Tham gia Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014

02/04/2014 07:13

Căn cứ Kế hoạch số 1254/ĐHĐN-HSSV ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Kỳ thi sinh viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm 2014, nhằm thực hiện kế hoạch và bảo đảm chất lượng tham gia, Nhà trường thông báo về việc đăng ký và tham gia dự thi như sau như sau:

Chi tiết xem file