Nộp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học

15/04/2014 02:55

Thực hiện Công văn số 1141/ĐHĐN của Đại học Đà Nẵng ngày 28 tháng 12 năm 1998 quy định về việc thu và quản lý hồ sơ sinh viên, phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN thông báo như sau:

 

  1. Sinh viên năm thứ hai (khoá 2012-2017) phải nộp cho Nhà trường bản photocopy bằng tốt nghiệp PTTH có công chứng hoặc bản sao bằng tốt nghiệp PTTH để lưu vào hồ sơ sinh viên.
  2. Các sinh viên năm thứ nhất (khoá 2013-2018) khi nhập học còn thiếu hồ sơ theo quy định (có danh sách kèm theo) gồm: 1 bản sao công chứng học bạ, 1 bản sao giấy khai sinh, 02 tờ sơ yếu lý lịch (hồ sơ trúng tuyển) của HSSV thì phải nộp để lưu vào hồ sơ sinh viên.

Để đảm bảo việc kiểm tra và thu hồ sơ được nhanh chóng, thuận lợi, dứt điểm, đề nghị lớp trưởng chịu trách nhiệm thu nhận bằng gốc và bản photo có công chứng của lớp mình, ghi vào “danh sách sinh viên nộp bằng (theo mẫu), có chữ ký của từng sinh viên” sau đó nộp tại phòng Công tác Sinh viên (Cô Nhung).

Lưu ý: Nhà trường chỉ thu bản photocopy có công chứng hoặc bản sao bằng tốt nghiệp PTTH để lưu vào hồ sơ sinh viên vì vậy khi nộp sinh viên cần lưu ý:

- Nộp bản photocopy bằng tốt nghiệp PTTH có công chứng phải kèm theo bằng gốc để đối chiếu, sau khi đối chiếu sẽ trả lại bằng gốc, (nếu nộp bản sao bằng tốt nghiệp PTTH thì không cần nộp kèm bản photocopy có công chứng).

- Bằng tốt nghiệp PTTH hợp lệ phải có số hiệu bằng theo quy định

- Các sinh viên không nộp đúng thời hạn phải nộp bản cam đoan ghi rõ lý do thiếu bằng, hẹn ngày nộp, có xác nhận và chữ ký của phụ huynh (cha mẹ) sinh viên.

- Trường hợp các sinh viên khóa (2013-2018) có tên trong danh sách thiếu hồ sơ cũng phải nộp cho lớp trưởng kèm theo bằng tốt nghiệp PTTH.

                   Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/04/2014 đến ngày 15/05/2014     

Kính đề nghị Khoa thông báo nội dung trên cho sinh viên khoá 2012-2017 và khóa 2013-2018 biết để thực hiện. Nếu sinh viên không nộp đúng thời hạn trên sẽ bị xử lý buộc thôi học theo quy chế hiện hành.