Nghiên cứu sinh Hồ Văn Hùng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Khoa học máy tính

28/02/2022 13:34

Sáng ngày 19/02/2022, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh (NCS) Hồ Văn Hùng chuyên ngành Khoa học máy tính, với đề tài: “Luồng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính tối ưu trên mạng hỗn hợp mở rộng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quốc Chiến.

Ảnh có chứa trong nhà, tường, trần, người

Mô tả được tạo tự động
Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Đại học Huế, Phản biện 1;

3. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Phản biện 2;

4. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, Ủy viên;

5. PGS.TS. Võ Trung Hùng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN, Ủy viên;

6. PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Ủy viên;

7. TS. Lê Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN, Thư ký Hội đồng;


PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Hồ Văn Hùng

Ảnh có chứa văn bản, người

Mô tả được tạo tự động
NCS Hồ Văn Hùng trình bày Luận án trước Hội đồng

Luận án có những đóng góp thiết thực vào nghiên cứu các bài toán luồng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính tối ưu trong mạng hỗn hợp mở rộng để mô hình hóa các bài toán trong thực tế chính xác và hiệu quả hơn.

Ảnh có chứa bàn, trong nhà, người, tường

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng nhận xét về Đề tài

Với những kết quả đạt được trong luận án, Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học chất lượng và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Ảnh có chứa văn bản, người, đứng, nhóm

Mô tả được tạo tự động
NCS Hồ Văn Hùng chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN