Lịch học môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học khóa 28

03/03/2014 08:44

Môn học: Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Giảng viên : GS.TS Nguyễn Thế Hùng

NGÀY HỌC

PHÒNG HỌC

CHUYÊN NGÀNH

Sáng (7h30)

Chiều (13h30)

10/03/2014   (Thứ hai)

A141

A141

Khoa học máy tính

11/03/2014   (Thứ ba)

A141

A141

12/03/2014   (Thứ tư)

A141

A141

13/03/2014   (Thứ năm)

A141

A141

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

14/03/2014   (Thứ sáu)

A141

A141

15/03/2014   (Thứ bảy)

A141

A141

16/03/2014   (Chủ nhật)

A141

A141

XD đường oto & đường TP

XD cầu hầm

17/03/2014   (Thứ hai)

A141

A141

18/03/2014   (Thứ ba)

A141

A141

Môn học: Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Giảng viên : PGS.TS. Trương Hoài Chính

NGÀY HỌC

PHÒNG HỌC

CHUYÊN NGÀNH

Sáng (7h30)

Chiều (13h30)

14/03/2014   (Thứ sáu)

A136

A136

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

15/03/2014   (Thứ bảy)

A136

 

 

 

 

Môn học: Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Giảng viên : PGS.TS. Lê Cung

NGÀY HỌC

PHÒNG HỌC

CHUYÊN NGÀNH

Sáng (7h30)

Chiều (13h30)

15/03/2014   (Thứ bảy)

A142

A142

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

16/03/2014   (Chủ nhật)

A142

A142

17/03/2014   (Thứ hai)

A142

A142