Nộp hồ sơ để xét miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP

15/04/2014 03:00

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2013,

 

Căn cứdự thảo Thông tư liên tịch của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - bộ Tài chính - bộ Lao động và Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2013

Hiện nay, Nhà trường đã nhận được kinh phí để chi trả tiền miễn, giảm học phí cho các sinh viên thuộc các đối tượng chính sách (đã đăng ký và được xét hoãn đóng học phí trong học kỳ II năm học 2013-2014).

Để kịp thời chi trả số tiền miễn, giảm học phí cho các sinh viên thuộc các đối tượng chính sách đảm bảo đúng đối tượng, Nhà trường thông báov/v nộp hồ sơ để xét miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2013-2014đối với toàn thể SV hệ chính quy hiện đang học tại trường năm học 2013-2014 như sau:

I. HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

SV thuộc diện miễn, giảm học phí nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Hồ sơ đối với SV là con liệt sỹ:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Giấy xác nhận con liệt sỹ (do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp).

- Sổ gia đình liệt sỹ (bản photo công chứng).

2. Hồ sơ đối với SV là con của thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp).

- Bản sao giấy khai sinh;

- Thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (bản photo công chứng).

3. Hồ sơ đối với SV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Biên bản giám định y khoa do Hội đồng Y khoa cấp tỉnh, thành phố giám định (bản photo công chứng).

- Giấy xác nhận là con củangười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp).

4. Hồ sơ đối với SV là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện(bản photo công chứng). Hiện nay theo mẫu số 05 Thông tư 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 của Liên bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/11/2010 về SV là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- Giấy chứng tử của cha và mẹ sinh viên (bản photo công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh;

5. Hồ sơ đối với SV tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/11/2010 về SV tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

6.Hồ sơ đối với SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo theo quy định chung của Thủ tướng Chính phủ (Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo áp dụng theo Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn                 quy trình xác nhận đối với đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với sinh viên).

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh;

Ghi chú: Để được xét MGHP sinh viên đối tượng này phải cùng hộ khẩu với cha mẹ hoặc ông bà nội, ngoại. Sinh viên có hộ khẩu với cô dì, chú bác hoặc cùng GCN hộ nghèo, cận nghèo với cô dì, chú bác không được xét miễn giảm học phí.

7. Hồ sơ đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn và đặc biệt khó khăn:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo công chứng).

- Giấy chứng nhận (hoặc giấy khai sinh) xác nhận sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người có điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Lưu ý: Hiện nay nước ta có 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu.

8. Hồ sơ đối với SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, giảm 50% học phí:

- Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

- Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động của cha mẹ SV (bản photo công chứng).

- Sổ trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động của cha mẹ SV (bản photo công chứng).

 Một số điểm chú ý:

+SV nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm theo bản chính để đối chiếu. 

+ SV thuộc đối tượng là con dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giải quyết theo quy trình một năm 1 lần (căn cứ vào thời hạn xét hộ nghèo, cận nghèo của địa phương); các đối tượng còn lại, hồ sơ làm một lần dùng cho cả khóa.

+ SV diện miễn, giảm học phí tạm dừng học tập, khi xin học trở lại phải làm đơn xin tiếp tục hưởng chế độ miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu chung tại phòng Công tác sinh viên, chú ý: ghi rõ diện tạm dừng, nay xin học trở lại). 

+ SV thuộc các đối tượng được MGHP phải nộp hồ sơ đúng đối tượng, nếu cố ý làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ MGHP và ưu tiên khác mà bị nhà trường phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

II. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1. Các sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phítừ mục 1 đến mục 8, để được thanh toán tiền miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2013-2014 phải nộp hồ sơ theo quy định tại phòng Công tác Sinh viên.

2. Sau khi có kết quả xét, thẩm định hồ sơ miễn, giảm học phí của SV, Nhà trường sẽ thanh toán tiền học phí kỳ I năm học 2013-2014 cho các sinh viên đã nộp học phí.

3. Căn cứ vào kết quả xét MGHP học kỳ I năm học 2013-2014, Nhà trường sẽ chi trả tiền học phí học kỳ II năm học 2013-2014 (sinh viên không cần nộp hồ sơ)

4. Riêng các sinh viên thuộc đối tượng con người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, để được thanh toán tiền MGHP cả năm học 2013-2014 thì phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo còn thời hạn (nếu hết thời hạn phải có gia hạn thời gian theo quy định).

III. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

             Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 04 năm 2014

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Giảng viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp triển khai thông báo này cho sinh viên được biết về thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí để thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG