Quyết định khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành, Xuất sắc và Giỏi khóa 2015-2020

17/01/2020 10:18

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Thủ khoa ngành khóa 2015 - 2020

 

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc khóa 2015 - 2020

 

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi khóa 2015 - 2020