DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ THEO THÔNG BÁO 425/TB-ĐHBK NGÀY 24/3/2020 (nộp hồ sơ online)

01/04/2020 13:45

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ THEO THÔNG BÁO 425/TB-ĐHBK NGÀY 24/3/2020 (nộp hồ sơ online)
📮 Những sinh viên có tên trong danh sách nếu chưa nộp hồ sơ minh chứng thì nhanh chóng gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên - Trường ĐH Bách khoa;

54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng
📧 Mọi thắc mắc về danh sách, sinh viên có thể gửi mail phản hồi trực tiếp đến Khu hành chính 01 cửa: Hc1csv@dut.udn.vn
📆 Thời gian: từ ngày 1-4/4/2020