Công ty Atoma Technology tuyển dụng

07/01/2020 08:05

ATOMA TECHNOLOGY

TUYỂN DỤNG VỚI MỨC LƯƠNG HẤP DẪN.....l

1. Lập trình viên C# – Số luợng : 3

Yêu cầu chuyên môn :

– Có kiến thức lập trình C#, WPF

– Có kiến thức Design Pattern, OOP.

– Có hiểu biết Database nhu SQL Server, My SQL, Oracle

Yêu cầu kinh nghiệm :

– Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên công việc liên quan lập trình bán hàng, quản lý.

2. Lập trình viên Web – Số luợng : 2

Yêu cầu chuyên môn :

– Có kiến thức lập trình ASP.NET, WPF, Java, Javascript, HTML/CSS, XML

– Có kinh nghiệm làm việc với webserver/application server: WebSphere portal, WebLogic,

IIS, Tomcat.

– Có hiểu biết Database nhu SQL Server, Oracle

– Hiểu biết về Cloud và các dịch vụ trên Cloud là lợi thế

Yêu cầu kinh nghiệm :

– Không cần kinh nghiệm. Uu tiên sinh viên chuẩn bị ra truờng hoặc mới tốt nghiệp.

3. Lập trình viên Mobile (iOS/Android) – Số luợng : 4

Yêu cầu chuyên môn :

Phát triển ứng dụng với cơ sở dữ liệu trên nền tảng của ứng dụng di động.

– Biến ý tuởng thành các sản phẩm ứng dụng trên nền tảng Android / iOS

– Thiết kế cơ sở dữ liệu theo yêu cầu theo giải pháp tổng thể.

– Triển khai và duy trì ứng dụng trên nền tảng Android / iOS theo yêu cầu.

– Kiểm tra, sửa chữa, báo cáo, cộng tác, kiểm tra và sửa chữa và cải tiến.

– Viết tài liệu rõ ràng, súc tích bất cứ khi nào cần thiết.

Yêu cầu kinh nghiệm :

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp.

4. Lập trình viên Python – Số luợng : 3

Yêu cầu chuyên môn :

– Có tư duy thuật toán, cấu trúc dữ liệu, luồng xử lý trong Python (hoặc C++)

– Hiểu biết về OOP, xử lý song song, các design pattern phổ biến

– Có hiểu biết về các thuật toán Machine Learning/Deep Learning

– Có hiểu biết trong xử lý/phân tích dữ liệu

– Có kinh nghiệm trong Computer Vision là lợi thế

Yêu cầu kinh nghiệm :

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp.

Yêu cầu chung kỹ năng :

– Có tu duy logic tốt và có khả năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn dề.

– Có khả năng phân tích các vấn dề của ứng dụng và đưa ra giải pháp xử lý

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và có khả năng làm việc độc lập cung nhu làm việc theo nhóm.

– Khả năng tìm hiểu và đọc tài liệu tiếng Anh chuyên nghành.

Quyền lợi:

– Mức lương thỏa thuận phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm. Sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.

– Thuởng lễ, Tết định kỳ hàng năm, thuởng hiệu quả kinh doanh dự án.

– Các hoạt động như: team building gắn kết thành viên, nghỉ mát hàng năm.

– Huởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy dịnh của Bộ, Luật Lao động và của Công ty.

– Môi truờng làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện và cởi mở.

– Thời gian làm việc (Thứ 2~ 6) trong tuần, không làm Thứ 7, CN và không làm việc ngoài giờ.

– Cơ hội huấn luyện, dào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kiến thức.

– Có cơ hôi tham gia, nghiên cứu, sản xuất ứng dụng cho những dự án công nghê mới.

Phỏng vấn truớc Tết, đi làm sau Tết Nguyên Ðán.

5. Hạn nhận hồ sơ : 16/01/2020 (Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm)

6. Nơi làm việc : TP. Ðà Nẵng

7. Hồ sơ gửi về : tuyendung@atoma.com.vn

---------------------/------------------------