Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023

19/06/2023 10:20

Hiện nay, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ GDĐT đã ban hành Thông báo số 57/TB-HĐNGND-NGƯT ngày 15/6/2023 về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023.

Đại học Đà Nẵng có 03 ứng viên đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

1. PGS. TS Võ Chí Chính, GVCC Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, Trường ĐH Bách khoa.

2. PGS. TS Nguyễn Công Phương, Trưởng Khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế.

3. PGS. TS Võ Trung Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 28/6/2023. Ý kiến của tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 29/6/2023. Kính đề nghị các đơn vị phổ biến Thông báo đến toàn thể CBVC trong đơn vị được biết.