Chùm ảnh: Triển lãm sản phẩm Công nghệ BKĐN Techshow 2019

31/05/2019 13:54

Sáng ngày 31/05/2019, Triển lãm sản phẩm Công nghệ BKĐN Techshow 2019 đã chính thức diễn ra tại Sân khu F với sự tham gia triển lãm của 74 sản phẩm và 102 Poster.

Trong năm học 2018-2019, có tổng số 269 đề tài SVNCKH với sự tham gia của 657 sinh viên thuộc 14 Khoa và tất cả các Khoa đã tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa với tổng cộng 188 đề tài được báo cáo tại 14 tiểu ban chuyên môn đã tạo nên một chuỗi các hoạt động sôi nổi và rộng khắp. Thông qua kết quả của Hội nghị SVNCKH của các đơn vị và đề xuất từ 14 tiểu ban chuyên môn, Nhà trường khen thưởng 14 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba và 52 đề tài báo cáo xuất sắc đã được tuyển chọn để đăng vào kỷ yếu của hội nghị.

Ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN