TUYỂN CHỌN SINH VIÊN ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2014

23/04/2014 07:39

Thực hiện Công văn số 1697/BGDĐT- GDQP ngày 02/04/2014 về việc tuyển chọn 60 sinh viên nam tốt nghiệp đại học gồm 10 khoa thuộc trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN có đầyđủ tiêu chuẩn đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014, Nhà trường yêu cầu các Khoa thông báo cho các sinh viên chính quy khoá 2009-2014 và chính quy liên thông khóa 2012-2014 các nội dung sau:

 

  1. Chỉ tiêu, thời gian và địa điểm đào tạo:

Chỉ tiêu:

             - Khoa Cơ khí chế tạo máy: 10 sinh viên;

              - Khoa Công nghệ thông tin: 06 sinh viên;

              - Khoa Cơ khí Giao thông (có 02 chuyên ngành): 08 sinh viên;

                       + Ngành Cơ khí động lực: 05 sinh viên;

                       + Ngành Kỹ thuật Tàu thủy: 03 sinh viên;

              - Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh: 06 sinh viên;

              - Khoa Điện: 07 sinh viên;

              - Khoa Điện tử -Viễn thông: 06 sinh viên;

              - Khoa Xây dựng Cầu đường: 07 sinh viên;

              - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: 06 sinh viên;

              - Khoa Kiến trúc: 02 sinh viên;

              - Khoa Xây dựng Thủy lợi và Thủy điện: 02 sinh viên;

Thời gian đào tạo: 04 tháng theo chương trình đào tạo của Bộ Quốc phòng; dự kiến khai giảng vào tuần 2 tháng 8/2014.

Địa điểm đào tạo: Trường Quân sự Quân khu 5 (Hòa Cầm, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

II. Tiêu chuẩn và đối tượng:

- Nam sinh viên tốt nghiệp đại học có tuổi đời không quá 30 tuổi, thuộc 10 khoa trên (Sinh viên đăng ký học SQDB năm 2014 phải có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đại học năm 2014, không còn nợ các loại chứng chỉ và các học phần, còn chờ bảo vệ tốt nghiệp).

- Về chính trị: Có lai lịch chính trị rõ ràng, đủ điều kiện để trở thành đảng viên Đảng CSVN (ưu tiên các sinh viên có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, các sinh viên là con cán bộ công chức, bộ đội, công an).

- Về sức khoẻ: Đạt sức khoẻ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BQP ngày 22/02/2003 của Bộ Quốc phòng và Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP, ngày 17/10/2011 về việc hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

III. Quyền lợi của sinh viên sau khi tham gia đào tạo Sĩ quan dự bị:

Sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo SQDB tại các trường quân sự theo chương trình quy định, kết thúc khoá học được phong quân hàm SQDB, được cấp giấy chứng nhận SQDB, được đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên, được nhận 01 tháng lương với cấp bậc thiếu úy, khi thi tuyển công chức được cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi.

IV. Tuyển chọn và lập danh sách.

Yêu cầu các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên chính quy khóa 2009-2014 và chính quy liên thông khóa 2012-2014 biết để đăng ký dự tuyển trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2010.

Sau thời gian đăng ký dự tuyển trên mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu, đề nghị các Khoa căn cứ vào danh sách sinh viên chính quy khóa 2009-2014 và chính quy liên thông khóa 2012-2014 được nhận đồ án tốt nghiệp để tiến hành rà soát, lựa chọn và lập danh sách cử sinh viên đi đào tạo SQDB năm 2014 theo tiêu chí và chỉ tiêu trên. Nếu cần biết thêm về hồ sơ sinh viên, giáo vụ khoa có thể tham khảo tại Phòng Công tác sinh viên để tiện cho việc tuyển chọn.

Ghi chú: Sinh viên có đầy đủ tiêu chuẩn: Học lực, sức khỏe, chính trị; có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo SQDB 2014 khi đăng ký tham gia phải viết đơn tình nguyện và cam kết là sinh viên đủ điều kiện dự tuyển: Học lực, sức khỏe, chính trị; tốt nghiệp đại học vào đợt hè tháng 07/2014 (không còn nợ các chứng chỉ: Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, anh văn chuẩn đầu ra) chỉ còn chờ bảo vệ tốt nghệp.

                             Danh sách được lập theo mẫu sau:

             DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA....................................................

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SQDB 2014

TT

Họ và tên

Lớp

Hộ khẩu thường trú

Điện thoại

Họ tên cha,

nghề nghiệp.

Họ tên mẹ,

nghề nghiệp.

             
             
             

              Danh sách này có..... sinh viên.

                                                                                Đà Nẵng, ngày     tháng       năm 2014

                                                                                                                                                      Lãnh đạo khoa

Trách nhiệm của sinh viên tham gia dự tuyển:

  1. Trước khi đăng ký tham gia dự tuyển sinh viên phải kiểm tra về các tiêu chuẩn học lực, sức khỏe, chính trị
  2. Làm đơn tình nguyện tham gia dự tuyển (có cam kết ) theo mẫu đơn sau
  3. Khi có tên trong danh sách được Nhà trường chọn đi đào tạo SQDB-2014, sinh viên phải phối hợp với Nhà trường để hoàn thành hồ sơ SQDB - 2014 gồm:
  4. Điền thông tin vào “Bản thẩm tra xác minh lý lịch” và tự gửi về địa phương để xác minh theo hướng dẫn của Nhà trường.
  5. Nộp giấy khám sức khỏe (có thể lấy kết quả khám sức khỏe trước khi tốt nghiệp đại học tại Tổ Y tế Nhà trường để nộp vào hồ sơ)
  6. Khi có quyết định gọi đi đào tạo SQDB của Bộ quốc phòng sinh viên phải nhận quyết định và thu xếp để nhập học đúng thời gian quy định.

V. Thời hạn các Khoa nộp danh sách về phòng CTSV:  

                                                trước 16 h00 ngày 29/05/2014.

              Yêu cầu các Khoa triển khai nghiêm túc việc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo SQDB năm 2014.

                                                                                  Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2014

                                                                                                        Hiệu trưởng

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: HCTH, CTSV

      

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA

KHÓA ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2014

Kính gửi:                   - Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

                      - Phòng Công tác Sinh viên

           

              Em tên là: .....................................................Sinh ngày: ...................................

              Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

              Hiện là sinh viên lớp: ..............trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

              Mã số sinh viên:...............................Điện thoại: ................................................

              Email:..................................................................................................................

Theo thông báo số:......../CTSV-ĐHBK ngày.......tháng......../năm 2014 của Nhà trường. Em có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được tham gia khóa đào tạo SQDB năm 2014.

Vậy em viết đơn kính đề nghị Nhà trường xét cho em được tham gia khóa đào tạo SQDB năm 2014 sắp tới.

Em xin cam đoan đã có tên trong “danh sách các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học năm 2014” (không còn nợ các chứng chỉ: giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, anh văn chuẩn đầu ra và các học phần, đang chờ bảo vệ tốt nghiệp) và có đầy đủ các tiêu chuẩn về lý lịch, sức khỏe theo đúng quy định trước khi nộp đơn tình nguyện cho Nhà trường.

                                                                       Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2014

                                                                                                        Người viết đơn

                                                                                                   Ký tên (ghi rõ họ tên)