ thu tiền lệ phí qua tài khoản cá nhân của sinh viên (Tài khoản ngân hàng được tích hợp cùng thẻ sinh viên) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng.

* Trong thời gian thu lệ phí trên thì sinh viên phải đảm bảo số dư trong tài khoản đủ để Ngân hàng thu.

- Lưu ý: Nếu sinh viên khóa 2018, sinh viên đã ra trường và bị đóng tài khoản ngân hàng (hoặc chưa có tài khoản ngân hàng cấp cho SV) thì có thể dùng tài khoản khác nộp lệ phí thi anh văn theo thông tin sau: (chỉ chuyển tiền trong thời gian thu phí, không chuyển trước đó)

             Cú pháp Thi AV định kỳ: họ và Tên MSSV Dinhky  Tháng   năm 

             Ví dụ: Nguyen Van A 101200765 Dinhky 05 -24 ;

             Tên TK: Trường Đại học Bách khoa.

              Số TK: 129000083132.

             Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng  (Vietinbank)

- Từ ngày 9/5/2024, sinh viên xem danh sách đã đăng kí và đã đóng lệ phí: Tại đây.

* Mọi thắc mắc xin báo về thầy: Nguyễn Văn Khai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0905168760.