Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học

14/06/2022 22:39

STT

Biểu mẫu

Tải về

Năm học 2022-2023

1

Mẫu số 4_Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo

2

Bản khai thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo

3

Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

4

Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

5

Mẫu_Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2022

6

Mẫu số 01_Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (truy tặng) huân chương

7

Mẫu số 02_ Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng...

8

Mẫu số 03_Trích ngang thành tích của cá nhân( Đề nghị tặng...)

Năm học 2021-2022

1

Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học

2

Hồ sơ công nhận đề tài

3

Hồ sơ công nhận sáng kiến

4

Mẫu khen thưởng cống hiến

5

Mẫu kỷ niệm chương